Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat toimenpiteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Velvoite laatia oppilaitoksen toimintaa koskevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat eli toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat koskee kaikkea lakiin perustuvaa koulutusta.

Tutustu Kymenlaakson kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan lataamalla alla oleva tiedosto.

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa