placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat toimenpiteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Velvoite laatia oppilaitoksen toimintaa koskevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat eli toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat koskee kaikkea lakiin perustuvaa koulutusta.

Tutustu Kymenlaakson kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan lataamalla alla oleva tiedosto.