placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Mietitkö yliopisto-opintoja?

 • Ingressiteksti: Onko mieltäsi joskus kutkuttanut lähteä tekemään yliopisto-opintoja? Tiesitkö, että avoin yliopisto on joustava ja motivoiva vaihtoehto lähteä kokeilemaan opintoja? Tai onko sinulla mielessäsi jo oma yliopiston ala, jonne ei vielä ole paikkaa auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin?
 • Koulutuksen toteutus: Monimuotototeutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 22.08.2024
 • Päättymispäivä: 22.08.2024
 • Koulutusalat: Muut
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2024
 • Kesto: klo 16.30-17.30
 • Hinta: maksuton
 • Kenelle koulutus sopii: Kaikille avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille

Tunnetko avoimen yliopiston mahdollisuudet?

Avoimen yliopiston erilaiset opintokokonaisuudet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia paitsi monenlaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen niin myös kokonaiseen tutkintopolkuun asti.

Kerromme sinulle erilaisista mahdollisuuksista aloittaa yliopisto-opinnot avoimessa yliopistossa sekä väyläopinnoista.  Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiesi opintojen perusteella.

Valtaosa opinnoista toteutetaan verkkopohjaisina opintoina. Joissakin opintokokonaisuuksissa on omat tuutoriryhmät, mutta meiltä kesäyliopistosta saat apua ja tukea myös täysin itsenäisiin opintoihin.

Ajankohta: torstai 22.8.2024 klo 16.30 - 17.30
 
Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola tai verkossa Zoom-alustalla. Valitse ilmoittautumislomakkeella itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta.
 
Paikalla ovat Kymenlaakson kesäyliopiston edustajat, jotka vastaavat kysymyksiin, neuvovat ja opastavat sinua käytännön asioissa. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista jäädä keskustelemaan sinua askarruttavista kysymyksistä.
 
Kun avoimen yliopiston opinnot kiinnostavat, kannattaa sinun lukea myös nämä artikkelit:

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 392

Logopedia perusopinnot 25 op (UTU)

 • Ingressiteksti: Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.
 • Koulutuksen toteutus: Monimuotototeutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 02.09.2024
 • Päättymispäivä: 31.12.2025
 • Koulutusalat: Sosiaali- ja terveysala
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2024
 • Kesto: Opinnot kestävät n. 1,5 vuotta
 • Hinta: 865
 • Kenelle koulutus sopii: Logopedin/puheterapeutin työstä kiinnostuneille.

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Logopedian perusopinnot sopivat työelämän tarpeisiin ja tutkintoon tähtääville, joilla on tavoitteenaan esim. puheterapeutin ura.

Logopedian perusopinnot ovat osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja. Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Pohditko ihan logopedian tutkinto-opintoja yliopistossa?

Näiden logopedian perusopintojen pohjalta Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Tutustu asiaan Turun yliopiston väyläsivustolla kohdasta "Ennakkotietoa Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä".

Opintojen toteutus

Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa Logopedian perusopinnot 2024–2025 yhteistyössä Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitoksen kanssa, mikäli ryhmäkoko täyttyy.

Opintoihin sisältyy reaaliaikaisia luentoja, opetustallenteita, tuutorin vetämiä opintoryhmässä tehtäviä harjoituksia lähiopetuksena sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Opintoryhmää ohjaa Turun yliopiston hyväksymä logopedi/puheterapeutti, jonka vetämänä toteutetaan käytännön harjoitukset ja kokoontumiset (lähi- ja etäkokoontumisia). Opinnot alkavat syksyllä 2024 ja jatkuvat kolmen lukukauden ajan (syksylle 2025). Opintojaksot on aikataulutettu ja jäsennelty täsmällisesti ja opintojen suorittaminen vaatii sitoutunutta ajankäyttöä. Opintoihin liittyvä kirjallisuus on hankittava itse. Turun yliopiston ekirjastolla on lainausoikeuksia kurssimateriaaleihin ja opintoryhmässä voidaan jakaa materiaaleja yhteiskäyttöön. Materiaalia kannattaa tiedustella myös oman alueen kirjastoista.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujille lähetetään infokirje noin viikkoa ennen opintojen alkua. Opintokokonaisuus toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Opintojen mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua. Opintoryhmään otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kymenlaakson kesäyliopiston logopedian opinnoissa toimii oma tuutoriryhmä, jota vetää FM Anne Hilden, puheterapeutti ja työnohjaaja. Anne Hildenillä on vuosikymmenten kokemus puheterapeuttina terveyskeskuksissa ja perheneuvoloissa sekä opetustyössä. Tuutoriryhmä kokoontuu säännöllisesti sekä verkossa että Kouvolassa lukuvuoden aikana.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 615 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 €

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Logopedian perusteet 5 op
 • Kieli ja elämänkaari I 5 op
 • Kieli ja elämänkaari II 5 op
 • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
 • Introduction to Bilingualism 5 op

 

---------------------

Logopedian perusteet 5 op

Aikataulu: 2.9.–29.10.2024

Ma 2.9. klo 18.00–19.30 (orientaatio ja kirjan luku 1) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall.

Ti 3.9. klo 17.00–18.30 ensimmäinen tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

To 5.9. klo 18.00–19.30 (kirjan luku 2) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall.

6.9.–15.9. eli viikot 36–37 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)

 • Luku 3: Henry Railon tallenne (puheen biologinen perusta)
 • Luku 4: Elina Mainela-Arnoldin tallenne (lasten kielihäiriö / kehityksellinen kielihäiriö)
 • Luku 5: Raymond Bertramin tallenne (luki-häiriöt, luento on englanniksi).
 • Luku 6: Ida Luotosen tallenne (aikuisten kielihäiriöt: muistisairaudet)

Ti 17.9. klo 18.15–19.30 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

To 19.9. klo 18.00–19.30 (kirjan luku 6 aikuisten kielihäiriöt: afasia sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen), ei tallennetta, verkko-opetus Zoomissa Kati Renvall.

20.9.–29.9. eli viikot 38–39 itsenäistä opiskelua (kirja + luentotallenteet)

 • Luku 7: Aura Yli-Savolan tallenne (änkytys)
 • Luku 8: Kati Renvallin tallenne (ääni)
 • Luku 9: Minna Vanhala Haukijärven tallenne (artikulaation ja fonologian häiriöt)
 • Luku 10: Tanja Makkosen luentotallenne (motoriset puhehäiriöt)
 • Luku 11: Tanja Makkosen luentotallenne (dysfagia)

Ti 1.10. klo 17.00–18.30 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

Ti 8.10. klo 15.00 alkaen tuutorryhmäkokoontuminen, puheterapeuttivierailut, Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

To 10.10. klo 18.00–19.30 (kirjan luku 12 kuuloviat sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Kati Renvall.

11.–20.10. (syyslomaviikolla 42 itsenäistä työskentelyä)

 • Luku 13: Pia Lindevallin luentotallenne
 • Ei lukua: Minna Lehtosen luentotallenne (kaksikielisyys, tätä aihetta ei ole kirjassa)

Ma 21.10. klo 18.00–19.30 (yhteenveto sekä tenttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen) verkko-opetus Zoomissa, tallenne syysloman takia, Kati Renvall.

Opettaja: Kati Renvall

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää

 • logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
 • puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
 • kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
 • logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta.

Sisältö: Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
 • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
 • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 10 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja ja Moodle-kotitentti. Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kurssin aikana, jokaisesta kirjan luvusta/teemasta tehdään noin sivun mittainen oppimispäiväkirjateksti ohjeiden mukaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa muutama päivä ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjasta saa lisäpisteitä tenttiin, mutta sen voi palauttaa vain kerran ennen opiskelijan ensimmäistä tenttikertaa. Korotusmahdollisuutta ei ole.

Tentit:

Moodle-kotitentti 29.10.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 27.10.)

Ensimmäinen rästitentti on 4.12.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 2.12.)

Toinen rästitentti on 8.1.2025 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 6.1.2025)

Oppimateriaali: Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. tai uudempi painos). Pearson.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Kieli ja elämänkaari I 5 op

Aikataulu: 30.10.–18.12.2024

Ke 30.10.2024 klo 17.00–18.30, verkko-opetus, ei tallennetta, Essi Vastamäki.

31.10.–10.11. eli viikot 44–45 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet, moduulit 1–4).

Ti 12.11. klo 17.00–18.30 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

Viikko 47: Välitentti Moodlessa (kotitentti) ke 20.11.2024 klo 18–20 (rästivälitentit 15.1.2025 ja 19.2.2025).

21.11.–8.12. eli viikot 47–49 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus + luentotallenteet, moduulit 5-9).

Ti 3.12. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

Ti 10.12. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, posterisessiot, Anne Hilden.

Opettajat: Essi Vastamäki ja Minna Lehtonen

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat logopedian tiedollisista perusteista (1) kielen omaksumiseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä ja (2) hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin. Teorioiden tukeminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Koulutusohjelman työelämätaidoista opiskelijat osoittavat vuorovaikutustaitojen ja oman työn hallinnan orastavaa osaamista.

Sisältö: Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 8 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, posterityö, väli- ja lopputentti.

Tentit: Lopputentti (Moodle-kotitentti) klo 18–20 ke 18.12.2024, rästitentit ke 5.2.2025 ja to 5.3.2025.

Oppimateriaali: Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:

Hoff, E. (2014) Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.

Korpilahti, P., Aaltonen, O., & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Kieli ja elämänkaari II 5 op

Aikataulu: 9.1.–12.3.2025

4.1.–31.1. eli viikot 3–5 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet)

 • Fonologinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
 • Leksikaalinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne
 • Morfologinen ja syntaktinen kehitys (Suvi Vehkavuori) tallenne

Ke 22.1.2025 klo 18.00–19.30, verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori.

Ke 29.1.2025 klo 18.00–19.30, verkko-opetus Zoomissa, ei tallennetta, Suvi Vehkavuori.

 • Pragmatiikan kehitys (Maija Vänninen) tallenne
 • Lukemaan oppiminen (Raymond Bertram) tallenne

Ti 4.2. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, seminaari 1, Anne Hilden.

 • Kouluikä ja nuoruus (Maija Vänninen) tallenne viikko 7
 • Aikuisuus ja ikääntyminen (Sonja Alantie) tallenne viikko 7

10.2.–28.2. eli viikot 7–9 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet)

Ti 18.2. klo 17.00–19.15 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, seminaari 2, Anne Hilden.

Opettaja: Maija Vänninen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Sisältö: Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 8 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, seminaarityöt, lopputentti.

Tentit: Moodle-kotitentti ke 12.3., 16.4. ja 28.5.2025 klo 18.00.

Oppimateriaali:

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys, luvut 1-10 ja 12.

Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)

Aro, M. (2017). Learning to read Finnish. In: L.Verhoeven and C. Perfetti (Eds.), Learning to read across languages and writing systems, pp. 416-436. Guendouzi, Jackie, Filip Loncke, and Mandy J. Williams. The Routledge International Handbook of Psycholinguistic and Cognitive Processes. Second edition. Vol. 1. Milton: Routledge, 2023. Web. Luku 3: Healthy aging and communication. Wright, H. H. (toim.) (2016).Cognition, Language and Aging. Amsterdam ; John Benjamins Publishing Company. Luvut 3, 4, 5 ja 7. Aronson, A.E. ja Bless, D.M. (2009). Clinical Voice Disorders. Thieme Medical Publishers, Inc., NY. Ch. 2: Normal Voice Development. Lisäksi muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op

Aikataulu: 13.3.–14.5.2025

Viikolla 11 to 13.3.2025 Johdantoluento verkossa 2 t klo 18.00–19.30.

14.3.–6.4. eli viikot 12–14 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet: Makkosen 7 tallennetta, aiheina hengitys, ääni, artikulaatio ja nieleminen).

Ti 8.4. klo 17.00–18.30 tuutorryhmäkokoontuminen verkossa, Anne Hilden.

11.4.–.30.4. eli viikot 16–18 itsenäistä opiskelua (kirjallisuus+luentotallenteet, Railon 4 tallennetta, aiheina kuulo, neuroanatomia ja fysiologia: perusteet, motoriikka ja vauriot.

Ti 6.5. klo 17.00–20.00 tuutorryhmäkokoontuminen Kymenlaakson kesäyliopistossa, Anne Hilden.

Opettaja: Tanja Makkonen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuottoon ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Sisältö: Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset 7 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, valvottu Moodle-tentti kesäyliopistolla (tarvitset omaan tietokoneen).

Tentit: Valvottu Moodle-tentti Kymenlaakson kesäyliopistossa klo 17.00–19.00 14.5.2025, 11.6.2025 ja 20.8.2025

Oppimateriaali: Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana.

Lisäksi itseopiskelumateriaalit Moodlessa.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Introduction to Bilingualism 5 op

Aikataulu: syksy 2025

Opettaja: Raymond Bertram

HUOM! Luento-opetus on englanniksi.

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä. Hän ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Sisältö: Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorin opintoryhmäohjaukset ja posteriesitykset 6 t osa lähiopetuksena ja osa etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Posteriesitykset tuutorryhmissä ja valvottu Moodle-tentti kesäyliopistolla (tarvitset omaan tietokoneen). Tenttikysymykset ovat sekä suomeksi että englanniksi ja tenttiin saa vastata myös suomeksi. Posteriesitykset tehdään suomeksi.

Tentit: Ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Grosjean & Li (2013). The psycholinguistics of bilingualism. Wiley-Blackwell.

Hoff, E. (2014). Language Development. Belmont, CA: Wadsworth. Chapter 2 & 9. Kohnert, K. (2013) Language Disorders in Bilingual Children and Adults. SanDiego: Plural Publishing. Chapters 2, 4, 8 & 9. (e-book to be found in university library).

Paul, R. & Norbury, C.F. (2012). Language disorders from Infancy through adolescence: Listening, speaking, reading and communicating (4th edition). St. Louis, MO: Elsevier Mosby. Chapter 5. (e-book to be found in university library).

Wright, Boun, Garcia (Eds.) (2017). The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Chapter 7: A Synthesis of Research on Bilingual and Multilingual Education.

Yu, B. (2016). Bilingualism as Conceptualized and Bilingualism as Lived: A Critical Examination of the Monolingual Socialization of a Child with Autism in a Bilingual Family. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(2), 424–435. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2625-0 (Lecture 12).

Arviointi: hyl–5

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 3206

Ratkaisukeskeinen sovittelija (12 op) - Työyhteisösovittelun koulutus

 • Ingressiteksti: Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä.
 • Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 18.09.2024
 • Päättymispäivä: 24.04.2025
 • Koulutusalat: Johtaminen ja työelämätaidot
 • Koulutttaja: Sanna Wenström
 • Ilmoittautuminen päättyy: 04.09.2024
 • Kesto: n. 8 kk
 • Hinta: 1790
 • Kenelle koulutus sopii: Esihenkilöille, luottamushenkilöille, konsulteille, työnohjaajille, valmentajille, coacheille, työterveyshuollon ammattilaisille, terapeuteille, HR-henkilöstölle ja ohjaajille sekä muille myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneille ohjaustyön tai viestinnän ammattilaisille.

Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Tässä koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. 

Koulutukseen sisältyy käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä.

Aikataulu: ke 18.9., ke 2.10., ti 12.11. ja ti 17.12.2024 sekä ma 27.1., ti 25.3. ja to 24.4.2025 klo 9-16

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää 7 seminaaripäivää, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti ja reaaliaikaisesti.  Koulutuksessa on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella. Opiskelija lukee koulutuksen aikana myös kirjallisuutta ja reflektoi lukemaansa. Koulutuksessa opiskelija vie läpi omakohtaisen sovitteluprosessin ja reflektoi sovitteluprosessin.

Opintopisteiden (12 op) muodostuminen:

 • 7 seminaaripäivää ja niihin valmistautuminen 3,5 op
 • Vertaisryhmätapaamiset (á 2 t) ja niihin valmistautuminen 1 op
 • Työyhteisösovitteluun liittyvän kirjallisuuden lukeminen (250 sivua) ja luetun reflektointi ja paritutorointi 5 op 
 • Omakohtainen sovittelu-casen reflektointi 2,5 op

Osaamistavoitteet

Osallistujalla on koulutuksen jälkeen perusvalmiudet sovittelun fasilitoimiseen.

Sovitteluprosessin vetämisessä opit rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. 

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • kertoa restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet
 • soveltaa avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi
 • käyttää erilaisia sovittelumenetelmiä sovitteluprosessien läpiviemiseksi
 • kuvailla työyhteisökonfliktien syntymekanismeja
 • tunnistaa omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana
 • hallita omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana
 • käyttää oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä
 • soveltaa oppimaasi oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun.

Kouluttajat

Koulutuksen johtana toimii Sirkku Ruutu, psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), sovittelija, tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Sirkku on kouluttanut tuhansia ammattilaisia ratkaisukeskeisyydestä, kirjoittanut monipuolisesti tietokirjoja työyhteisön kehittämisen metodeista ja toiminut sovittelijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.  Sirkku itse mukana koulutuksen aloitus- ja päätöspäivissä.

Muut kouluttajat (muutokset mahdollisia):

Tuula KaitsaariTuula on valtiotieteiden tohtori sekä laillistettu sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja. Hän työskentelee Turun yliopistossa yliopistonlehtorina ja on ollut yliopiston työyhteisösovittelijana vuodesta 2012 alkaen sekä tutkinut työyhteisösovittelua. Tuulan vuonna 2022 julkaistu väitöskirja käsittelee restoratiivista työyhteisösovitteluprosessin arviointia, työhyvinvointi- ja muutoskokemuksia.

Tuulan koulutusosaaminen perustuu tutkittuun tietoon sekä käytännönläheiseen ohjaukseen ja muutosten motivointiin.

Sari Ilo
Sari toimii työterveyspsykologina, jonka työnkuvaan kuuluvat työyhteisösovittelut. Hän on koulutukseltaan psykologi, sovittelija ja coach (MCC).

Eveliina Salonen
Teologian ja oikeustieteen maisteri, varatuomari, työyhteisösovittelija, coach (PCC)

Seppo Koskinen
Emeritusprofessori, työoikeuden professori, sovittelujuridiikan asiantuntija

Sanna Repo
TySo™ -sovittelija, työnohjaaja, kouluttaja, KTM

Koulutuksen sisältö

Päivä 1 (18.9.2024)

 • Orientointi opintoihin
 • Ratkaisukeskeisyys sovitteluprosessissa
  • Ratkaisukeskeisyyden ja voimavarakeskeisyyden perusteet sovittelussa
  • Sovitteluprosessin eteneminen 
  • Oppimisen mahdollistaminen konflikteissa
  • Motivoiva haastattelu
 • Sovitteluharjoituksia

Päivä 2 (2.10.2024)

 • Restoratiivisen sovittelun perusteet
  • Konfliktin omistajuus
  • Konfliktien juurisyitä
  • Konfliktit oppimisprosesseina
  • Sovittelijan puolueettomuus
  • Ratkaisun etsiminen osapuolten ehdoilla 
  • Kommunikaation mahdollistaminen
  • Näkökulmien avartaminen
  • Erilaisten tulkintojen käsittely
  • Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen
  • Sovinnon tekemisen mahdollistaminen ja onnistumisen mahdollistaminen
  • Yhteisvastuu
  • Muutosten seuranta
 • Sovitteluharjoituksia

Päivä 3 (12.11.2024)

 • Käytännön kokemuksia sovitteluprosesseista: sopimukset, työparityöskentelyn onnistumisen varmistaminen, sovittelun psykologiset haasteet ja sudenkuopat, sovitteluun valmistautuminen, epäonnistumisista oppiminen.
 • Vuorovaikutusdynamiikan perusteet
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Inhimillisten tunteiden ja huolien huomiointi
  • Pelkojen ja defenssien merkitys
  • Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana
  • Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana
  • Sovittelun psyykkiset vaikutukset
 • Sovitteluharjoituksia

Päivä 4 (17.12.2024)

Sovittelu osana laajempaa muutosprosessia

 • Varhaisen tuen periaatteet ja vartua tukevan työkulttuurin rakentuminen
 • Muut ohjausmuodot sovittelun jatkeena: työnohjaus, coaching, terapeuttiset interventiot
 • Työparityöskentely

Päivä 5 (27.1.2025)

 • Sovittelijaksi kasvaminen
  • Omat vahvuudet ja sudenkuopat
  • Työyhteisösovittelijan arvot
  • Epäonnistumisista oppiminen 
  • Sovittelusimulaatiot
  • Oman sovitteluprosessin valmistelu, läpivienti ja reflektointi
 • Sovitteluharjoitusten workshop

Päivä 6 (25.3.2025)

Sovittelun workshop-päivä, johon osallistujat tuovat omia tapausselostuksiaan.

Päivä 7 (24.4.2025)

Oman sovittelijaidentiteetin reflektointi ja itsetuntemus.

-

Osallistumismaksu 1790 euroa on mahdollista maksaa useammassa erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Soili Valtonen

 • Osumia: 4150

Webinaari: Minustako työnohjaaja?

 • Ingressiteksti: Työelämän ja hyvinvoinnin teemat ovat hyvin ajankohtaisia. Tule kuulemaan, millaista työnohjaajakoulutusta kesäyliopistossa järjestetään ja kenelle se sopii. Tapahtumassa on mahdollista esittää kysymyksiä. Esittelywebinaari on maksuton.
 • Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 30.09.2024
 • Päättymispäivä: 30.09.2024
 • Koulutusalat: Johtaminen ja työelämätaidot
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 26.09.2024
 • Kesto: klo 18.00-19.00
 • Hinta: 0
 • Kenelle koulutus sopii: Webinaari sopii kaikille työnohjauksen pätevyydestä kiinnostuneille.

Ajankohta: ma 30.9.2024 klo 18.00–19.00 Zoomissa

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Valmentava työnohjaaja (60 op) on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen integratiivinen työnohjaajakoulutus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen ja valmentava työote, joka on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työnohjausta.

Koulutuksesta annettua palautetta:
Koulutus on ollut innostava ja kouluttajat asiantuntevia! Koulutus on hyvin strukturoitu ja suunniteltu.
Opiskelu on etuoikeus ja tuottaa paljon iloa! Meillä on opinnoissa hyvä ryhmähenki.

Tutustu työnohjaajakoulutukseen tarkemmin täältä.

 

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 1436

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)

 • Ingressiteksti: Psykofyysisen psykoterapian keskiössä on keho-mieli -yhteyden huomioiminen. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä. Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen.
 • Koulutuksen toteutus: Kouvola
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 07.11.2024
 • Päättymispäivä: 10.05.2025
 • Koulutusalat: Terapia
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 24.10.2024
 • Kesto: n. 7 kk
 • Hinta: 2250
 • Kenelle koulutus sopii: Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sairaanhoitajat, kätilöt, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake).

Aikataulu:

Koulutuspäivät Kouvolassa. Kouvolaan on erinomaiset junayhteydet, mm. Helsingistä vain 1:20 junalla.

to–la 7.–9.11.24
to–la 12.–14.12.24
to–la 6.–8.2.25
to–la 20.–22.3.25
to–la 8.–10.5.25

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia.

Sisältö:

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiiviseen lähestymistapaan perustuva koulutus. Koulutus on prosessikoulutusta, joka tapahtuu kokemuksellisesti. Koulutus pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös tietoisen hyväksyvän läsnäolon ja mielentämisen työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Kehokeskeistä lähestymistapaa voidaan hyödyntää sekä lyhyt- että pidempikestoisissa työskentelysuhteissa.

Eri suuntausten (esimerkiksi kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat yhdistää kehokeskeisen lähestymistavan työtapoja omaan viitekehykseensä.

Osa-alueet:

Psykofyysisen psykoterapian teoreettinen tietoperusta

Psykofyysisen psykoterapian menetelmäosaaminen:

 • Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
 • Vuorovaikutusosaaminen: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
 • Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
 • Keholliset menetelmät traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa

Psykofyysisen psykoterapian reflektio- ja eettinen osaaminen:

 • oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen
 • eettinen ja turvallinen terapiatyöskentely

Seminaarit:

Torstaisin klo 10-17, perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16. Lisäksi vähintään 4 pienryhmätapaamista seminaarien välissä (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).

Seminaari I:

Kehollisten menetelmien yhdistäminen keskusteluun perustuvaan työskentelyyn

Seminaarissa havainnollistamme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia työskentelytapoja. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä keskusteluun perustuvan työskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää vuorovaikutusta. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II:

Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten ammattihenkilö voi työskennellä potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi ammattihenkilön ja asiakkaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mielentäminen, empatia).

Seminaari III:

Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten asiakkaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan tunteidensäätelytaitojaan. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen haastavien tunteiden ja käyttäytymisen kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä asiakkaan auttamiseksi että ammattihenkilön työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumaoireista kärsivien asiakkaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla asiakasta voidaan auttaa selviytymään traumaattisten kokemusten vaikutusten kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (iltajuhla pe) ja todistusten jako (la).

Opetusmenetelmät:

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin asiakkaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia havainnollistuksia työskentelystä.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin ja oppimispäiväkirjan laatiminen sekä kirjallinen lopputyö.

Kirjallisuus, kirjalliset tehtävät ja muu itsenäinen työskentely:

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen, n. 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä.
 • Oppimisympäristöön tutustuminen ja toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 10 op

Kouluttajat:

Mikko Lounela, psykoterapeutti, työnohjaaja
Laura Mannila, psykoterapeutti, työnohjaaja

Haku:

Koulutukseen valitaan soveltuvimmat hakijat hakujärjestyksessä. Koulutukseen valinnasta/valitsematta jäämisestä ilmoitetaan koulutukseen hakeneille sähköpostitse.

Hakulomakkeissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:

 • Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
 • Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
 • Motivaatio ja perustelut hakemiselle juuri tähän koulutukseen.

Lisätiedot:

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa Oma opintopolun KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä tietovaranto. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Koulutus on sovittaessa mahdollista maksaa erissä.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 1200