placer

Saavutettavuus-avustimet

Kauppatieteet perusopinnot 30 op (UEF)

 • Ingressiteksti: Kauppatieteen perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.
 • Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 01.09.2023
 • Päättymispäivä: 31.07.2024
 • Koulutusalat: Talous, hallinto ja laki
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024
 • Kesto: 1.9.2023–31.7.2024
 • Hinta: 470
 • Kenelle koulutus sopii: Kauppatieteen perusopinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Kauppatieteiden opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa jokainen, opiskelijan peruskoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintoihin ei sisälly pakollista lähiopetusta.

Pääosa opintojaksoista on joustavasti tarjolla koko lukuvuoden aikana ja voit aloittaa opinnot itsellesi sopivana ajankohtana. Joissakin opintojaksoissa toteutus on vain syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksossa on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista voit valita itsellesi sopivan ja suorittaa muutoin opintoja omassa aikataulussa itsenäisesti. Tarkasta yksittäisen opintojakson suoritusajankohdat ja ilmoittautumisaika opintojakson tiedoista Moodlessa. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta ilmoittautumisesi jälkeen.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom). Ensimmäinen tuutorointi ja opintojen aloitusinfo on tiistaina 12.9.2023 klo 17.30 alkaen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 270 €

 

OPINTOJAKSOT 2023-2024 (30 op)

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op

5210103 Rahoituksen perusteet 6 op

5210109 Yritysjuridiikan perusteet 6 op

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

---------------------

Johtamisen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät noin kerran kuussa.

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaa
 • ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa
 • osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä
 • osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön johtamistilanteissa
 • muodostaa kokonaiskuvan johtamisen oppiaineen keskeisistä teemoista.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotentti ja oppimistehtävä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ti 17.10.2023 klo 12-, ti 21.11.2023 klo 12-, ti 13.2.2024 klo 12-, ti 16.4.2024 klo 12-, ti 4.6.2024 klo 12-

Oppimateriaali:

Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2019 tai uudempi) Managing & organizations. An introduction to theory and practice. Los Angeles, CA: Sage.

Artikkelit ja muu materiaali.

Arviointi: Verkkotentti 0-5, oppimispäiväkirja hyv/hyl.

---------------------

Markkinoinnin perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukauden aikana.

Opettaja: Sasu Tuominen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukukausi 2023-2024: pe 28.10.2023 klo 13-17, pe 8.12.2023 klo 13-17, pe 15.3.2024. klo 13-17, ke 24.4. klo 14-18.

Oppimateriaali:

Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana)

Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Arviointi: Tentti 0-5.

---------------------

Laskentatoimen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuoden aikana.

Opettaja: KTT Riikka Holopainen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla
 • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna.

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2023-2024: ti 3.10.2023 klo 12-14, ti 12.12.2023 klo 18-20, ti 5.3.2024 klo 12-14, ti 2.5.2024 klo 18-20. Opintojakson Moodle avautuu elokuun lopussa.

Oppimateriaali: Jormakka et al. (2021) Laskentatoimi. Edita. Kirja saatavana myös e-kirjana.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Rahoituksen perusteet 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät sekä oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuoden aikana.

Opettaja: Timo Lappi

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • rahoitusmarkkinoiden periaatteet.
 • yritysrahoituksen periaatteet.
 • kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat.

Sisältö: Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja -instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät sekä oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2023-2024 ovat: 10.10.2023 klo 12-, ti 28.11.2023 klo 12-, ti 27.2.2024 klo 12-, ti 23.4.2024 klo 12-. Opintojakson Moodle avautuu elokuun aikana.

Oppimateriaali:

Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin. Kirja löytyy myös e-kirjana.

Muu oppimisympäristön materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Yritysjuridiikan perusteet 6 op

Aikataulu: Voit suorittaa kurssin kokonaan itsenäisesti opiskellen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi opiskella ohjatusti tammi-helmikuussa 2024. Viikkotapaamiset pidetään sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla, ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen pidetään etätapaamisena. Viikkotapaamisia ei tallenneta. Molemmissa vaihtoehdoissa suoritustapana on verkkotentti.

Opettaja: OTM Hanna Savolainen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
 • määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
 • nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
 • nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön
 • soveltaa keskeistä lainsäädäntöä yrityksen käytännön toiminnassa esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin.

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen).

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Vapaaehtoiset luennot ja harjoitustehtävät 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t. Kirjallinen kuulustelu. Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintoina opiskelemalla oppimateriaalin itsenäisesti ja suorittamalla hyväksytysti kirjallisen kuulustelun. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2023-2024: ke 30.8.2023 klo 14-18, pe 23.2.2024 13-17, ke 10.4.2024 14-18 ja ti 14.5.2024 14-18.

Oppimateriaali:

Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 17. uud. painos 2020, luvut 1–17, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.

Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.

Luentomateriaali ja harjoitustehtävät. Luentomateriaali ja harjoitustehtävät on saatavilla Moodlessa. 

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 248

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op)

 • Ingressiteksti: Voimauttavan valokuvan menetelmä on asiakastyön vaikuttavuutta ja työn merkityksellisyyden kokemusta vahvistava työote. Työotteen opiskelemisessa valokuvaprosessi tarjoaa konkreettisen, näköaistiin ja kehollisuuteen perustuvan keinon, jolla oppia elämyksellisesti katsomisen tavan muuttamista esimerkiksi haastavaksi koettuun työhön tai epäluotettavaksi koettuun asiakkaaseen. Valokuvaprosessi antaa uudet silmät ja uudet tunteet: kyvyn herkistyä näkemään maailma toisen ihmisen täysin erilaisesta kokemuksesta käsin. Tämä on syvä ja merkityksellinen tapahtuma, joka muuttaa pysyvästi tapaa kokea oma työ ja sen ihmissuhteet.
 • Koulutuksen toteutus: Kotka
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 14.11.2023
 • Päättymispäivä: 10.09.2024
 • Koulutusalat: Muut
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2023
 • Kesto: n. 1 vuosi
 • Hinta: 2060
 • Kenelle koulutus sopii: Koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. Menetelmä sopii kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa. Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa.

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu dialogiseen, arvostavaan ja mentalisoivaan katseeseen, joka vähentää asiakkaan ja ammattilaisen välistä valtataistelua ja sosiaalista peliä sekä tekee vuorovaikutuksesta aitoa, vilpitöntä ja toisen kokemusmaailmalle herkistynyttä. Voimauttavan valokuvan menetelmä parantaa tunnetaitoja ja on parhaimmillaan ihmisten välisen kiintymyksen, luottamuksen ja arvostuksen vahvistamisessa. Menetelmä sopii siksi erinomaisesti perhetyöhön tai emotionaalisesti turvallisen kouluyhteisön tai työyhteisön rakentamiseen sekä kiusaamiskäyttäytymisen tai jännitteiden purkamiseen.

Opinnot koostuvat kuudesta lähijaksosta, joiden väleissä toteutetaan harjoitusprosesseja oman itsen katsomiseen, tunneperhesuhteisiin, työyhteisön kehittämiseen sekä asiakas/oppilas/potilastyöhön liittyen. 

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet on moniammatillisille, sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja työyhteisön kehittämisen ammattilaisille suunnattu vuoden mittainen täydennyskoulutus 10 op.

Aikataulu

1. työpaja: ti 14.11.2023
2. työpaja: ma-ti 18.-19.12.2023
3. työpaja: ke 24.1.2024
4. työpaja: ma-ti 18.-19.3.2024
5. työpaja: ke-to 15.-16.5.2024
6. työpaja: ma-ti 9.-10.9.2024

Päivät alkavat yleensä klo 9 ja kesto on 8 h tai 9 h, päivän ohjelmasta riippuen. Koulutukseen sisältyy sekä luokkahuonetyöskentelyä että kuvausretkiä ulkona. Kuvauspäivien aikataulu riippuu vuodenajasta ja auringon nousu- ja laskuajoista ja päivät saattavat sisältää myöhäisiä iltatunteja. Tarkat kellonajat lähetetään osallistujille koulutuksen alkaessa.

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Laivurinkatu 7, Kotka. Huom! Paikka vaihtunut.

Kouluttaja: Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 sekä Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Tavoitteet

 • Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen.
 • Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan.
 • Opiskelija oppii luomaan herkistymistä ja pehmenemistä sekä herkistymistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Hän siis harjoittelee koulutuksen aikana mentalisaatiotaitojaan, kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation taidot auttavat säätelemään omia tunnetiloja ja vahvistavat mahdollisuuksia hyvälle vuorovaikutukselle.
 • Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakasta ja hänen tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajemmasta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esimerkiksi päihdekuntoutujan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa.
 • Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta.
 • Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa voimavaroja työn tekemiseen. Voimauttavan valokuvan prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.
 • Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut nähdyksi muiden silmissä. Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa.
 • Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta projektien purkutilanteissa. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.
 • Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista.

Opintojen aikana toteutetaan kaksi ammatillista harjoitustyötä, joihin opiskelija saa opintojen aikana työnohjauksellisen tuen. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta monin tavoin jo opintojen kuluessa - paitsi asiakastyön välineenä, myös työyhteisön kehittämiseen liittyvänä projektina, joka voidaan linkittää esimerkiksi osaksi työyhteisön tyhy/tyky/veso-toimintaa, kehityskeskusteluita tai koulutusta. Upea mahdollisuus on tiimin tai työparin osallistuminen koulutukseen yhtä aikaa, mikä edesauttaa työotteen maadoittumista osaksi yhteisön katsomisen tapaa!

Osallistujat valitaan hakemuksen perusteella. Koulutukseen otetaan maksimissaan 14 opiskelijaa.

Ilmoittaudu tämän verkkosivun kautta ja liitä ilmoittautumisesi yhteyteen vapaamuotoinen hakemuksesi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi yhteystietoineen, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö, jos on työssä. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

Koulutuksen voi maksaa sovittaessa erissä.

Tutustu tästä edellisellä kurssilla mukana olleen Elinan kokemukseen koulutuksen annista.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Soili Valtonen

 • Osumia: 1771

Vahvuuslähtöiset kehitys-, tavoite- ja onnistumiskeskustelut

 • Ingressiteksti: Syvennä osaamistasi positiivisesta johtamisesta ja vahvuuksista - positiivisen johtamisen näkökulmia työpaikan keskusteluihin
 • Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 03.10.2023
 • Päättymispäivä: 12.10.2023
 • Koulutusalat: Johtaminen ja työelämätaidot
 • Koulutttaja: Sanna Wenström
 • Ilmoittautuminen päättyy: 25.09.2023
 • Kesto: tiistaina 3.10. ja torstaina 12.10.2023 klo 12-16
 • Hinta: 195
 • Kenelle koulutus sopii: Koulutus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti johtajille, esihenkilöille, henkilöstön kehittäjille tai valmentajille.

Positiivinen johtaminen perustuu humanistisen ja positiivisen psykologian soveltamiseen johtamisessa ja organisaatioissa. Tutkimukset osoittavat, että positiivinen johtaminen vahvistaa henkilöstön työn imua ja innostusta, mikä puolestaan on yhteydessä parempaan laatuun, tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen.  Positiivinen johtaminen tarjoaa kokoavan viitekehyksen ja ajattelutavan sekä tutkimukseen perustuvia työkaluja esihenkilöiden ja johtajien työhön.

Koulutus toteutuu - vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Toteutus

Reaaliaikaiset ja osallistavat webinaarit pidetään Zoom-yhteydellä eikä niitä tallenneta. Webinaarien välillä tehdään pieniä teemaan liittyvä tehtäviä. Lisäksi käytössä on sähköinen oppimisalusta. 

Koulutuksen sisältö

Tässä koulutuksessa perehdytään näkökulmiin, joita positiivinen johtaminen ja sen osana erityisesti vahvuuksien johtaminen tuovat työpaikan keskusteluihin. Tavoitteena on tutustua työkaluihin ja malleihin, joiden avulla työpaikan keskusteluja voi jäsentää ja toteuttaa yksilöiden ja tiimien kanssa.

Sisältöteemoja

 • Positiivisen johtamisen näkökulman keskustelukäytänteisiin
 • Vahvuuksien voima ja vahvuuskeskustelujen merkitys työhyvinvoinnille
 • Luonteenvahvuudet positiivisen organisaation rakennusaineksina
 • Arvot työn merkityksellisyyttä tukemassa
 • Osaamisidentiteetti ja osaamisen lajit
 • Kiinnostukset, motivaatio ja työn tuunaaminen
 • Resurssit ja voimavarat työhyvinvoinnin lähteenä
 • Myönteinen tavoitteenasettelu ja vahvuuksilla kehittyminen
 • Oppimisen ja onnistumisen huomioiminen
 • Vahvuuksien ja osaamisen kehittäminen
 • Vahvuudet tiimissä; tiimitason keskustelut
 • Keskustelujen vuosikello ja prosessit

Koulutukseen sisältyy ennakkomateriaalien avulla perehtyminen positiivisen johtamisen tausta-ajatuksiin sekä laajaan vahvuusnäkemykseen.

Kouluttaja: KT, FM Sanna Wenström, lehtori ja ammatillinen erityisopettaja

Sanna Wenström on positiivisen psykologian, organisaatioiden ja johtamisen sekä työinnostuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija. Hän toimii johtamisen ja hyvinvoinnin lehtorina Oulun ammattikorkeakoulun TKI-yksikössä, liiketoiminnan kehityksen painoalalla. Wenström on väitellyt työinnostuksesta ja positiivisesta johtamisesta v. 2020 ja on kirjoittanut aiheesta kaksi tietokirjaa: Positiivinen johtaminen ja Kaikilla vahvuuksilla (https://www.ps-kustannus.fi/7116).  Kirjat toimivat myös koulutuksen oheislukemistona.

Työssään Wenström valmentaa sekä erityisesti eri alojen organisaatioiden johtoa sekä opetusalan henkilöstöä positiivisen psykologian, positiivisen johtamisen ja positiivisen pedagogiikan teemoista. Hän on innostava ja pidetty kouluttaja ja kysytty keynote-puhuja seminaareihin ja tapahtumiin.

Koulutuspalautteita:
"Kiitos innostavasta iltapäivästä ja energiasta. Ihailen selkeää esitystapaasi ja osaat kyllä tiivistää paljon asiaa oleelliseen."
"Kouluttajan asiantuntemus oli huikea."
"Monimuotoisuutensa vuoksi koulutukseen osallistuminen todella hyvä toteuttaa oman työn ohessa!"
"Mahtava ope, hieno ryhmä: mukava tehdä töitä yhdessä."

Ennakkomateriaalit

Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään kutsu oppimisalustalle noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oppimisalustalla kerrotaan ennakkomateriaaleista, ks. myös oheiskirjallisuudesta kouluttajan esittelyssä.

Ennen valmennusta osallistuja perehtyy positiivisen johtamisen lähtökohtiin, PRIDE-teoriaan ja laajaan vahvuusnäkemykseen ennakkowebinaarien tai kirjallisuuden avulla.

Ennakkomateriaalina toimivat seuraavat johdantowebinaarit:

Mitä on positiivinen johtaminen?
Vahvuuksien voima tulevaisuuden työelämässä

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Soili Valtonen

 • Osumia: 2044

TRE-ohjaajakoulutus (30 op)

 • Ingressiteksti: Ovatko TRE-menetelmän alkeet sinulle jo tuttuja? Haluaisitko saada ohjaajapätevyyden, jotta voisit käyttää menetelmää omassa potilas- tai asiakastyössäsi? Trauma Releasing Exercises® eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin.
 • Koulutuksen toteutus: Kouvola
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 27.10.2023
 • Päättymispäivä: 13.04.2024
 • Koulutusalat: Terapia
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 12.10.2023
 • Kesto: n. 7 kuukautta
 • Hinta: 2500
 • Kenelle koulutus sopii: Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille vaativaa asiakas- tai potilastyötä tekeville. Ohjaajakoulutukseen osallistuvilta edellytetään aiempaa kokemusta TRE:stä, joko TRE-aloituskurssi tai TRE:n yksilöohjaus. Ilmoittautumislomakkeella kysytään kuvaus ammattitaustastasi ja TRE-kokemuksestasi.

Toteutustapa ja paikka: Koulutus sisältää kaksi kolmen päivän mittaista lähiopetuksen kurssia (27.–29.10.2023 ja 9.–11.12.2023) sekä kahdeksan harjoituspäivää. Kurssi- ja harjoituspäivät järjestetään lähitoteutuksena Kouvolassa Kymenlaakson kesäyliopiston tiloissa, Hovioikeudenkatu 6. Koulutukseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua.

Tavoitteet: TRE-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE-ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet.

Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä. TRE:tä tehdään jokaisena koulutuspäivänä.

Arviointi: Koulutukseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä harjoittelua, kirjallisuuteen tutustumista ja harjoituspäiväkirjan pitämistä. Lopuksi kirjoitetaan essee ja yhteenveto omasta harjoituspäiväkirjasta.

Aikataulu ja sisällöt:

Moduuli 1

pe–su 27.–29.10.2023 (pe 16.00–20.00, la 9.00–16.00 ja su 9.00–15.00), lähiopetus

 • Kurssin ja moduuli 1 -koulutusjakson sisältö, stressi
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

Harjoituspäivät (lähiopetus):
17.–18.11.2023 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)
8.–9.12.2023 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)

Moduuli 2

pe–su 9.–11.2.2024 (pe 16.00–20.00, la 9.00–16.00 ja su 9.00–15.00), lähiopetus

 • Moduuli 2 -koulutusjakson sisällön esittely, TREn tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Harjoituspäivät (lähiopetus):
8.–9.3.2024 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)
12.–13.4.2024 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)

Kouluttaja: Jyrki Rytilä (DI, hahmoterapeutti, TRE Certification Trainer) vastaa Suomessa uusien TRE-ohjaajien kouluttamisesta ja on opettanut menetelmää tuhansille ihmisille eri puolilla maailmaa viimeisen 15 vuoden aikana.

Lisätietoja: Koulutus on mahdollista maksaa erissä.

Lue YLEn artikkeli toimittajasta, joka opetteli tärisemään toipuakseen loppuunpalamisesta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 2268
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto