placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tekoälyä opettajille

 • Ingressiteksti: Tekoälyä opettajille -koulutus tarjoaa napakan perehdytyksen tekoälyyn, sen nykytilaan ja tapoihin hyödyntää sitä osana opettamista. Koulutus on luonteeltaan osallistavaa, käytännönläheistä ja tarjoaa erilaisia käyttökelpoisia tapoja hyödyntää tekoälyä osana omaa opetusta.
 • Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 18.03.2024
 • Päättymispäivä: 18.03.2024
 • Koulutusalat: Opetus ja kasvatus
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2024
 • Kesto: klo 13-16
 • Hinta: 80
 • Kenelle koulutus sopii: Opetushenkilöstölle

Koulutus lähestyy tekoälyä kahdesta näkökulmasta: miten tekoälyä käyttäviä sovelluksia voidaan hyödyntää ja miten tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia kannattaa käsitellä osana omaa opetusta.

Kouluttaja: KM, FM Jukka Lehtoranta

Luokanopettaja ja tietotekniikan aineenopettaja Jukka Lehtoranta on kokenut opettajien täydennyskouluttaja. Jukan koulutuksissa painottuvat OPS-lähtöisyys ja asioiden vieminen käytäntöön.

Kouluttaja on perehtynyt laajasti tekoälyn viimeaikaiseen kehitykseen. Tätä kehitystä tarkastellaan erilaisten luovien tekoälyjen näkökulmasta (esim. ChatGPT ja kuvia generoiva Midjourney) ja muiden tekoälyä hyödyntävien palvelujen näkökulmasta (esim. kääntäjät, tekstin tiivistäjät, suosittelija-algoritmit).

Tärkeimpänä antina koulutuksessa on pedagogiikan hyödyntäminen ja vinkkien tarjoaminen siihen, miten opetetaan arvioimaan tekoälyn generoivien vastausten luotettavuutta, niiden taustalla olevien mallien sisältöjä ja mahdollisia vääristymiä ja miten näistä palveluista saadaan hyötyä irti esimerkiksi oman osaamisen kehittämisen, saavutettavuuden ja monikielisyyden näkökulmista. Osana koulutusta tutustutaan myös tekoälyn tuomiin haasteisiin esim. tekijänoikeuksille ja plagioinnille.

Maija Mikkilä

 • Osumia: 487

Seksuaaliterapiakoulutus (30 op)

 • Ingressiteksti: Seksuaaliterapiakoulutus syventää seksologian tietoperustaa ja tarjoaa työkaluja vastuullisen ja monipuolisen asiakastyön tekemiseen seksuaalisuuden aihepiirien parissa. Koulutuksen suorittaneet saavat oikeuden käyttää nimikettä seksuaaliterapeutti.
 • Koulutuksen toteutus: Monimuotototeutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 16.05.2024
 • Päättymispäivä: 16.05.2025
 • Koulutusalat: Terapia
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2024
 • Kesto: n. 1 vuosi
 • Hinta: 3390
 • Kenelle koulutus sopii: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen sekä muiden soveltuvien alojen ammattilaiset. Jokainen hakemus arvioidaan erikseen.

Aikataulu: Koulutuspäivät (klo 9-16, lähipäivät Kouvolassa, etäpäivät reaaliaikaisena verkko-opetuksena):

16.–17.5.2024 (lähi)
11.–12.6. (lähi)
20.–21.8 (etä)
3.–4.10. (etä)
5.–6.11. (lähi)
12.–13.12. (lähi)
16.–17.1.2025 (etä)
6.–7.3. (etä)
24.–25.4. (lähi)
15.–16.5. (lähi)

Toteutus:

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä Kouvolassa, verkossa reaaliaikaisesti tapahtuvista koulutuspäivistä sekä työnohjauksesta. Lähiopetuksen paikka: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola. Kouvolaan on erinomaiset junayhteydet, mm. Helsingistä vain 1:20.

Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutus rakentuu 20 seminaaripäivästä (10 x 2 päivää), välijakson lukemistosta ja tehtävistä, käytännön harjoittelusta, lopputyöstä ja lähiopetuspäivien sisältämästä työnohjauksesta. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö (Moodle). Koulutuksen hinnan voi erikseen sovittaessa maksaa erissä.

Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus asiakastyön tekemiseen koulutuksen aikana.

Koulutus sisältää NACS (Nordic Association for Clinical Sexology) -kelpoista työnohjausta.

Osaamistavoitteet:

Valmistuttuaan opiskelija:

 • On hankkinut riittävät taidot lyhytterapeuttiseen seksuaaliterapiatyöhön seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten ja ongelmien parissa.
 • Hallitsee ajantasaiset tiedot seksologiasta, seksuaaliterapiasta ja lyhytterapeuttisesta prosessista. Opiskelija osaa käyttää seksologista ja seksuaaliterapeuttista käsitteistöä ja teoriaa sekä hakea ja arvioida tietoa seksologian ja seksuaaliterapian aihepiireistä.
 • On tietoinen, ymmärtää ja on kiinnostunut elämätilanteensa ja seksuaalihistoriansa vaikutuksista asiakastyöhönsä.
 • Tuntee seksologisen asiakastyön mahdollisuudet ja rajat sekä on sisäistänyt ammattieettisen ja seksuaalioikeuksiin pohjautuvan reflektiivisen työotteen.
 • Osaa palautetietoisesti tarkastella ja ylläpitää omaa osaamistaan ja terapiasuhteen tilaa sekä tarvittaessa korjata toimintaansa.

Sisältö:

Ennen seksuaaliterapiakoulutuksen käynnistymistä tulee hakijalla olla suoritettuna seksuaalineuvontakoulutus (30 op). Seksuaalineuvontakoulutuksessa opiskelevat voivat hakea seksuaaliterapiakoulutukseen, kunhan koulutus on hyväksytysti suoritettu seksuaaliterapiakoulutuksen alkaessa.

Koulutus on pohjoismaisten Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) -koulutuskriteerien mukainen. Koulutus sisältää 16 tuntia auktorisointikelpoista työnohjausta. Mikäli olet kiinnostunut pohjoismaisesta auktorisoinnista, tutustu Suomen seksologisen seuran sivuilla auktorisointitietoihin.

Koulutuksen painopisteet:
- Seksologisen terapiatyön teoreettinen viitekehys
- Seksologisen terapiatyön käytännön menetelmät
- Ammattietiikka
- Palautetietoisen asiakastyön periaatteet
- Seksologisen terapiatyön harjoittelu
- Työnohjaus oman prosessin ja asiakastyön tueksi

Kouluttajat:

Tiina Vilponen, TM, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), palautetietoisen hoidon (FIT) kouluttaja, myötätuntokeskeinen terapeutti (APT), NLP Practitioner, terveysviestinnän koulutettu ammattilainen, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Anna Kolster-Weckström, KK, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja (STOry), Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) ohjaaja, Ihminen tavattavissa -mentor, Uusi suunta -ohjaaja, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Maria Vihlman, YTL, tohtorikoulutettava, sosionomi (AMK), seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), lyhytterapeutti, psykoterapiakoulutettava

Lisäksi vierailevia asiantuntijoita.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää:

 • 80 % läsnäolo seminaareissa. Poissaolot seminaareista korvataan tehtävillä. Poissaolo seminaareihin sisältyvästä työnohjauksesta korvataan työnohjauksella.
 • Tehtävien ja harjoittelun hyväksytty suorittaminen.

Haku:

Ilmoittautumisen yhteyteen liitetään hakemus. Koulutukseen valitaan soveltuvimmat hakijat hakujärjestyksessä. Valinnassa huomioidaan hakijan koulutus, työkokemus ja motivaatio. Koulutukseen valinnasta/valitsematta jäämisestä ilmoitetaan koulutukseen hakeneille sähköpostitse.

Lisätietoja: Lisätiedot koulutuksesta ja opiskelijavalinnoista: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 363 2852

 

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa Oma opintopolun KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä tietovaranto. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 1165

Eläinavusteinen valmentaja - SFAAT® (30 op)

 • Ingressiteksti: Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® -koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka antaa valmiudet tehdä eläinavusteista työtä ja yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön. Eläinavusteisessa työssä eläin toimii sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai hyvinvointialan ammattilaisen työparina.
 • Koulutuksen toteutus: Monimuotototeutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 14.09.2024
 • Päättymispäivä: 12.04.2025
 • Koulutusalat: Ohjaus ja valmennus
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2024
 • Kesto: n. 8 kk
 • Hinta: 2350
 • Kenelle koulutus sopii: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- hyvinvointi- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Solution Focused Animal Assisted Therapy – (SFAAT) -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Aikataulu:

la-su 14.-15.9.2024
la-su 12.-13.10.2024
la-su 9.-10.11.2024 (etä)
la 30.11.2024
la-su 18.-19.1.2025 (etä)
la 15.2.2025
la-su 22.-23.3.2025
la 12.4.2025

Toteutus:

Koulutuspäivät pidetään aina klo 9.00–16.00.  Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta Kouvolassa ja 4 päivää etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus), joissa läsnäolovelvollisuus
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • Opinnäytetyö
 • Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua oman eläimen kanssa
 • Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se jakautuu työskentelymuodoittain seuraavasti:

 • Opetukseen osallistuminen 6 op
 • Oppimistehtävät (sis. kirjallisuus) 6 op
 • Harjoittelu 10 op
 • Lopputyö 8 op

Sisältö:

Koulutuksen sisältöalueet:

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset, tilavierailut

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa eläinavusteisuuden eri muodot ja pääperiaatteet sekä ymmärtää eri vaikutusmekanismit eläinavusteisessa työskentelyssä.
 • yhdistää eläinavusteisuuden omaan ammatilliseen viitekehykseensä ja työhönsä sekä osaa toimia yrittäjänä.
 • ymmärtää eläinavusteisessa työssä toimivien eläinlajien lajityypilliset tarpeet ja käyttäytymisen sekä perusperiaatteet eläinten kouluttamisesta eläinavusteiseen työhön.
 • tunnistaa hyvinvoivan eläimen eläinavusteisen työskentelyn lähtökohdaksi.
 • arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteisen työn eri muotoihin ja eri asiakasryhmille.
 • kuvata ja selittää ratkaisukeskeisen ajattelun ja työotteen periaatteet ja soveltaa niitä asiakastyössä.
 • arvioida ja varmistaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eläinavusteisissa interventioissa.
 • suunnitella ja arvioida tavoitteellisia eläinavusteisia interventioita ja pystyy perustelemaan eläimen lisäarvon.
 • ennakoida ja välttää eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä riskejä sekä toimii eettisesti ja lakeja noudattaen.

Arviointi ja todistus:

Osaaminen arvioidaan otsikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opinnäytetyö sekä asiakastyöhön liittyvä harjoittelu.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Kouluttajat:

Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Katriina Mähönen, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha

Iris Vainio, erityisopettaja, KM ja tutkija, eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja

Tuukka Äännevaara, fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen valmentaja

Eläintyöpari soveltuvuustesti:

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Tutustu eläinavusteiseen työhön ja koulutuksen hyötyihin blogikirjoituksissa:
Koulutus auttoi tekemään eläinavusteista työtä ammattimaisesti
Matka eläinavusteiseen työhön

Lisätietoja: Spesia Asiantuntijapalvelut järjestää nimenomaan eläinavusteisille valmentajille täydennyskoulutusosiota eläinavusteiseen nepsyosaamiseen. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (10 op) -lisäkoulutuksesta saat halutessasi lisätietoa Tanja Paasoselta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai p. 040 5238747

 

Hanna Laitvirta

 • Osumia: 375

Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennus

 • Ingressiteksti: Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennuksessa johtaja tai esihenkilö vahvistaa osaamistaan erilaisten tunteiden tunnistamisessa, nimeämisessä sekä niiden tavoitteellisessa johtamisessa. Hän saa työkaluja ja menetelmiä johtaa omien tunteiden lisäksi henkilöstön tunneilmapiiriä ja käsitteistön, jonka avulla tunteiden johtaminen on mahdollista rakentavasti, empaattisesti ja tavoitteellisesti.
 • Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutus
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 16.04.2024
 • Päättymispäivä: 12.06.2024
 • Koulutusalat: Johtaminen ja työelämätaidot
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 02.04.2024
 • Kesto: neljä webinaaria klo 13-16
 • Hinta: 390
 • Kenelle koulutus sopii: Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Tunteiden johtaminen osana positiivista johtamista 

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria, jonka soveltaminen tutkitusti edistää työn imua ja innostusta ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuutta, tehokkuutta ja laatua. Positiivinen johtaminen vahvistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja sekä psykologisen turvallisuuden toteutumista ja auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja toimimaan myös muutoksessa ja haastavissa tilanteissa. Positiivinen johtaminen on keino johtaa organisaatioita inhimillisesti, humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan nojautuen, kestävää hyvinvointia ja tulevaisuutta sekä positiivista toimintakulttuuria edistäen.  

Positiivisen johtamisen käytännön viitekehyksenä on positiivisen organisaation PRIDE-teoria, jonka osa-alueet kiinnittävät huomion tekijöihin, joilla tutkimusten mukaan on yhteys hyvinvointiin ja tuottavuuteen. PRIDE-teoria on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osa-alueista: P, positive practices eli myönteiset käytänteet; R, relationship enhancement eli vuorovaikutus ja yhteistyö; I, individual attributes eli yksilölliset vahvuudet; D, dynamic leadership eli positiivinen johtajuus sekä E, emotional wellbeing eli myönteiset tunteet ja ilmapiiri (Cheung, 2014; Wenström et all., 2018). PRIDE-teoriaa on tutkittu ja kehitetty sekä sovellettu Suomessa laajasti Sanna Wenströmin toimesta.  

Tässä koulutuksessa syvennytään positiivisen organisaation osa-alueeseen E eli tunteiden ja ilmapiirin johtamiseen. Tunteiden johtamista tarkastellaan esihenkilön omien tunteiden käsittelyn sekä henkilöstön tunteiden kohtaamisen näkökulmista. Jotta johtaja tai esihenkilö voi johtaa henkilöstönsä haastaviakin tunteita ja koko organisaation tunneilmapiiriä, on hänen ensin tultava tietoiseksi ja tunnistettava omat tunteensa. 

Sisältö ja toteutus

Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennus koostuu kahdesta maksuttomasta orientaatio- ja tutustumiswebinaarista (HUOM! ilmoittautuminen näihin tutustumiswebinaareihin erikseen alla olevista linkeistä) sekä neljästä varsinaisesta koulutuskerrasta, jotka toteutetaan verkkoyhteydellä 3 tunnin webinaareina.  

1. Positiivisen johtamisen orientaatioluento, tiistai 12.3.2024 klo 15–16.30 

Orientaatioluennolla perehdytään positiivisen johtamiseen johtamisteoriana sekä positiivisen organisaation PRIDE-teoriaan. Luennolla saadaan vastauksia kysymyksiin: Miksi johtaa positiivisesti? Mitä positiivinen johtaminen on ja mitä se ei ole? Miten johtaa positiivisesti? Miten kehittyä positiivisena johtajana? Luennoitsijana KT, FM Sanna Wenström.

2. Tunteiden johtaminen osana positiivista johtamista, tiistai 26.3 2024 klo 15-16.30 

Tunteiden johtamisen orientaatioluennolla tutustutaan tarkemmin PRIDE-teorian osa-alueeseen E: erilaisiin tunteisiin, tunnekoti-käsitteeseen sekä tunteiden johtamisen sisältöihin.  Luennoitsijana Lea Veivo.

Orientaatioluennot tallennetaan.

Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennuksen webinaarit ja pääsisällöt: 

1. Tunnekoti, erilaiset tunteet ja niiden johtaminen, tiistai 16.4.2024 klo 13-16

 • Reflektiopolku positiivisena johtajana kehittymisen lähtökohtana 6XT
 • Defenssit – mielen suojarakenteet ja niiden tunnistaminen
 • Tunnekoti – oman ja henkilöstön tunnekodin tunnistaminen ja johtaminen

2. Miksi työ menee välillä tunteisiin? KYARHEM – tarpeet tunteiden takana, tiistai 2.5.2024 klo 13-16

 • Tunteiden johtaminen on tarpeiden johtamista
 • Oman ja henkilöstön tunteiden johtaminen osana ammatillista kasvua
 • Tunteiden validointi 

3. Haastavien tunteiden johtaminen, keskiviikko 15.5.2024 klo 13-16

 • Pelko, häpeä ja syyllisyys – kuinka haastavia tunteita kohdataan ja johdetaan
 • Haastavien tunteiden ja asioiden rakentava esille ottaminen, käsittely ja tuki
 • Stipulaatio, armoton kehuminen ja muita tunteiden johtamisen menetelmiä  

4. Myönteisen tunneilmapiirin rakentaminen, keskiviikkoa 12.6.2024 klo 13-16

 • Asiajohtajasta tunneilmapiirin johtajaksi – tunteiden johtaminen osaksi esihenkilötyötä
 • Positiivisen organisaation tunneilmapiirin rakentaminen ja johtaminen
 • Itsemyötätunto ja armollisuus - työhyvinvoinnin johtamisen avaimet

Webinaarit ovat osallistavia, keskustelevia ja työnohjauksellisia, eikä niitä tallenneta.

Kouluttaja: Lea Veivo, KM, erityisopettaja, psykologian opettaja ja Emergy Oy:n sertifioima tunnetaitovalmentaja

Lea Veivo on kokenut ylimmän johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), tunnetaitovalmentaja sekä työyhteisökehittäjä, VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja -mentori sekä LeaWe koulutuskeskuksen yrittäjä. Lea Veivo on osana positiivisen johtamisen kehittämishankkeita vastannut positiivisen johtamisen teemallisten työnohjausten eli D-ryhmien kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä kehittänyt mm. positiivisena johtajana kehittymisen 6xT-reflektiopolkua (Wenström, 2023).

Veivolla on mittava työkokemus ammatillisen erityisopettajan työstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa, koulutus- ja kehityspäällikkönä ammatillisen koulutuksen kentällä sekä opettajien ja erityisopettajien kouluttajana. Lea Veivolla on myös kaupallinen koulutus ja hän on toiminut alalla johtotehtävissä. 

Lea Veivon ajatuksia tunteiden johtamisesta:

”Tunteiden ja myönteisen tunneilmapiirin tavoitteellinen johtaminen on merkityksellinen osa positiivista organisaatiota. Tunteiden johtaminen auttaa psykologisesti turvallisen työyhteisön rakentamisessa ja ymmärtämään kollegoiden yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. Positiivisen organisaation hyväksyvässä ilmapiirissä rakennetaan luottamusta yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa, kun pystytään ymmärtämään myös haastavia tunteita ja niiden takana olevia tarpeita. Positiivisessa organisaatiossa jokainen sekä johto että henkilöstö johtaa omia tunteitaan vastuullisesti tavoitteena mahdollisimman vahva työhyvinvointi.” 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Soili Valtonen

 • Osumia: 1311

Kirjansidonnan perusteet

 • Ingressiteksti: Haluaisitko oppia sitomaan oman persoonallisen kirjasi? Tai onko sinulla kirjahyllyssäsi vanhoja kirja-aarteita, joita pitäisi korjata? Tällä kurssilla opit kirjansidonnan perusteita ja tutustut erilaisiin menetelmiin sekä työvaiheisiin ja -menetelmiin ammattilaisen opastuksella. Käsin sidottu kirja on uniikki, kestävä, kaunis ja miellyttävä pitää kädessä – kirja on tekijänsä näköinen. Jokainen työvaihe, neulanpisto ja kädenjälki muovaa ja muokkaa, kuljettaa tarinaa eteenpäin. Kirja ei ole pelkkä kirja vaan kokonaisvaltainen elämys.
 • Koulutuksen toteutus: Kotka
 • Koulutus täynnä: Ei
 • Linkki Lyytiin: Avaa verkkosivu
 • Alkamispäivä: 15.03.2024
 • Päättymispäivä: 06.04.2024
 • Koulutusalat: Muut
 • Koulutttaja: Useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 01.03.2024
 • Kesto: kahtena viikonloppuna: pe klo 17-20 ja la 9-16
 • Hinta: 190
 • Kenelle koulutus sopii: Koulutus soveltuu sekä vasta-alkajille että kirjansidonnasta jonkin verran kokemusta omaaville.

Aikataulu: 15.-16.3.2024 ja 5.-6.4.2024, pe klo 17-20 ja la 9-16

Kouluttajan esittely

Marjaana Korhonen on valmistunut kirjansitojaksi (artesaani) Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Hän on perustanut Kirjansitomo Anna Marjaanan ja erikoistunut vanhojen kirjojen iänmukaiseen sidoskorjaukseen ja taidesidontaan. Marjaanan sitomia kirjoja on nähtävillä Stable Ablen verkkosivuilla: https://stableable.wordpress.com/art-crafts-paja/

Marjaana Korhonen on opiskellut myös hevosavusteisten palvelujen tuottajaksi. Hän tarjoaa nykyään hevos- ja eläinavusteisia palveluita ja pitää erilaisia kädentaitokursseja.

”Elämäni kaksi intohimoa, käsillä tekeminen ja hevoset ovat kulkeneet läpi elämäni vahvasti mukana ja nämä kaksi asiaa yhdistyvät nykyisessä työssäni. Sisäsyntyinen luovuuden lahja on osittain varmaanikin tullut verenperintönä äidinäidiltäni ja äidiltäni - tekevät ahkerat kädet”, kertoo Marjaana.

Koulutuksen sisältö 

Kurssilla on mahdollisuus sitoa vieraskirjoja, luonnos- ja muistikirjoja eri tarkoituksiin: resepteille, runoille, haaveille, suunnitelmille, ajatuksille ja ihmetyksille. Voit myös sitoa aikakauslehtiä, adresseja tai muuta omaa materiaaliasi kirjan muotoon. Kurssilla voi sitoa myös uudelleen jonkin vanhan oman kirjan, jonka sidos on rikkoutunut tai jos kirjasi kaipaa uusia kansia. 

Kurssilla käydään läpi kirjansidonnan perusteita, opit tunnistamaan mm. paperin kuitusuunnan ja tutustut kirjansidonnan eri menetelmiin, työvaiheisiin ja työvälineisiin.

Vieras- tai luonnoskirjan valmistus alkaa paperiarkkien taittamisesta ja leikkaamisesta. Taitellut paperivihkoset prässätään ja ommellaan langalla kirja-aihioksi. Selkämys vahvistetaan ja liimataan. Kirjan selkä voidaan jättää suoraksi tai pyöristää. Kirjan päädyt voidaan viimeistellä kapiteelinauhoin. 

Kirjan kannet voidaan toteuttaa perinteisesti tai luovasti leikitellen. Kirjan kansien materiaaleiksi voimme värjätä erilaisia ylivetopapereita liisterivärjäyksellä tai marmoroinnilla. Kansimateriaaleiksi käyvät myös erilaiset kierrätysmateriaalit ja kankaat, vain mielikuvitus on rajana. 

Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että kertaajille. Työvälineitä voi lainata kurssilla ja sopivia materiaaleja on mahdollista ostaa. Osallistujan kannattaa varautua pieniin materiaalikuluihin riippuen siitä minkälaisen sidoksen tai sidoksia tekee.

Kurssi toteutetaan Kymenlaakson kesäyliopiston Laivurinkadun tiloissa ”kotikirjansidonnan” menetelmin ilman koneita. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Soili Valtonen

 • Osumia: 541