placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Markkinointirekisteri

22.5.2018

MARKKINOINTIREKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Kymenlaakson kesäyliopisto, PL 2, Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola ja Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Kymenlaakson kesäyliopisto, Elina Ivakko, puh. 040 555 9094, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 3. Rekisterin nimi
  Kymenlaakson kesäyliopiston markkinointirekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Kymenlaakson kesäyliopiston markkinointirekisteriä käytetään markkinointiin ja tiedottamiseen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Nimi ja yhteystiedot. Yritysyhteistyötilanteissa mahdollisesti yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Laillinen peruste käsittelylle on rekisteröidyn oma suostumus, ellei kysymys ole henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista. Opiskelijan tietoja ei käsitellä markkinointirekisterissä, ellei hän ole antanut siihen suostumusta.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Ei luovuteta

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterinpitäjän rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivi-sen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
  Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

  10. Rekisteröityjen oikeudet
  Rekisteröidyllä on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:
  1.Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
  2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
  3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
  4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
  5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)
  6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
  7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Kymenlaakson kesäyliopisto, PL 2, 45101 Kouvola. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistus-toimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).