Sosiaalisesti kestävää
Kymenlaaksoa tekemässä

4 | 11 | 2020

Työpajat

Työpajoihin ilmoittautuminen osallistumisilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkempi kuvaus työpajojen sisällöistä avautuu klikkaamalla työpajan nimeä.

Työpajojen sisältökuvauksia päivitetään kesän ja alkusyksyn 2020 aikana.

Asiakasturvallisuus

Asiakasturvallisuus on ollut Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankken toinen kehittämisen kärkiteemoista. Asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaalityössä palveluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista siten, etteivät asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus vaarannu. 

Työpajasta vastaa Itä-Suomen yliopiston professori Aini Pehkonen. 

Lue lisää asiakasturvallisuudesta

Sosiaalinen kestävyys ja tulevaisuus

Gerontologinen sosiaalityö

KySKK -hankkeessa on tehty tutkimusperustaista kehittämistyötä gerontologiseen sosiaalityön liittyen.

Sosiaalityön digitalisaatio

Digitalisaatio valikoitui Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen alussa toiseksi kehittämisen kärkiteemaksi. 

Itä-Suomen yliopiston yliopisto-opettaja Anna-Maija Pyykönen  toteuttanut Kainussa ja Kymenlaaksossa kyselyn sähköisen asioinnin harmaaseen alueeseen liittyen. Tutkimuksella pyritään tunnistamaan sähköisen asioinnin ns. eettisyyden harmaa alue sosiaalihuollon aikuissosiaalityön asiakkaan ja työntekijän näkökulmista.

Alueellinen hyvinvointikertomustyö

Kymenlaaksossa valmistuu alueen ensimmäinen maakunnallinen hyvinvointikertomus syksyllä 2020. Valmisteluprosessi on ollut mittava alueen eri toimijoita (mm. kuntia, Kymsotea, järjestöjä) yhdistävä prosessi. Hyvinvointikertomustyössä on tunnistettu alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteita. Samalla on määritelty niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita alueelliset toimijat tekevät yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi.  

KySKK -hankkeessa on tehty tutkimusperustaista kehittämistyötä kertomuksen osallistavasta valmisteluprosessista.

Osallisuutta vahvistamassa Valo ja Bridging hankkeiden kokemuksin

Osallisuutta vahvistamassa Valo ja Bridging hankkeiden kokemuksin työpajan toteutuksesta vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja sen suunnittelua ovat tehneet yhteistyössä Socom ja Xamk Valo ja Bridging –hankkeet.

 

Päivitetty 29.6.2020

Itasuomenyliopisto
Kymenlaaksonkesayliopisto
Kymenlaaksonliitto
Kymsote
Eksote
Ely
Vipu
Sora

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.