placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op)

20.11.2023


Koulutuksen kuvaus
Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan ja koulutuksen aikana. Koulutus toteutuu - vielä muutama paikka vapaana!

Ajankohta
20.11.2023
Osallistumismaksu
1980 EUR
Kesto
n. 1 vuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2023
Paikka
Kouvola, Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. Menetelmä sopii kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa. Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Voimauttavan valokuvan menetelmä on asiakastyön vaikuttavuutta ja työn merkityksellisyyden kokemusta vahvistava työote. Työotteen opiskelemisessa valokuvaprosessi tarjoaa konkreettisen, näköaistiin ja kehollisuuteen perustuvan keinon, jolla oppia elämyksellisesti katsomisen tavan muuttamista esimerkiksi haastavaksi koettuun työhön tai epäluotettavaksi koettuun asiakkaaseen. Valokuvaprosessi antaa uudet silmät ja uudet tunteet: kyvyn herkistyä näkemään maailma toisen ihmisen täysin erilaisesta kokemuksesta käsin. Tämä on syvä ja merkityksellinen tapahtuma, joka muuttaa pysyvästi tapaa kokea oma työ ja sen ihmissuhteet.

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu dialogiseen, arvostavaan ja mentalisoivaan katseeseen, joka vähentää asiakkaan ja ammattilaisen välistä valtataistelua ja sosiaalista peliä sekä tekee vuorovaikutuksesta aitoa, vilpitöntä ja toisen kokemusmaailmalle herkistynyttä. Voimauttavan valokuvan menetelmä parantaa tunnetaitoja ja on parhaimmillaan ihmisten välisen kiintymyksen, luottamuksen ja arvostuksen vahvistamisessa. Menetelmä sopii siksi erinomaisesti perhetyöhön tai emotionaalisesti turvallisen kouluyhteisön tai työyhteisön rakentamiseen sekä kiusaamiskäyttäytymisen tai jännitteiden purkamiseen.

Opinnot koostuvat kuudesta työpajasta Kouvolassa ja Helsingissä, joiden väleissä toteutetaan harjoitusprosesseja oman itsen katsomiseen, tunneperhesuhteisiin, työyhteisön kehittämiseen sekä asiakas/oppilas/potilastyöhön liittyen. 

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet on moniammatillisille, sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja työyhteisön kehittämisen ammattilaisille suunnattu vuoden mittainen täydennyskoulutus 10 op.
Koulutus toteutuu ja huom! ilmoittautuminen päättyy perjantaina 17.11. klo 11.00.

Aikataulu

1. työpaja: ma 20.11.2023 klo 9-18 Kouvola
2. työpaja: ma-ti 8.-9.1.2024 Helsinki
3. työpaja: ti 13.2.2024 Kouvola
4. työpaja: to-pe 11.-12.4.2024 Helsinki
5. työpaja: ma-ti 12.-13.8.2024 paikka ilmoitetaan myöhemmin
6. työpaja: ma-ti 4.-5.11.2024 Helsinki

Päivät alkavat yleensä klo 9 ja kesto on 8 h tai 9 h, päivän ohjelmasta riippuen. Koulutukseen sisältyy sekä luokkahuonetyöskentelyä että kuvausretkiä ulkona. Kuvauspäivien aikataulu riippuu vuodenajasta ja auringon nousu- ja laskuajoista ja päivät saattavat sisältää myöhäisiä iltatunteja. Tarkat kellonajat lähetetään osallistujille koulutuksen alkaessa.

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Hovioikeudenkatu 6, Kouvola ja Voimauttavan valokuvan koulutustilat, Pitkänsillanranta 7-9, Helsinki.

Kouluttaja: Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 sekä Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Tavoitteet

 • Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen.
 • Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan.
 • Opiskelija oppii luomaan herkistymistä ja pehmenemistä sekä herkistymistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Hän siis harjoittelee koulutuksen aikana mentalisaatiotaitojaan, kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation taidot auttavat säätelemään omia tunnetiloja ja vahvistavat mahdollisuuksia hyvälle vuorovaikutukselle.
 • Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakasta ja hänen tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajemmasta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esimerkiksi päihdekuntoutujan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa.
 • Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta.
 • Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa voimavaroja työn tekemiseen. Voimauttavan valokuvan prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.
 • Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut nähdyksi muiden silmissä. Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa.
 • Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta projektien purkutilanteissa. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.
 • Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista.

Opintojen aikana toteutetaan kaksi ammatillista harjoitustyötä, joihin opiskelija saa opintojen aikana työnohjauksellisen tuen. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta monin tavoin jo opintojen kuluessa - paitsi asiakastyön välineenä, myös työyhteisön kehittämiseen liittyvänä projektina, joka voidaan linkittää esimerkiksi osaksi työyhteisön tyhy/tyky/veso-toimintaa, kehityskeskusteluita tai koulutusta. Upea mahdollisuus on tiimin tai työparin osallistuminen koulutukseen yhtä aikaa, mikä edesauttaa työotteen maadoittumista osaksi yhteisön katsomisen tapaa!

Osallistujat valitaan hakemuksen perusteella. Koulutukseen otetaan maksimissaan 14 opiskelijaa.

Ilmoittaudu tämän verkkosivun kautta ja liitä ilmoittautumisesi yhteyteen vapaamuotoinen hakemuksesi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi yhteystietoineen, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö, jos on työssä. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

Osallistumismaksu sisältää opetuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen sekä kahdelle kuvausretkelle kamerakaluston lainan, filmit ja kuvien kehittämisen. Koulutuksen voi maksaa sovittaessa erissä.

Tutustu tästä edellisellä kurssilla mukana olleen Elinan kokemukseen koulutuksen annista.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 17.11.2023

Lisätietoja

Soili Valtonen

Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8516

Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: