placer

Saavutettavuus-avustimet


Vakauttava pari- ja perheterapiakoulutus (30 op)

 • 29.08.2024
 • 29.08.2025


Koulutuksen kuvaus
Vakauttavat pari- ja perheterapiakoulutukset ovat vuoden mittaisia 12 hengen ryhmässä toteutuvia prosessikoulutuksia. Ne perustuvat sekä henkilökohtaiseen että kliiniseen keholliseen ja kokemukselliseen harjoitteluun. Kliinisten vakauttavien perhetyön taitojen rinnalla kulkee sijaistraumatisaation tunnistamisen ja ehkäisemisen näkökulmat ja harjoitukset. Vakauttava perhe- ja pariterapia tarjoaa kiintymyssuhde- ja traumanäkökulmaista sekä  perheterapiaan ja sensomotoriseen terapiaan että intersubjektiivisiin neurotieteisiin perustuvaa perhepsykologista ymmärrystä ja työskentelyä. Lisäksi vakauttava pari- ja perheterapia  tarjoaa kannatelluksi ja nähdyksi tulemista sekä perheenjäsenten vuorovaikutuksen säätely- ja itsesäätelytaitojen kehittämistä ja kehittymistä. Kehollinen vakautuminen rauhoittaa ja auttaa suuntaamaan mielen, tunteet ja ajatukset yhteyksien rakentamiseen. Vakauttavan pari- ja perheterapian työmallin ja koulutuksen ovat kehittäneet vuodesta 2011 alkaen kouluttajapsykoterapeutit Minna Koskinen ja Aino Maija Rautkallio.

Ajankohta
 • 29.08.2024
 • 29.08.2025
Osallistumismaksu
2795 EUR
Kesto
n. 1 vuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.08.2024
Paikka
Kouvola
Kenelle sopii
Koulutus on tarkoitettu pari- ja perheterapeuteille sekä perhetyötä tekeville sote-ammattilaisille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus perheiden kanssa työskentelystä.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Aikataulu ja toteutus:
Koulutus alkaa kaksipäiväisellä seminaarilla 29.8.-30.8.2024 (to klo 10-18, pe klo 9-17).
Tämän jälkeen tapaamisia on kerran kuukaudessa, yhteensä 8 koulutuspäivää.  Koulutus kestää noin vuoden. Seminaarit järjestetään lähitoteutuksena Kouvolassa Kymenlaakson kesäyliopiston tiloissa, Hovioikeudenkatu 6.

Lähipäivät Kouvolassa:

to 29.8.2024, klo 10–18
I Seminaari (Aino Maija Rautkallio ja Minna Koskinen)
Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia I

pe 30.8.2024, klo 9–17
II Seminaari (Aino Maija Rautkallio ja Minna Koskinen)
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia II
Vakauttaminen ja kehollisuus sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen

pe 27.9.2024, klo 10–18
III Seminaari (Aino Maija Rautkallio)
Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

pe 8.11.2024, klo 10–18
IV Seminaari (Minna Koskinen)
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

pe 13.12.2024, klo 10–18
V Seminaari (Minna Koskinen)
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä
Työnohjaus

pe 24.1. 2025, klo 10–18
VI Seminaari (Aino Maija Rautkallio)
Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa
Työnohjaus

pe 7.3.2025, klo 10–18
VII Seminaari (Minna Koskinen)
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä
Työnohjaus

pe 4.4.2025, klo 10–18
VIII Seminaari (Aino Maija Rautkallio)
Kirkastusta ja kertausta vakauttavasta pari- ja perheterapiasta
Työnohjaus

to 8.5.2025, klo 10–18
IX Seminaari (Minna Koskinen, Aino Maija Rautkallio)
Päättötöiden esittäminen

pe 9.5.2025, klo 9–17
X Seminaari (Minna Koskinen, Aino Maija Rautkallio)
Kehollisuus -workshop
Todistusten jako ja juhlallisuudet

Kouluttajat

Aino Maija Rautkallio
kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, FM, psykiatrian esh, työnohjaaja STOry, EMDR–terapeutti, psykofyysinen hengitysterapeutti, koulutuksen johtaja

Minna Koskinen
kouluttajapsykoterapeutti, perheterapeutti VET, psykiatrinen sh, työnohjaaja STOry, sertifioitu EMDR-terapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), EMDR-työnohjaaja, sensomotorinen psykoterapia (II)

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa: 

 • tunnistaa traumatisaation ja suhteissa aiheutuneiden haavojen aiheuttamia vuorovaikutusilmiöitä perheissä, pareissa, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa
 • traumatisaation ja vakauttamisen teoreettisen perustan
 • ymmärtää ja soveltaa kehollisuuden vakauttavan työskentelyn perustana
 • vahvistaa, syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia toimia vakauttaen ja vakautta lisäten
 • toteuttaa vakauttavan pari- ja perheterapeuttisen istunnon ja prosessin
 • pari-ja perheterapian menetelmien (sukupuu, elämänjana, valokuvat jne.) käyttöä vakauttaen 
 • verkostotyön menetelmien käyttöä vakauttaen traumasysteemeissä/epävakaissa systeemeissä 
 • lasten ja nuorten kiintymyssuhdekatkosten korjaamista
 • tunnistaa omaa kiintymyssuhdehistoriaansa ja sen merkitystä työskentelyssä perheiden kanssa
 • vanhemmuuden vakauttamista
 • huomioida vaikeiden psykiatristen häiriöiden ja traumatisaation eroja ja yhteyksiä
 • tunnistaa sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen mekanismeja ja on kehittänyt henkilökohtaisen taito-ohjelman niiltä suojautumiseksi perhe- ja verkostokeskeisessä työskentelyssä
 • ohjata vakauttavia harjoituksia 

Koulutuksen toteutustapa ja sisältö

Koulutus sisältää:

 • 10 seminaaripäivää (3 op)
 • Työnohjaus (2 op)
 • Kehollinen harjoittelu (8 op)
 • Vakauttavaa työskentelyä asiakkaiden kanssa, sisältäen valmistautumisen ja purun (6 op)
 • Kirjallisuuspiirit pienryhmissä (2 op)
 • Itsenäistä työskentelyä, oppimispäiväkirja ja ammattikirjallisuuteen perehtyminen (6 op)
 • Kokemuksellinen portfolio ja päättötyö (3 op)

Seminaaripäivät koostuvat teoriaopiskelusta, kehollisista harjoituksista ja työnohjaussessioista.

Seminaarien sisältö:

 • Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen
 • Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen ja kehollisia harjoituksia 
 • Vakauttaminen ja kehollisuus sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen
 • Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä 
 • Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä 
 • Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä 
 • Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa
 • Perhe- ja verkostotyön menetelmien sovelluksista vakauttaen
 • Kirkastusta ja kertausta vakauttavasta pari- ja perheterapiasta
 • Kehollisuus -workshop
 • Päättötöiden esittäminen

Arviointi

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää

 • osallistumista seminaareihin
 • kehollista vakauttavaa harjoittelua
 • vakauttavaa asiakkaiden kanssa työskentelyä
 • kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuspiiriin osallistumista ja pienryhmän työskentelyn raportointia
 • oman hyvinvoinnin vaalimisen ja sijaistraumatisaatiolta suojautumisen suunnittelua ja toteuttamista
 • kokemuksellisen päättötyön valmistelun ja esittämisen.

Kirjallisuus

Pienryhmissä käsiteltävä ja raportoitava kirjallisuus

 • Bessel Van der Kolk (2014) Jäljet kehossa. Viisas Elämä oy. Helsinki. 
 • Pat Ogden & Kekuni Minton & Clare Pain (2009) Trauma ja keho. Traumaterapiakeskus. Oulu. /Vaihtoehtona Suokas-Cunliffe,Anne  (2016) Häpeästä myötätuntoon.Traumaterapiakeskus.Oulu.
 • Babette Rotschild (2010) Apua auttajalle- myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia. Traumaterapiakeskus. Oulu.
 • Lisäksi seminaarikohtaiset artikkelit

Koulutuksen osallistumismaksu 2795 eur on mahdollista maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu muihin koulutuksiimme lukemalla artikkeli Terapian tarpeessa?

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty:
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto