placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Vakauttava pari- ja perheterapiakoulutus (30 op)

26.08.2024 09.05.2025


Koulutuksen kuvaus
Kohtaatko työssäsi paljon pari- ja perheihmissuhteissa nousevia ongelmia? Vakauttava pari- ja perheterapia tarjoaa pari- ja perhetyön ammattilaisille välineitä mm. kiintymyssuhteiden, traumatisaation ja vuorovaikutusongelmien käsittelyyn asiakastyössä. Vakauttavat pari- ja perheterapiakoulutukset ovat noin vuoden mittaisia 12 hengen ryhmässä toteutuvia prosessikoulutuksia. Ne perustuvat sekä henkilökohtaiseen että kliiniseen keholliseen ja kokemukselliseen harjoitteluun. Kliinisten vakauttavien perhetyön taitojen rinnalla kulkee sijaistraumatisaation tunnistamisen ja ehkäisemisen näkökulmat ja harjoitukset.

Ajankohta
26.08.2024 09.05.2025
Osallistumismaksu
2795 EUR
Kesto
n. 9 kk
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 05.08.2024
Paikka
Kouvola
Kenelle sopii
Koulutus on lisäkoulutusta pari- ja perheterapeuteille. Koulutus sopii myös perhetyötä tekeville sote-alan tutkinnon omaaville ammattilaisille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus perhekeskeisestä työstä.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Koulutus on täynnä mutta voit ilmoittautua jonoon, mikäli joku osallistuja peruu osallistumisensa vielä ennen 5.8.2024.

Vakauttava perhe- ja pariterapia tarjoaa kiintymyssuhde- ja traumanäkökulmaista sekä  perheterapiaan ja sensomotoriseen terapiaan että intersubjektiivisiin neurotieteisiin perustuvaa perhepsykologista ymmärrystä ja työskentelyä. Lisäksi vakauttava pari- ja perheterapia  tarjoaa kannatelluksi ja nähdyksi tulemista sekä perheenjäsenten vuorovaikutuksen säätely- ja itsesäätelytaitojen kehittämistä ja kehittymistä. Kehollinen vakautuminen rauhoittaa ja auttaa suuntaamaan mielen, tunteet ja ajatukset yhteyksien rakentamiseen.
Vakauttavan pari- ja perheterapian työmallin ja koulutuksen ovat kehittäneet vuodesta 2011 alkaen kouluttajapsykoterapeutit Minna Koskinen ja Aino Maija Rautkallio.

Aikataulu ja toteutus
Koulutus alkaa kaksipäiväisellä seminaarilla 26.8.-27.8.2024 (ma klo 10-18, ti klo 9-17).
Tämän jälkeen tapaamisia on kerran kuukaudessa, yhteensä 8 koulutuspäivää.  Koulutus kestää noin 9 kk. Seminaarit järjestetään lähitoteutuksena Kouvolassa Kymenlaakson kesäyliopiston tiloissa, Hovioikeudenkatu 6.

Lähipäivät Kouvolassa

ma 26.8.2024, klo 10–18
I Seminaari (Aino Maija Rautkallio ja Minna Koskinen)
Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia I

ti 27.8.2024, klo 9–17
II Seminaari (Aino Maija Rautkallio ja Minna Koskinen)
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia II
Vakauttaminen ja kehollisuus sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen

pe 27.9.2024, klo 10–18
III Seminaari (Aino Maija Rautkallio)
Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

pe 1.11.2024, klo 10–18
IV Seminaari (Minna Koskinen)
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

pe 13.12.2024, klo 10–18
V Seminaari (Minna Koskinen)
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä
Työnohjaus

pe 24.1. 2025, klo 10–18
VI Seminaari (Aino Maija Rautkallio)
Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa
Työnohjaus

pe 7.3.2025, klo 10–18
VII Seminaari (Minna Koskinen)
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä
Työnohjaus

pe 4.4.2025, klo 10–18
VIII Seminaari (Aino Maija Rautkallio)
Kirkastusta ja kertausta vakauttavasta pari- ja perheterapiasta
Työnohjaus

to 8.5.2025, klo 10–18
IX Seminaari (Minna Koskinen, Aino Maija Rautkallio)
Päättötöiden esittäminen

pe 9.5.2025, klo 9–17
X Seminaari (Minna Koskinen, Aino Maija Rautkallio)
Kehollisuus -workshop
Todistusten jako ja juhlallisuudet

Kouluttajat

Aino Maija Rautkallio
kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, FM, psykiatrian esh, työnohjaaja STOry, EMDR–terapeutti, psykofyysinen hengitysterapeutti, koulutuksen johtaja

Minna Koskinen
kouluttajapsykoterapeutti, perheterapeutti VET, psykiatrinen sh, työnohjaaja STOry, sertifioitu EMDR-terapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), EMDR-työnohjaaja, sensomotorinen psykoterapia (II)

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa: 

 • tunnistaa traumatisaation ja suhteissa aiheutuneiden haavojen aiheuttamia vuorovaikutusilmiöitä perheissä, pareissa, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa
 • traumatisaation ja vakauttamisen teoreettisen perustan
 • ymmärtää ja soveltaa kehollisuuden vakauttavan työskentelyn perustana
 • vahvistaa, syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia toimia vakauttaen ja vakautta lisäten
 • toteuttaa vakauttavan pari- ja perheterapeuttisen istunnon ja prosessin
 • pari-ja perheterapian menetelmien (sukupuu, elämänjana, valokuvat jne.) käyttöä vakauttaen 
 • verkostotyön menetelmien käyttöä vakauttaen traumasysteemeissä/epävakaissa systeemeissä 
 • lasten ja nuorten kiintymyssuhdekatkosten korjaamista
 • tunnistaa omaa kiintymyssuhdehistoriaansa ja sen merkitystä työskentelyssä perheiden kanssa
 • vanhemmuuden vakauttamista
 • huomioida vaikeiden psykiatristen häiriöiden ja traumatisaation eroja ja yhteyksiä
 • tunnistaa sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen mekanismeja ja on kehittänyt henkilökohtaisen taito-ohjelman niiltä suojautumiseksi perhe- ja verkostokeskeisessä työskentelyssä
 • ohjata vakauttavia harjoituksia 

Koulutuksen toteutustapa ja sisältö

Koulutus sisältää:

 • 10 seminaaripäivää (3 op)
 • Työnohjaus (2 op)
 • Kehollinen harjoittelu (8 op)
 • Vakauttavaa työskentelyä asiakkaiden kanssa, sisältäen valmistautumisen ja purun (6 op)
 • Kirjallisuuspiirit pienryhmissä (2 op)
 • Itsenäistä työskentelyä, oppimispäiväkirja ja ammattikirjallisuuteen perehtyminen (6 op)
 • Kokemuksellinen portfolio ja päättötyö (3 op)

Seminaaripäivät koostuvat teoriaopiskelusta, kehollisista harjoituksista ja työnohjaussessioista.

Seminaarien sisältö:

 • Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen
 • Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen ja kehollisia harjoituksia 
 • Vakauttaminen ja kehollisuus sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen
 • Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä 
 • Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä 
 • Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä 
 • Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa
 • Perhe- ja verkostotyön menetelmien sovelluksista vakauttaen
 • Kirkastusta ja kertausta vakauttavasta pari- ja perheterapiasta
 • Kehollisuus -workshop
 • Päättötöiden esittäminen

Arviointi

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää

 • osallistumista seminaareihin
 • kehollista vakauttavaa harjoittelua
 • vakauttavaa asiakkaiden kanssa työskentelyä
 • kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuspiiriin osallistumista ja pienryhmän työskentelyn raportointia
 • oman hyvinvoinnin vaalimisen ja sijaistraumatisaatiolta suojautumisen suunnittelua ja toteuttamista
 • kokemuksellisen päättötyön valmistelun ja esittämisen.

Kirjallisuus

Pienryhmissä käsiteltävä ja raportoitava kirjallisuus

 • Bessel Van der Kolk (2014) Jäljet kehossa. Viisas Elämä oy. Helsinki. 
 • Pat Ogden & Kekuni Minton & Clare Pain (2009) Trauma ja keho. Traumaterapiakeskus. Oulu. /Vaihtoehtona Suokas-Cunliffe,Anne  (2016) Häpeästä myötätuntoon. Traumaterapiakeskus. Oulu.
 • Babette Rotschild (2010) Apua auttajalle- myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia. Traumaterapiakeskus. Oulu.
 • Lisäksi seminaarikohtaiset artikkelit

Haku

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään taustatietoja. Koulutukseen valitaan soveltuvimmat hakijat hakujärjestyksessä. Valinnassa huomioidaan hakijan koulutus, työkokemus ja motivaatio. Koulutukseen valinnasta/valitsematta jäämisestä ilmoitetaan koulutukseen hakeneille sähköpostitse.

Koulutuksen osallistumismaksu 2795 eur on mahdollista maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu muihin koulutuksiimme lukemalla artikkeli Terapian tarpeessa?

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Koulutus on täynnä, mutta voit ilmoittautua odotuslistalle
Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: