placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Systemic Green Coach ® (35 op)

28.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Kehity kestävyysosaamisen asiantuntijaksi ja valmentajaksi! Tästä koulutuksesta saat laaja-alaiset valmiudet toimia muutoksen tekijänä ja valmentajana kestävyysosaamisen ja kestävän hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Opit tunnistamaan ja ilmentämään kestävyysarvoja ja saat eväät järjestelmälähtöiseen ajatteluun. Voit suorittaa koulutuksesta myös teemaosia koko kokonaisuuden sijasta!

Ajankohta
28.09.2023
Osallistumismaksu
2900 EUR
Kesto
Torstaisin, 1 etäpäivä/kk klo 9-16 2023: 28.9., 19.10., 23.11. ja14.12. 2024: 18.1.,15.2., 14.3., 11.4., 16.5., 6.6., 15.8., 19.9. sekä päätös to-pe 24.-25.10.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 14.09.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Koulutus sopii asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä työskenteleville, jotka haluavat kehittää kestävään kehitykseen liittyvää osaamistaan ja saada aikaan myönteistä muutosta omassa organisaatiossaan.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Toteutustapa: Koulutuksen laskennallinen laajuus on 35 opintopistettä ja se toteutetaan kokonaan verkossa. Voit suorittaa koulutuksen kokonaisuudessaan (35 op) tai vain osia siitä.

Koulutuksessa on neljä pääteemaa, joista voit valita: 

 1. Pääteema 1: Itsetuntemus ja toiveikkuus ammatillisen kasvun vahvistajana. Henkilökohtainen kasvuprosessi. 11 op (795  euroa)
 2. Pääteema 2: Luottamuskulttuurin ja vastuullisuuden ilmapiiri organisaatiossa.( Kuinka luottamuspääomaa rakentuu organisaatiossa sekä luottamuskulttuuri rakentuu työyhteisötasolla). 8 op  (725 euroa)
 3. Pääteema 3: Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan arvoketjut.( Kuinka vastuullisuus näyttäytyy yritysten ja organisaatioiden tuotanto-ja palveluprosesseissa). 8 op (725 euroa)
 4. Pääteema 4: Green Care ja puutarhaterapeuttiset toimintamallit työhyvinvoinnin edistäjinä. (Opiskelija saa valmiudet käyttää creen care -ja puutarhaterapeuttisia menetelmiä asiakastyössään.) 8 op (725 euroa)

Aikataulu: torstaisin, 1 etäpäivä/kk klo 9-16
2023: 28.9., 19.10., 23.11. ja14.12.
2024: 18.1.,15.2., 14.3., 11.4., 16.5., 6.6., 15.8., 19.9. sekä
päätös to-pe 24.-25.10.2024

Koulutuksen suoritustapa:

 • Koulutuspäivät (reaaliaikainen verkkokoulutus), yhteensä 14 päivää
 • Kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuuden referointi (yhteensä n. 10 kirjaa)
 • Oppimistehtävät (mm. päiväkirjat)
 • Uusien taitojen harjoittelu ja näytöt: Taitotreenit ja Taitopesä-toiminta
 • Lopputyö: omaan työhön/yrittäjyyteen liittyvä kehittämistehtävä)

Kouluttajat:

 • Riitta Suonpää, koulutusohjelman perustaja, koulutuksen johtaja
 • Terhi-Maarit Kärkkäinen, asiantuntijakouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 • Riitta Peräinen, asiantuntijakouluttaja, MMM, agronomi, FM
 • Eija Keckman, kouluttaja, kirjailija, puutarhuri, Green Coach, Eija`s Garden
 • muita asiantuntijakouluttajia teemojen mukaan

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä työskenteleville, jotka haluavat kehittää kestävään kehitykseen liittyvää osaamistaan ja saada aikaan myönteistä muutosta omassa organisaatiossaan.

Koulutuksen päätyttyä osallistujalla on valmiudet toimia kestävyysosaamisen asiantuntijana ja valmentajana.

Koulutus soveltuu myös työyhteisöjen sisäisille kehittäjille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan systeemiajattelulla sekä ekologisen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmilla.

Sisältö ja osaamistavoitteet

Koulutus koostuu neljästä pääteemasta:

 • Itsetuntemus ja toiveikkuus ammatillisen kasvun vahvistajana.
 • Luottamuskulttuurin ja vastuullisuuden ilmapiiri organisaatiossa.
 • Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan arvoketjut.
 • Green Care ja puutarhaterapeuttiset toimintamallit työhyvinvoinnin edistäjinä.

Pääteema 1: Itsetuntemus ja toiveikkuus ammatillisen kasvun vahvistajana - inhimillinen ja ammatillinen kasvuprosessi

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Kuvata ja tulkita oman kasvuhistoriansa prosesseja.
 • Tunnistaa oman kasvuhistoriansa sukupolvien ketjussa.
 • Soveltaa työssään kasvatus- ja ohjausfilosofiaa, jossa ihminen nähdään osana yhteisöä, ympäristöä ja yhteiskuntaa

Pääteema 2: Luottamuskulttuurin ja vastuullisuuden ilmapiiri organisaatiossa

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Selittää ja tulkita yhteisödynaamisia ilmiöitä yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla.
 • Toimia tavalla, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ammatillista kasvua.
 • Käyttää ja soveltaa systeemistä ja sosiaalipedagogista viitekehystä.
 • Käyttää työssään sosiaalipedagogisia taitoja, kuten vuorovaikutustaidot, tunnetietoisuustaidot, kohtaamistaidot ja valmentaa edelleen ko. taitoja työ- ja asiakasyhteisöissään.
 • Soveltaa ja tulkita yhteisöjen, organisaatioiden ja ympäristöjen toimintaa prosessuaalisesta ja systeemisestä näkökulmasta

Pääteema 3: Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan arvoketjut

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Kuvata vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkityksen kaikilla tasoilla (yksilö, yhteisö, ympäristö, yhteiskunta)
 • Tulkita eri ekosysteemien rakenteita ja merkityksiä ympäristön ja ilmaston näkökulmista.
 • Tunnistaa, että ekosysteemit toimivat ihmiselämän mahdollistajina ja ovat kestävän kehityksen perusta.
 • Toimia organisaatiossaan ja työyhteisössään valmentajana kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimintamalleilla.
 • Tunnistaa huoltovarmuuden ja omavaraisuuden tärkeyden kaikissa tilanteissa.
 • Kasvattaa ruokaa siemenestä satoon saakka.
 • Tunnistaa puhtaan veden merkityksen ja saatavuuden toiminnoissaan.

Pääteema 4: Green care ja puutarhaterapeuttiset toimintamallit työhyvinvoinnin edistäjinä

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Toteuttaa puutarhaterapeuttista työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care/ Green Coach-toimintaa eri asiakasryhmien kanssa.
 • Käyttää Green Care ja puutarhaterapeuttisia elementtejä työyhteisöjen kehittämisessä työhyvinvoinnin näkökulmista.
 • Suunnitella ulko- ja sisätiloihin aistipuutarhoja ja terapeuttisia ympäristöjä omalle organisaatiolleen sekä asiakkailleen.
 • Osallistaa ja valmentaa johtoa ja henkilöstöä kehittämään inhimillistä, vastuullista sekä eettistä yrityskulttuuria läpi organisaation.
 • Rakentaa osallistavan palvelumuotoilun keinoin vaikuttavia, yhteisöllisiä sekä merkityksellisiä palvelu- ja toimintamalleja läpi organisaatioiden.
 • Ennakoida sekä toimia olevien ja tulevien kriisien kohdatessa henkisesti ja fyysisesti kestävällä tavalla.
 • Auttaa ja valmentaa työyhteisöään ja asiakkaitaan sekä muita kansalaisia kriisitilanteissa.

Harjoittelu ja lopputyö

Koulutuksen kaikkiin osioihin sisältyy omaan työhön liittyvä ohjattu harjoitteluprosessi, jossa opittua sovelletaan käytäntöön. 

Lopputyö on omaan työhön ja/tai työyhteisöön tai yrittäjyyteen liittyvä kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän aihe sovitaan koulutuksen alussa kouluttajan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa käytännössä omaa organisaatiota tai yrittäjyyttä hyödyttävä kehittämisprosessi.

Arviointi: Osallistujan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Koulutukseen haku: Ilmoittaudu koulutukseen verkkosivujemme kautta ja liitä mukaan motivaatiokirje. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi koulutuksen suorittamiseen. Kerro kirjeessä taustastasi ja osaamisestasi ja kuvaa, miten koulutus tukee ammatillisia tavoitteitasi.

Koulutuksen osallistumismaksun 2900 euroa voi maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 14.09.2023

Lisätietoja

Maija Mikkilä
Koulutussuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 556 5832
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: