placer

Saavutettavuus-avustimet


Sisäisen motivaation johtaminen

  • 30.01.2024
  • 19.03.2024


Koulutuksen kuvaus
Miten motivaatiota johdetaan? Miten ottaa huomioon ihmisten yksilölliset erot tavalla, joka edistää myös yhteisiä päämääriä? Tule oppimaan ja kehittymään sisäisen motivaation johtamisessa Filosofian Akatemian asiantuntijan johdolla!

Ajankohta
  • 30.01.2024
  • 19.03.2024
Osallistumismaksu
950 EUR
Kesto
johdantoluento klo 13-16, 3 työpajaa klo 14-15.30
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 16.01.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Valmennus soveltuu kaikille sisäisen motivaation johtamisesta kiinnostuneille johtajille ja esihenkilöille
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Sisäinen motivaatio on työn murroksen seurauksena noussut yhä keskeisemmäksi tuloksentekovälineeksi ja vetovoimatekijäksi menestyvissä yrityksissä. Sisäinen motivaatio parantaa työtulosta suoraan siten, että innostuneet ihmiset panostavat enemmän energiaa tekemiseensä ja näkevät tehtävänsä laajemmin. Tämän lisäksi sisäinen motivaatio parantaa tulosta myös epäsuorasti, esimerkiksi lisäämällä työntekijän jaksamista ja sinnikkyyttä, luovuutta ja innovaatiokykyä sekä kykyä kohdata asiakas myönteisellä tavalla. Lisäksi sisäisen motivaation pohjalta toimivat työntekijät vaihtavat työpaikkaa harvemmin, heillä on vähemmän sairauspoissaoloja ja he voivat paremmin myös vapaa-ajallaan.

Valmennuksessa tutustutaan tarkemmin sisäisen motivaation johtamiseen liittyviin tekijöihin: taustoitetaan motivaatioon liittyviä seikkoja ja syvennytään autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden johtamiseen.

Aikataulu: tiistai 30.1.2024 klo 13-16 vuorovaikutteinen verkkoluento sekä tiistaisin 13.2., 5.3. ja 19.3.2024 klo 14-15.30 työpajat verkossa

Toteutus

Valmennus alkaa verkkoluennolla, jonka jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys sisäisestä motivaatiosta ja sen merkityksestä ihmisen hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työpajoissa syvennetään osallistujien tietoa ja taitoa sisäistä motivaatiosta johtamisessa. Ennen työpajoja osallistujille lähetetään ennakkokysely, jossa he pääsevät alustavasti pohtimaan työpajoihin liittyviä teemoja sekä omaa käsitystään itsestään johtajana. Miten vien oppeja sisäisestä motivaatiosta ja johtamisesta käytäntöön? Jokaisen työpajan välissä osallistujat tekevät itsenäistä ennakkotyöstöä teeman mukaisesti seuraavaa työpajaa varten. Välitehtäviin käytettävä aika on max 1h/työpaja ja ne rakennetaan siten, etteivät ne kuormita osallistujien arkea.

Kouluttaja

Reima Launonen (VTM) on vuorovaikutuksen, aktiivisen työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation asiantuntija. Hän toimii Filosofian Akatemiassa asiantuntijana ja valmentajana ja tutkii Helsingin yliopistossa oikeudenmukaisuutta.

Reiman valmennusten suosio perustuu tieteellisen tiedon ja konkreettisten esimerkkien sujuvaan yhdistämiseen. Reiman tavoitteena onkin välittää tietoa eteenpäin niin, että se on helposti integroitavissa jokapäiväiseen työhön. Reima haluaa luoda suomalaisesta työelämästä paikan, jossa yksilöt kokevat työssään vahvaa merkityksen tunnetta, joka näkyy aktiivisena toimintana oman työn tekemisessä ja kehittämisessä. Hänen uusin kirjansa ”Taistelu työstä – kohti inhimillistä työelämää” ilmestyi maaliskuussa 2021.

Koulutuksen sisältö

Sisäinen motivaatio – perustietoa, 30.1.2024 klo 13-16 verkkoluento

  • Miten motivaatiota johdetaan? Miten ottaa huomioon ihmisten yksilölliset erot tavalla joka edistää myös yhteisiä päämääriä.
  • Miten motivaation johtamisella voidaan vaikuttaa sekä organisaation tulokseen että myös henkilöstön hyvinvointiin.
  • Autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden johtaminen: miten motivaation eri tekijät tulisi ottaa huomioon työn arjessa Vahvuuskeskeisyyden suhde motivaatioon: miten hyödynnetään työntekijöiden osaamista tavalla joka tukee sekä organisaation hyvä että henkilökohtaista kokemusta työn mielekkyydestä.
  • Motivaation johtamisen kytkeminen työn kehittämiseen: yhteisten ja yksilöllisten päämäärien yhteensovittaminen, työn kehittämisen kytkeminen motivaatioon ja oppimiseen, itseohjautuvuuden vahvistaminen, vastuun jaon selkeyttäminen.

Työpaja 1: 13.2.2024 klo 14-15.30, verkko

*Omat motivaatiotekijät ja itsetuntemus

Ensimmäisessä työpajassa käydään lävitse osallistujien omat motivaatiotekijät, vahvuudet ja oppimisunelmat johtamisen osalta. Kehitämme itseymmärrystä omaan johtamiseen liittyvistä vahvuuksista ja haasteita.

Työpaja 2: 5.3.2024  klo 14-15.30, verkko

*Työn tuunaaminen

Toisessa työpajassa kehitetään omaan johtamista arjen tasolla: mitä johtamiseen liittyviä seikkoja haluat kehittää arjen tekemisen tasolla, millaista uuttaa osaamista nämä tavoitteet edellyttävät, miten voit kytkeä omaan työsi kehittymisen tavoitteet organisaation päämääriin.

Työpaja 3: 19.3.2024 klo 14-15.30, verkko

 *Oman johtamisen kehittäminen

Kolmannessa työpajassa tehdään konkreettiset suunnitelmat miten oman työn kehittämisen tavoitteet sidotaan päivittäiseen tekemiseen. Miten arjen työtä kannattaisi organisoida, mitä tulisi priorisoida, mitä ottaa huomioon arjen vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa. Tavoitteena on että jokainen saa ohjeistusta oman tilanteen ja osaamisen reflektointiin ja käytäntöön vientiin.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 16.01.2024

Lisätietoja

Maija Mikkilä
Koulutussuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 556 5832
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty:
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto