placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sanataideohjaaja (28 op)

01.02.2025 30.11.2025


Koulutuksen kuvaus
Sanataideohjaajan koulutus antaa valmiudet sanataiteen ohjaamiseen erilaisissa tilanteissa. Sanataideohjaajalla voi olla moninaisia rooleja. Hän voi opettaa kirjoittamista, ohjata ryhmiä, esim. vanhusten muisteluryhmää tai voimaannuttavaa kirjoittamista mielenterveyskuntoutujille. Sanataiteen kenttä on laaja – se on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen.

Ajankohta
01.02.2025 30.11.2025
Osallistumismaksu
885 EUR
Kesto
n. 9 kuukautta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 18.01.2025
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opetus-, kasvatus-, kirjasto- tai kulttuurialan ammattilaisille, sekä henkilöille, joita kiinnostaa työskentely sanataiteen parissa.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Sanataide on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Sanataiteessa tutkitaan ja havainnoidaan maailmaa, leikitellään tarinoilla ja ajatuksilla sekä keksitään ja hyödynnetään erilaisia ilmaisukeinoja. Sanataiteen tarkoituksena on rohkaista jokaista päästämään mielikuvituksensa lentoon, käyttämään luovuuttaan ja löytämään tapansa ilmaista itseään. Lue lisää sanataiteesta ja sen ohjaamisesta myös tästä.

Sanataideohjaajakoulutus antaa eväitä sanataiteen ohjaamiseen monenlaisissa konteksteissa. Koulutukseen voivat hakeutua niin taidekasvattajat, kirjailijat, kirjastossa työskentelevät, varhaiskasvattajat, opettajat kuin monet muutkin sanataidekasvatuksesta kiinnostuneet. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot sisältävät sekä etäopiskelua että lähijaksoja Kouvolassa. Kouvolaan on erinomaiset yhteydet, mm. Helsingistä vain 1:20 junalla. Koulutukseen otetaan maksimissaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu:

Helmikuu: Moduuli 1 - Johdatus sanataiteeseen, 4 op
lähiopetus Kouvolassa
la 1.2.2025 klo 9.00–16.15. ja su 2.2.2025 klo 9.00–16.15.
kouluttaja Roosa Berg

Maaliskuu: Moduuli 2 - Sanataideohjaamisen perusteet, 6 op
lähiopetus Kouvolassa
pe 14.3.2025 klo 17.00–20.15
la 15.3.2025 klo 9.00–16.15.
kouluttaja Marras Mustonen

Huhtikuu: Moduuli 2 jatkuu
lähiopetus Kouvolassa
pe 11.4.2025 klo 17.00–20.15
la 12.4.2025 klo 9.00–16.15.
kouluttaja Marras Mustonen

Toukokuu: Moduuli 3 - Oma kirjoittajuus, 3 op
etäopetus Zoomissa
pe 16.5.2025 klo 17.00–20.15.
la 17.5.2025 klo 9.00–16.15.
kouluttaja Joanna Heinonen

Elokuu: Moduuli 4 - Sanataiteen monitaiteellisuus, 4 op
etäopetus Zoomissa
pe 15.8.2025 klo 17.00–20.15.
la 16.8.2025 klo 9.00–16.15.
kouluttaja Marras Mustonen

Syyskuu: Moduuli 5 - Lasten ja nuorten ohjaaminen, 5 op
etäopetus Zoomissa
la 13.9.2025 klo 9.00–16.15.
su 14.9.2025 klo 9.00–16.15.
kouluttaja Joanna Heinonen

Marraskuu: Moduuli 6 - Sanataideohjaaja työelämässä, 6 op
lähiopetus Kouvolassa, koulutuksen päätös
la 29.11.2025 klo 9.00–15.30.
su 30.11.2025 klo 9.00–15.30.
kouluttaja Roosa Berg

Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen opiskelija

  • tuntee sanataidetta ja sen mahdollisuuksia laajasti
  • osaa suunnitella ja toteuttaa sanataidepajoja ja -kursseja eri ikäisille
  • osaa antaa palautetta teksteistä kirjoittajan lähtökohta ja tavoite huomioiden
  • osaa reflektoida omaa ohjaajaidentiteettiään.

Sisältö: Koulutus koostuu kuudesta oppimismoduulista, joiden keskeiset sisällöt ja teemat ovat

  • ohjaustieto ja -taito
  • ammatillinen identiteetti
  • sanataiteen monitaiteellinen luonne
  • sanataideohjaajan työelämävalmiudet
  • kirjoittaminen luovana prosessina.

Oppimistehtävät/Ennakkotehtävät: Koulutuskokonaisuuden aikana opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa sekä kerää itselleen materiaalipankkia.  Jokaiseen opintomoduuliin liittyy oppimistehtävä, joka voi olla esimerkiksi essee tai sanataidepajan suunnittelu. Joihinkin moduuleihin voi liittyä myös ennakkotehtävä. Koulutuskokonaisuuden aikana syksyllä opiskelijat suorittavat lyhyen harjoittelun itse järjestämässään paikassa. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Moduulikohtaiset tehtävät tarkentuvat koulutuksen yhteydessä.

Kirjallisuus: Kursseilla luetaan alan teoriakirjallisuutta, sanataideoppaita sekä ajankohtaista kaunokirjallisuuta. Lukemisto tarkentuu kurssien yhteydessä.

Arviointi: Lähtökohtaisesti koulutuksessa odotetaan 100 %:n läsnäoloa. Ainoastaan 20 % koulutuksen reaaliaikaisesta opetuksesta voi korvata kirjallisilla tehtävillä. Hyväksytty suoritus edellyttää myös oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Koulutuskokonaisuuden suorituksiin sisältyy muun muassa kokonaisuuden kattava oppimispäiväkirja, ohjausharjoittelu ja kirjallisia suorituksia.

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa Oma opintopolun KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä tietovaranto. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Kouluttajat: Roosa Berg (FM), sanataideohjaaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja; Joanna Heinonen (KM), kirjailija, sanataideohjaaja; Marras Mustonen (FM), luovan kirjoittamisen opettaja.

Lisätiedot: Tarvitset tietokoneen (toimiva mikrofoni sekä kamera) ja verkkoyhteyden. Koulutuskokonaisuudessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Etäopetuksessa käytetään Zoom-ohjelmistoa.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 18.01.2025

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: