placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ratkaisukeskeinen sovittelija (12 op) - Työyhteisösovittelun koulutus

18.09.2024 18.06.2025


Koulutuksen kuvaus
Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä.

Ajankohta
18.09.2024 18.06.2025
Osallistumismaksu
1790 EUR
Kesto
n. 9 kk
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 04.09.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Esihenkilöille, luottamushenkilöille, konsulteille, työnohjaajille, valmentajille, coacheille, työterveyshuollon ammattilaisille, terapeuteille, HR-henkilöstölle ja ohjaajille sekä muille myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneille ohjaustyön tai viestinnän ammattilaisille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Tässä koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. 

Koulutukseen sisältyy käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä.

Aikataulu: ke 18.9., ke 2.10., ti 12.11. ja ti 17.12.2024 klo 9-16. Loput koulutuspäivät vahvistetaan myöhemmin. Koulutuksen kesto n. 9 kk.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää 7 seminaaripäivää, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti ja reaaliaikaisesti.

Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella. Opiskelija lukee koulutuksen aikana myös kirjallisuutta ja reflektoi lukemaansa. Koulutuksessa opiskelija vie läpi omakohtaisen sovitteluprosessin ja reflektoi sovitteluprosessin.

Opintopisteiden (12 op) muodostuminen:

 • 7 seminaaripäivää ja niihin valmistautuminen 3,5 op
 • Vertaisryhmätapaamiset (á 2 t) ja niihin valmistautuminen 1 op
 • Työyhteisösovitteluun liittyvän kirjallisuuden lukeminen (250 sivua) ja luetun reflektointi ja paritutorointi 5 op 
 • Omakohtainen sovittelu-casen reflektointi 2,5 op

Osaamistavoitteet

Osallistujalla on koulutuksen jälkeen perusvalmiudet sovittelun fasilitoimiseen.

Sovitteluprosessin vetämisessä opit rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. 

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • kertoa restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet
 • soveltaa avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi
 • käyttää erilaisia sovittelumenetelmiä sovitteluprosessien läpiviemiseksi
 • kuvailla työyhteisökonfliktien syntymekanismeja
 • tunnistaa omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana
 • hallita omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana
 • käyttää oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä
 • soveltaa oppimaasi oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun.

Kouluttajat

Koulutuksen johtana toimii Sirkku Ruutu, psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), sovittelija, tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Sirkku on kouluttanut tuhansia ammattilaisia ratkaisukeskeisyydestä, kirjoittanut monipuolisesti tietokirjoja työyhteisön kehittämisen metodeista ja toiminut sovittelijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Muiden kouluttajien ja asiantuntijoiden nimet julkaistaan myöhemmin.

Koulutuksen sisältö

Päivä 1 (18.9.2024)

 • Orientointi opintoihin
 • Ratkaisukeskeisyys sovitteluprosessissa
  • Ratkaisukeskeisyyden ja voimavarakeskeisyyden perusteet sovittelussa
  • Sovitteluprosessin eteneminen 
  • Oppimisen mahdollistaminen konflikteissa
  • Motivoiva haastattelu
 • Sovitteluharjoituksia

Päivä 2

 • Restoratiivisen sovittelun perusteet
  • Konfliktin omistajuus
  • Konfliktien juurisyitä
  • Konfliktit oppimisprosesseina
  • Sovittelijan puolueettomuus
  • Ratkaisun etsiminen osapuolten ehdoilla 
  • Kommunikaation mahdollistaminen
  • Näkökulmien avartaminen
  • Erilaisten tulkintojen käsittely
  • Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen
  • Sovinnon tekemisen mahdollistaminen ja onnistumisen mahdollistaminen
  • Yhteisvastuu
  • Muutosten seuranta
 • Sovitteluharjoituksia

Päivä 3

 • Käytännön kokemuksia sovitteluprosesseista: sopimukset, työparityöskentelyn onnistumisen varmistaminen, sovittelun psykologiset haasteet ja sudenkuopat, sovitteluun valmistautuminen, epäonnistumisista oppiminen.
 • Vuorovaikutusdynamiikan perusteet
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Inhimillisten tunteiden ja huolien huomiointi
  • Pelkojen ja defenssien merkitys
  • Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana
  • Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana
  • Sovittelun psyykkiset vaikutukset
 • Sovitteluharjoituksia

Päivä 4

Sovittelu osana laajempaa muutosprosessia

 • Varhaisen tuen periaatteet ja vartua tukevan työkulttuurin rakentuminen
 • Muut ohjausmuodot sovittelun jatkeena: työnohjaus, coaching, terapeuttiset interventiot
 • Työparityöskentely

Päivä 5

 • Sovittelijaksi kasvaminen
  • Omat vahvuudet ja sudenkuopat
  • Työyhteisösovittelijan arvot
  • Epäonnistumisista oppiminen 
  • Sovittelusimulaatiot
  • Oman sovitteluprosessin valmistelu, läpivienti ja reflektointi
 • Sovitteluharjoitusten workshop

Päivä 6

Sovittelun workshop-päivä, johon osallistujat tuovat omia tapausselostuksiaan.

Päivä 7

Oman sovittelijaidentiteetin reflektointi ja itsetuntemus.

-

Osallistumismaksu 1790 euroa on mahdollista maksaa useammassa erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 04.09.2024

Lisätietoja

Soili Valtonen

Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8516

Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: