placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti (20 op)

08.10.2024 03.10.2025


Koulutuksen kuvaus
Tämän päivän kasvavat nuoret eivät aina voi hyvin. Miten osaamme vastata nuoren oirehdintaan, hätään ja millaisin keinoin osaamme heitä auttaa? Koulutus antaa paljon tietoa siitä, kuinka työskennellä vielä paremmin nuorten kanssa. Koulutus on kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa ja työmenetelmiä opitaan käytännön tasolla.

Ajankohta
08.10.2024 03.10.2025
Osallistumismaksu
2150 EUR
Kesto
n. 1 vuosi
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 24.09.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Nuoret kokevat yksinäisyyttä, syrjäytyvät ja ovat enemmän ahdistuneita ja masentuneita kuin aikaisemmin. Erilaiset kriisit ahdistavat nuoria ja vähentävät nuoren uskoa tulevaisuuteen.

Tässä koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa nuorten pahoinvoinnista, nuorten keskeisimmistä mielenterveyden ongelmista sekä opit samalla ratkaisukeskeisiä ja avoimeen dialogiin perustuvia terapeuttisia menetelmiä, joiden avulla voit lisätä omia taitoja työskennellessäsi nuorten kanssa. Lisäksi saat tietoa siitä, miten tehdä yhteistyötä perheiden ja eri verkostojen kanssa. Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvassa itseohjautuvassa oppimisessa.

Koulutuksen aikataulu: 10 koulutuspäivää klo 9-16 seuraavasti:

ti 8.10. ja pe 15.11.2024 sekä to 23.1., ke 19.2., ti 18.3., ti 22.4., ke 14.5., ti 17.6., ma 1.9. ja pe 3.10.2025

Toteutus- ja suoritustapa

 • reaaliaikainen verkko-opetus (10 päivää)
 • itsenäistä harjoittelua ja vertaisryhmätyöskentelyä
 • kirjallisuuteen tutustumista (3 kirjareflektiota
 • kehittämistyö (n. 10 sivua), jossa opiskelija hyödyntää oppimaansa teoeriapohjaa ja joka soveltuu omaan työhön.
 • Keskeisenä painopisteenä on käytännönläheinen asiakastyön soveltaminen omaan työhön. Opiskelija tekee itsenäisesti asiakastyötä vähintään 50 tuntia (5 asiakasta) soveltaen oppimiaan terapeuttisia menetelmiä asiakaskohtaamistilanteissa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Kouluttajat

Sarianna Virpikari on kouluttajapsykoterapeutti. Hänen taustansa on psykiatrian erikoissairaanhoidossa sekä ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä. Lisäksi hän toimii työnohjaajana sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä. Sarianna on toiminut ammatillisten koulutusten täydennyskoulutuksessa useita vuosia opettaen muun muassa psykoterapeuttisia valmiuksia ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta juuri nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrin asiantuntija ja tekee työtään tämän lisäksi työnohjaajana sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan työyhteisöissä. Mikan koulutustausta on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. 

Kouluttajien teoreettinen viitekehys perustuu voimavarakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen malliin, joissa hyödynnetään reflektoivaa työotetta sekä avointa dialogisuutta niin yksilö kuin tiimityössä.

Vierailevat asiantuntijat:  

Johanna Luomala, seksuaaliterapeutti
Mika Kosonen erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja 
Petri Kylmänen sairaanhoitaja YAMK, työnohjaaja, Reteaming-valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Erikoisosaaminen mielenterveys- ja päihdetyö.

Tavoitteet

Tavoitteena on saada tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista sekä oppia uusia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssä nuorten kanssa eri työympäristöissä ja joiden avulla nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen mahdollistuu.

Lisäksi tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka perheiden kanssa työskennellään voimavarakeskeisesti ja avointa dialogimallia hyödyntäen. Tavoitteena on oppia, miten parhaiten tuetaan perhettä kokonaisvaltaisesti, ja miten toimitaan nuoren koko verkostossa ja kuinka näitä menetelmiä voi soveltaa omassa työssään.

Koulutuksen teemat

Ratkaisukeskeisyys teoreettisena viitekehyksenä
Ratkaisukeskeisen työmenetelmän perusteet
Voimavarakeskeisyys työmenetelmänä
Avoin dialogi ja reflektiiviset menetelmät
Narratiivisuus työmenetelmänä

Työskentely nuoren kanssa
Työskentely perheiden kanssa
Moniammatillinen työskentely

Nuorten päihdeongelmat ja muut riippuvuudet
Nuoren kokema ahdistuneisuus yleisenä ilmiönä
Nuoren masennus
Muut ahdistuneisuushäiriöt (pelot, pakko-oireet, paniikkihäiriöt)
Syömishäiriöt

Traumaattiset kokemukset, kriisit 
Nuoren itsetuhoisuus
Nuorten erilaiset neuropsykiatriset ongelmat
Nuorten seksuaalisuus ja sukupuolisuuden moninaisuus

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Tunnistaa erilaisia nuorten mielenterveyteen liittyviä haasteita ja ilmiöitä.
 • Perustella valittuja auttamismenetelmiään omassa työssään.
 • Soveltaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä.
 • Soveltaa narratiivisia työmenetelmiä omassa työssään.
 • Soveltaa dialogisia menetelmiä omassa työssään.
 • Soveltaa systeemisiä työmenetelmiä perhetyöskentelyssä.
 • Hyödyntää moniammatillista tiimityötä.

Arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää koulutuspäiviin ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistumista, lyhytterapiatyön tekemistä annettua ohjeistusta noudattaen sekä välitehtävien ja opinnäytetyön hyväksyttyä arviointia.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa Oma opintopolun KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä tietovaranto. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Koulutuspalaute

"Koulutus antoi minulle uusia työkaluja ymmärrystä, miten kohdata ja auttaa nuoria."

Lue lisää aiheesta Sarianna Virpikarin blogista: Nuorten ahdistuneisuus on kasvussa - Matalan kynnyksen tukea tarvitaan lisää, jotta nuori ei joutuisi odottamaan apua liian pitkään.  


Osallistumismaksu 2150 euroa on mahdollista maksaa useammassa erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 24.09.2024

Lisätietoja

Soili Valtonen

Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8516

Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: