placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

20.09.2023


Koulutuksen kuvaus
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisina valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Opiskelija osaa toimia valmentajana yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijana ja tukena omassa työyhteisössään. Valmentaja osaa toimia myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Ajankohta
20.09.2023
Osallistumismaksu
2700 EUR
Kesto
Kuusi kaksipäiväistä koulutusjaksoa klo 9-16 seuraavasti: 20.–21.9.2023 (ke-to) 1.–2.11.2023 (ke-to 7.–8.12.2023 (to-pe) 24.–25.1.2024 (ke-to) 13.–14.3.2024 (ke-to) 14.–15.5.2024 (ti-ke)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 06.09.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalanammattihenkilöille, mutta myös muiden alojen ammattilaisille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Koulutuksen suorittanut osaa työssään käyttää monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja, joita tarvitaan työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen käynyt on perehtynyt monipuolisesti neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, ja osaa niiden avulla ohjata asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Opiskelija saa koulutuksesta käyttöönsä uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla hän osaa työssään ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen.

Toteutus: Etätoteutuksena Zoomissa ja Howspace-alustalla. Howspace tekee etäopiskelusta monipuolista ja lisää merkittävästi sosiaalisen oppimisen mahdollisuuksia verkossa.

Kenelle koulutus sopii?

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka
työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, mutta myös muiden alojen ammattilaisille.

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos koulutukseen hakeutuvalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Pääkouluttaja:
Tarja Seppälä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja

Vierailevat asiantuntijat:  

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava erikoislääkäri
 • Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
 • Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
 • Kokemusasiantuntija

Koulutukseen sisältyy

 • reaaliaikaisesti toteutettavat etäopetusjaksot, 6 kappaletta, yhteensä 12 päivää
 • välitehtävät: henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, ennakkolukutehtävät, kirjallisuuden reflektointi, valmennusharjoittelu, valmentavan työotteen integrointiosaksi omaa työtä
 • vertaisryhmätyöskentely
 • päättötyö.

Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta:

 • Neuropsykiatrinen tietous, 7 op
 • Ratkaisukeskeinen osaaminen, 7 op
 • Valmentava työote, 7 op
 • Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen, 4 op
 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, 5 op

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit. 

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. 

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta. Voit pyytää tarkemman kuvauksen osaamistavoitteista  ja sisällöstä nähtäväksi myös etukäteen laittamalla viestin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Osallistumismaksu 2700 euroa on mahdollista maksaa useamassa erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tutustu muihin koulutuksiimme lukemalla artikkeli Terapian tarpeessa?

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2023
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: