placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennus

16.04.2024 12.06.2024


Koulutuksen kuvaus
Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennuksessa johtaja tai esihenkilö vahvistaa osaamistaan erilaisten tunteiden tunnistamisessa, nimeämisessä sekä niiden tavoitteellisessa johtamisessa. Hän saa työkaluja ja menetelmiä johtaa omien tunteiden lisäksi henkilöstön tunneilmapiiriä ja käsitteistön, jonka avulla tunteiden johtaminen on mahdollista rakentavasti, empaattisesti ja tavoitteellisesti.

Ajankohta
16.04.2024 12.06.2024
Osallistumismaksu
390 EUR
Kesto
neljä webinaaria klo 13-16
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 10.04.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Tunteiden johtaminen osana positiivista johtamista 

Koulutus toteutuu! Vielä ehdit mukaan!

Positiivinen johtaminen on johtamisteoria, jonka soveltaminen tutkitusti edistää työn imua ja innostusta ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuutta, tehokkuutta ja laatua. Positiivinen johtaminen vahvistaa yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja sekä psykologisen turvallisuuden toteutumista ja auttaa ihmisiä voimaan hyvin ja toimimaan myös muutoksessa ja haastavissa tilanteissa. Positiivinen johtaminen on keino johtaa organisaatioita inhimillisesti, humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan nojautuen, kestävää hyvinvointia ja tulevaisuutta sekä positiivista toimintakulttuuria edistäen.  

Positiivisen johtamisen käytännön viitekehyksenä on positiivisen organisaation PRIDE-teoria, jonka osa-alueet kiinnittävät huomion tekijöihin, joilla tutkimusten mukaan on yhteys hyvinvointiin ja tuottavuuteen. PRIDE-teoria on kirjainlyhenne positiivisen organisaation osa-alueista: P, positive practices eli myönteiset käytänteet; R, relationship enhancement eli vuorovaikutus ja yhteistyö; I, individual attributes eli yksilölliset vahvuudet; D, dynamic leadership eli positiivinen johtajuus sekä E, emotional wellbeing eli myönteiset tunteet ja ilmapiiri (Cheung, 2014; Wenström et all., 2018). PRIDE-teoriaa on tutkittu ja kehitetty sekä sovellettu Suomessa laajasti Sanna Wenströmin toimesta.  

Tässä koulutuksessa syvennytään positiivisen organisaation osa-alueeseen E eli tunteiden ja ilmapiirin johtamiseen. Tunteiden johtamista tarkastellaan esihenkilön omien tunteiden käsittelyn sekä henkilöstön tunteiden kohtaamisen näkökulmista. Jotta johtaja tai esihenkilö voi johtaa henkilöstönsä haastaviakin tunteita ja koko organisaation tunneilmapiiriä, on hänen ensin tultava tietoiseksi ja tunnistettava omat tunteensa. 

Sisältö ja toteutus

Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennus koostuu kahdesta maksuttomasta orientaatio- ja tutustumiswebinaarista sekä neljästä varsinaisesta koulutuskerrasta, jotka toteutetaan verkkoyhteydellä 3 tunnin webinaareina.  

1. Positiivisen johtamisen orientaatioluento (katso tallenne tästä)

Orientaatioluennolla perehdytään positiivisen johtamiseen johtamisteoriana sekä positiivisen organisaation PRIDE-teoriaan. Luennolla saadaan vastauksia kysymyksiin: Miksi johtaa positiivisesti? Mitä positiivinen johtaminen on ja mitä se ei ole? Miten johtaa positiivisesti? Miten kehittyä positiivisena johtajana? Luennoitsijana KT, FM Sanna Wenström.

2. Tunteiden johtaminen osana positiivista johtamista (tallenne sivun alareunassa)

Tunteiden johtamisen orientaatioluennolla tutustutaan tarkemmin PRIDE-teorian osa-alueeseen E: erilaisiin tunteisiin, tunnekoti-käsitteeseen sekä tunteiden johtamisen sisältöihin.  Luennoitsijana Lea Veivo.

Orientaatioluennot tallennetaan.

Positiivisen johtamisen tunnetaitovalmennuksen webinaarit ja pääsisällöt: 

1. Tunnekoti, erilaiset tunteet ja niiden johtaminen, tiistai 16.4.2024 klo 13-16

 • Reflektiopolku positiivisena johtajana kehittymisen lähtökohtana 6XT
 • Defenssit – mielen suojarakenteet ja niiden tunnistaminen
 • Tunnekoti – oman ja henkilöstön tunnekodin tunnistaminen ja johtaminen

2. Miksi työ menee välillä tunteisiin? KYARHEM – tarpeet tunteiden takana, torstai 2.5.2024 klo 13-16

 • Tunteiden johtaminen on tarpeiden johtamista
 • Oman ja henkilöstön tunteiden johtaminen osana ammatillista kasvua
 • Tunteiden validointi 

3. Haastavien tunteiden johtaminen, perjantai 17.5.2024 klo 13-16

 • Pelko, häpeä ja syyllisyys – kuinka haastavia tunteita kohdataan ja johdetaan
 • Haastavien tunteiden ja asioiden rakentava esille ottaminen, käsittely ja tuki
 • Stipulaatio, armoton kehuminen ja muita tunteiden johtamisen menetelmiä  

4. Myönteisen tunneilmapiirin rakentaminen, keskiviikko 12.6.2024 klo 13-16

 • Asiajohtajasta tunneilmapiirin johtajaksi – tunteiden johtaminen osaksi esihenkilötyötä
 • Positiivisen organisaation tunneilmapiirin rakentaminen ja johtaminen
 • Itsemyötätunto ja armollisuus - työhyvinvoinnin johtamisen avaimet

Webinaarit ovat osallistavia, keskustelevia ja työnohjauksellisia, eikä niitä tallenneta.

Kouluttaja: Lea Veivo, KM, erityisopettaja, psykologian opettaja ja Emergy Oy:n sertifioima tunnetaitovalmentaja

Lea Veivo on kokenut ylimmän johdon ja esihenkilöiden työnohjaaja (STOry), tunnetaitovalmentaja sekä työyhteisökehittäjä, VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja -mentori sekä LeaWe koulutuskeskuksen yrittäjä. Lea Veivo on osana positiivisen johtamisen kehittämishankkeita vastannut positiivisen johtamisen teemallisten työnohjausten eli D-ryhmien kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä kehittänyt mm. positiivisena johtajana kehittymisen 6xT-reflektiopolkua (Wenström, 2023).

Veivolla on mittava työkokemus ammatillisen erityisopettajan työstä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa, koulutus- ja kehityspäällikkönä ammatillisen koulutuksen kentällä sekä opettajien ja erityisopettajien kouluttajana. Lea Veivolla on myös kaupallinen koulutus ja hän on toiminut alalla johtotehtävissä. 

Lea Veivon ajatuksia tunteiden johtamisesta:

”Tunteiden ja myönteisen tunneilmapiirin tavoitteellinen johtaminen on merkityksellinen osa positiivista organisaatiota. Tunteiden johtaminen auttaa psykologisesti turvallisen työyhteisön rakentamisessa ja ymmärtämään kollegoiden yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. Positiivisen organisaation hyväksyvässä ilmapiirissä rakennetaan luottamusta yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa, kun pystytään ymmärtämään myös haastavia tunteita ja niiden takana olevia tarpeita. Positiivisessa organisaatiossa jokainen sekä johto että henkilöstö johtaa omia tunteitaan vastuullisesti tavoitteena mahdollisimman vahva työhyvinvointi.” 

Syyskuussa alkaa pidempi, 25 opintopisteen koulutus, Positiivinen johtaminen ja organisaatiot, jossa osallistuja voi edelleen kehittää omaa positiivista johtajuuttaan omaa ja johdettaviensa hyvinvointia vahvistaen. Kouluttajina Sanna Wenström ja Lea Veivo.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 10.04.2024

Lisätietoja

Soili Valtonen

Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8516

Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: