placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä

28.09.2024 14.12.2024


Koulutuksen kuvaus
Tässä koulutuksessa opit käyttämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä. Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Ajankohta
28.09.2024 14.12.2024
Osallistumismaksu
850 EUR
Kesto
klo 10-13, yhdeksän kertaa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 13.09.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille. Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Myöskään aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, vaan motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Koulutuksen laajuus on 5 op.

Aikataulu: lauantaisin 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 9.11., 23.11., 30.11. ja 14.12.2024 klo 10-13 reaaliaikaiset verkkoseminaarit

Kouluttaja: taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck

Koulutuksen ydinsisällöt

 • Kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö ja soveltaminen omassa asiakastyössä
 • Kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti
 • Käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • Kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • Asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • Asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita
 • Kuvalliseen asiakastyöhön liittyvät eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus)
 • Oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kuvamenetelmiä ja kuvataiteellisia menetelmiä omassa asiakastyössään. Opiskelija osaa valita ja käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista ja kokemuksellista tietoa kuva- ja kuvataidemenetelmistä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
 • esitellä omaan työhön sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • käyttää hankkimaansa tietoperustaa ohjatessaan asiakasta kuvallisessa työskentelyssä
 • soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai ohjata asiakkaan itsenäistä toimintaa menetelmien käytössä
 • valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • arvioida ja perustella käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta
 • kehittää omaa asiakastyötään kuvallisten keinojen avulla

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija voi halutessaan osallistua Kuva ja asiakastyö -koulutuksen jatkokurssille (Kuva ja asiakastyö -syventävä jatkokurssi 5 op tulossa keväällä 2025).

Suoritustapa

Koulutuksen aikana järjestetään 9 verkkoseminaaria.

Seminaaripäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista.

Verkkoseminaarien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy itsenäisten, omassa asiakastyössä sovellettavien kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen.

Koulutuksen osallistumismaksu 850 € sisältää koulutuksen ja ohjauksen; ei sisällä materiaalikuluja. Osallistujille toimitetaan etukäteen tarvikelista, arvioitu kustannus materiaaleille noin 60 €.

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se sisältää:

 • 9 verkkoseminaaria (2 op)
 • työnohjausta 10 x 45 min (1 op)
 • itsenäistä työskentelyä (45 x 45 min =2 op)

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään Moodlea.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen opetukseen osallistumista sekä itsenäisten kehittämistehtävien hyväksyttyä arviointia. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin verkkoseminaareihin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit:

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käytön tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja prosesseja, menetelmiä ja välineitä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa kuvallisessa asiakastyössä sekä reflektoida toiminnan vaikutuksia.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti kuva- ja kuvataidemenetelmiä hyödyntävän asiakastyön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kuvallisessa asiakastyössä.

Kouluttajasta

Johanna Wahlbeckilla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö.

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Palautetta koulutuksesta:

"Alun innostus lässähti, kun huomasin, etten osaa, eikä tää oikein lähde. Pienen hauduttelun jälkeen innostuin itse väreistä ja kokeilemisesta ja sen myötä löytyi rohkeus lähteä kokeilemaan myös asiakkaiden kanssa. Kuvat ovat avanneet uusia mahdollisuuksia yhdessä ihmettelylle, asioiden syventämiselle, luovuudelle ja ilolle omasta työstä. Kiitos Johanna, kun luotsasit tämän prosessin läpi! Löysin koulutuksesta paljon myös omaan työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin." - Psykologi, psykoterapeutti 43 v.

Kuvataidemenetelmien opiskelua voi jatkaa tammikuussa 2025 alkavalla Kuva ja asiakastyö -syventävällä jatkokurssilla.

Tämä koulutus on toteutettu useampana vuonna - lue Johannan blogikirjoitus aikaisemmasta koulutuksesta. Tutustu Johannaan myös oivallamme.fi.
Videolla Johanna kertoo Kuva- ja asiakastyö -koulutuksista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 13.09.2024

Lisätietoja

Soili Valtonen

Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8516

Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: