placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Hengityskoulu – Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

03.09.2025 28.11.2025


Koulutuksen kuvaus
Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty yli 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä.

Ajankohta
03.09.2025 28.11.2025
Osallistumismaksu
2200 EUR
Kesto
3.9.2025 - 28.11.2025
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 30.06.2025
Paikka
Kouvola
Kenelle sopii
Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty yli 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään edelleen vastaamaan sekä ohjattavien että terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita.

Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen.

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa lisäten kummankin osapuolen turvallisuuden tunnetta.

Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengityskouluun tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia omassa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa

Aikataulu

3.–5.9.2025 (ke-to-pe)

8.–10.10.2025 (ke-to-pe)

6.–7.11.2025 (to-pe)

27.–28.11.2025 (to-pe)

Paikka: Kouvola, Kymenlaakson kesäyliopiston tilat, Hovioikeudenkatu 6

Kenelle kurssi sopii? Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. 

Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. 

Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille:

 • terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt
 • toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat
 • hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät
 • synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit
 • soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville
 • hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi laulajat, soittajat, musiikki- ja teatteri sekä muiden  luovien alojen ihmiset ja heidän opettajansa
 • liikunta-alan ihmiset (esim. jooga ja pilates -ohjaajat) sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajat.

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä, mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Kouluttajat: Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja Minna Martin. Hengityskouluohjaaja, kliinisesti erikoistunut hoitaja, ET perhe – ja paripsykoterapeutti Rauni Toffer.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen laajuus on 6 op ja se antaa valmiudet toimia hengityskoulu-ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari- ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Sisältö:

 • hengityskouluryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus ja hengityksen säätely
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot, häpeä, vaille jääminen ja vastapainona turvallisuus
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • mielikuvien ja myötätunnon merkitys muutoksessa
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • tilakysymys eli onko tilaa hengittää
 • sisäänhengitys, saaminen ja nautinto
 • vuorovaikutus ja hengitys
 • eroaminen ja surutyö
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt

Arviointi: Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista koulutuspäiviin ja itsereflektiotehtäviin verkkoluokassa.

Kirjallisuus:

Martin ym. 2023 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, Hengittävä mieli Oy. Kirjan voi ostaa kouluttajalta koulutuspäivien aikana.

Martin, Seppä, Toffer 2023 Hengitysterapeutin työkirja. Hengittävä mieli Oy. (Kirja kuuluu koulutuksen hintaan.)

Martin 2022 Hengitä tämä hetki. Hengitys ja lupa olla. Kirjapaja. Kirjan voi ostaa kouluttajalta koulutuspäivien aikana.

Hakumenettely

1. Ilmoittaudu koulutukseen kesäyliopiston verkkosivuilla.

2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake liitteeksi ilmoittautumiseen.

Hae koulutukseen ajoissa! Ilmoittautumalla ja täyttämällä hakemuksen ennen 15.5.2025 saat koulutuksen hinnasta 100 euron alennuksen. 

Kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 30.06.2025

Lisätietoja

Maija Mikkilä
Koulutussuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 556 5832
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: