placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Eläinavusteinen valmentaja - SFAAT® (30 op)

14.09.2024 12.04.2025


Koulutuksen kuvaus
Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® -koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka antaa valmiudet tehdä eläinavusteista työtä ja yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön. Eläinavusteisessa työssä eläin toimii sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai hyvinvointialan ammattilaisen työparina.

Ajankohta
14.09.2024 12.04.2025
Osallistumismaksu
2350 EUR
Kesto
n. 8 kk
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 31.08.2024
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- hyvinvointi- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Solution Focused Animal Assisted Therapy – (SFAAT) -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Aikataulu:

la-su 14.-15.9.2024
la-su 12.-13.10.2024
la-su 9.-10.11.2024 (etä)
la 30.11.2024
la-su 18.-19.1.2025 (etä)
la 15.2.2025
la-su 22.-23.3.2025
la 12.4.2025

Toteutus:

Koulutuspäivät pidetään aina klo 9.00–16.00.  Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta Kouvolassa ja 4 päivää etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus), joissa läsnäolovelvollisuus
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • Opinnäytetyö
 • Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua oman eläimen kanssa
 • Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se jakautuu työskentelymuodoittain seuraavasti:

 • Opetukseen osallistuminen 6 op
 • Oppimistehtävät (sis. kirjallisuus) 6 op
 • Harjoittelu 10 op (sis. suunnittelua, eläimen kouluttamista ja valmistelua, 5 kerran valmennusprosessi jonkun asiakkaan kanssa)
 • Lopputyö 8 op

Sisältö:

Koulutuksen sisältöalueet:

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset, tilavierailut

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa eläinavusteisuuden eri muodot ja pääperiaatteet sekä ymmärtää eri vaikutusmekanismit eläinavusteisessa työskentelyssä.
 • yhdistää eläinavusteisuuden omaan ammatilliseen viitekehykseensä ja työhönsä sekä osaa toimia yrittäjänä.
 • ymmärtää eläinavusteisessa työssä toimivien eläinlajien lajityypilliset tarpeet ja käyttäytymisen sekä perusperiaatteet eläinten kouluttamisesta eläinavusteiseen työhön.
 • tunnistaa hyvinvoivan eläimen eläinavusteisen työskentelyn lähtökohdaksi.
 • arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteisen työn eri muotoihin ja eri asiakasryhmille.
 • kuvata ja selittää ratkaisukeskeisen ajattelun ja työotteen periaatteet ja soveltaa niitä asiakastyössä.
 • arvioida ja varmistaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eläinavusteisissa interventioissa.
 • suunnitella ja arvioida tavoitteellisia eläinavusteisia interventioita ja pystyy perustelemaan eläimen lisäarvon.
 • ennakoida ja välttää eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä riskejä sekä toimii eettisesti ja lakeja noudattaen.

Arviointi ja todistus:

Osaaminen arvioidaan otsikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opinnäytetyö sekä asiakastyöhön liittyvä harjoittelu.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Kouluttajat:

Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Katriina Mähönen, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha

Iris Vainio, erityisopettaja, KM ja tutkija, eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja

Tuukka Äännevaara, fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen valmentaja

Eläintyöpari soveltuvuustesti:

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

Tutustu eläinavusteiseen työhön ja koulutuksen hyötyihin blogikirjoituksissa:
Koulutus auttoi tekemään eläinavusteista työtä ammattimaisesti
Matka eläinavusteiseen työhön

Lisätietoja: Spesia Asiantuntijapalvelut järjestää nimenomaan eläinavusteisille valmentajille täydennyskoulutusosiota eläinavusteiseen nepsyosaamiseen. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (10 op) -lisäkoulutuksesta saat halutessasi lisätietoa Tanja Paasoselta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai p. 040 5238747

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: