Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

1.10.2018 - 31.12.2019
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, Kotka

Vielä ennätät ilmoittautua opintoihin!

Opintojen seuraava tuutorikokoontuminen: 2.10.2018 klo 17 Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustilassa, Kauppakeskus Pasaati, 4. kerros.

Tuutori: KM Tero Tuononen
 

Kohderyhmä

Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus - ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (yht 60 op) eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta.

Tavoite

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Sisältö

HUOM! Uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet ja täydentämisohjeet eivät ole vielä tiedossa, eivätkä myöskään opetuksen aikataulut lv 18-19. Ne tiedotetaan täällä heti kun varmistuvat.

Opintojaksot

AY23010121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)

AY2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)

AY2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)

AY2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op

AY2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op


Suoritustavat

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä, tuutorin ohjaamia opintopiirejä, kirjallisuustentti. Joidenkin opintojaksojen suorittamismahdollisuuksia on aikataulutettu.

Kolme opintojaksoa on osin yhteisiä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteisiin suuntautuneen kasvatusalan perusopintokokonaisuuden kanssa.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 290 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 27.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot