AY5513002 Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (UEF)

16.2.2019 - 23.2.2019
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvolankatu 24, Kouvola

Aika: la 16.2. ja la 23.2.2019 klo 9-16; lähiopetus Kouvolassa

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö: Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja suunnittelevat sähköisen kyselylomakkeen. Kurssilaiset voivat täyttää kokeiksi jonkin lomakkeen, jotta saadaan pieni aineisto tallennettavaksi SPSS:lle. Tämän jälkeen opintojakson vetäjä voi käyttää jotain omaa tai laitoksen tuttua aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Opiskelijat toteuttavat kurssin lopputyönä pienryhmissä pienimuotoisen tutkimuksen.

Kaksi yksinkertaista harjoitustyötä, joista laajempi (ryhmissä toteutettava pienimuotoinen tutkimus) on kurssin lopputyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta.

Opetusmateriaali: Opettajan jaksolla jakama materiaali.

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Edeltävät opinnot:  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Suostellaan Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin- opintojaksoa.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 100 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopioston maksu 20 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.2.2019 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot