AY5010103K Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

8.10.2018 - 10.12.2018

Aika: Verkkoalusta auki 8.10. – 10.12.2018.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiseen ja eettiseen perustaan, laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja raportointiin.

Sisältö: Jaksolla tutustutaan erilaisiin aineistonkeruutapoihin, tutkimuksen analysointimenetelmiin, tutkimuksen raportoinnin periaatteisiin sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Suoritustapa: Verkko-opintojakso. Opintojaksoon sisältyy luentotallenteita, kirjallisia tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Verkkotentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus tentitään samalla kertaa.

Oppimateriaali:
Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, 2005. Muu opettajan osoittama materiaali.

Opettaja: YTT Sanna Laulainen

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.10.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot