PariTila - Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito (30 op)

17.1.2019 - 20.12.2019
Kouvola

Vuoden kestoisessa prosessikoulutuksessa paneudutaan parisuhteen syntymisen, säilymisen, kriisiytymisen ja päättymisen kysymyksiin sekä parisuhteen ongelmien psykoanalyyttisen hoitoon.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään hoitavat ja kohtaavat pareja ja haluavat paremmin ymmärtää parisuhteen sisäistä ja tiedostamatonta dynamiikkaa. Perhepsykoterapeutit saavat koulutuksella oikeuden tehdä Kela-korvattavaa paripsykoterapiaa.

Kouluttaja: Sanna Aavaluoma, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti (Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus), erityistason integratiivinen paripsykoterapeutti (Väestöliitto) ja psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti (Therapeia-säätiön koulutuskeskus & Helsingin Psykoterapiayhdistys). Sanna on lisäksi kouluttautunut psykoanalyyttiseen paripsykoterapiaan Lontoossa Tavistock-klinikalla kansainvälisissä kesäkouluissa vuodesta 2011.

Koulutuksen rakenne: Koulutuksessa on 12 seminaaripäivää. Seminaaripäivien välillä opiskelijat tapaavat pareja omassa työssään ja kirjoittavat näistä prosesseista oppimis- /
oivalluspäiväkirjaa. Koulutuksen aikana opiskelijat lukevat paripsykoterapiakirjallisuutta (10-12 kirjaa) ja kirjoittavat niistä kirjalliset reflektiot.Kirjallisuus vahvistetaan koulutuksen alkaessa. Seminaareihin valmistaudutaan kirjallisilla ennakkotehtävillä.

Vuoden prosessissa yhdistyvät teoria, kliininen työ parien kanssa sekä oman parisuhdehistorian henkilökohtainen pohtiminen. Koulutus on laajuudeltaan 30 op.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää läsnäoloa lähipäivissä sekä mainittujen kirjallisten tehtävien palauttamista.


LÄHIJAKSOT JA PÄIVIEN SISÄLLÖT

17.-18.1.2019 klo 9-16
PARISUHDE ITSEKSI KASVUN MAHDOLLISTAJANA

Paripsykoterapian historia ja kehitys
Psykoanalyyttisen paripsykoterapian taustateoria ja peruskäsitteet
Tiedostamaton parivalinta
Varhaisten ihmissuhteiden vaikutus parisuhteeseen

14.–15.3.2019 klo 9-16
PARISUHTEEN KRIISIYTYMINEN
Yksilöitymisprosessin vaikutus parisuhteeseen
Parisuhde perheen eri kehitysvaiheissa
Parisuhteen dynamiikka
Tiedostamattomat uskomukset parisuhteesta
Projektiiviset prosessit parisuhteessa

9.-10.5.2019 klo 9-16
SEKSUAALISUUS SUHTEEN VOIMAVARANA JA HAASTEENA
Seksuaalisuuden moniulotteisuus
Psykoseksuaalinen kehitys
Parisuhteen seksuaaliset ongelmat

15.-16.8.2019 klo 9-16
PARIN PSYKOANALYYTTINEN HOITO

PariTila suhteessa ja terapiassa
Paripsykoterapian puitteet
Terapeutin ja parin suhde
Paripsykoterapian prosessi

24.- 25.10.2019 klo 9-16
PARISUHTEEN ERITYISKYSYMYKSIÄ I
Lapsettomuus valintana ja kipuna
Parista vanhemmiksi
Ero pakona ja ratkaisuna
Vanhemmuus eron jälkeen
Parisuhde uusperheessä

19. - 20.12.2019 klo 9-16
PARISUHTEEN ERITYISKYSMYKSIÄ II

Ulkopuoliset suhteet
Parisuhdeväkivalta
Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa


Osallistumismaksu: 1.590 €
Koulutusmaksuun sisältyy Sanna Aavaluoman kirja ”PariTila – Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito”.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai keskeyttää opinnot niiden alkamisen jälkeen, perimme koko maksun.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 20.12.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot