AY5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op (UEF)

1.3.2019 - 31.7.2019

Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen.

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät 31.3.2019 ja 31.7.2019

Tavoite: Opiskelija ymmärtää luottamuksen käsitteen ja sen luonteen voimavarana, tiedostaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä ja niiden johtamisessa. Tunnistaa ja osaa kuvata luottamuksen rakentamisen keinoja, ymmärtää miten epäluottamus kehittyy sekä osaa nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä, ymmärtää palauttamisen tärkeyden, haasteet ja keinoja sekä osaa selittää sen keskeisiä tapoja tai prosessia.

Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa omakohtaisten luottamuskokemusten reflektoinnissa sekä luottamuksen rakentamiseen ja säilyttämiseen esimiehenä/työyhteisön jäsenenä.

Sisältö: Verkkoluennoilla ja oppimistehtävillä kirjallisen materiaalin, omakohtaisen pohdinnan sekä case-analyysin kautta opiskelija osaa selittää, analysoida, pohtia ja reflektoida luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla. Opiskelija kehittää valmiuksia opitun analysointiin ja soveltamiseen käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työelämän kontekstissa.
- Mitä luottamus on: luottamuksen käsitettä ja luonnetta & voimavarana
- Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset)
- Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa
- Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen
- Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia
- Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi),esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Kirjallisuus:
Yhteistoiminta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015.
Artikkelit ja muu materiaali.

Opettaja: KTT Sari Häkkinen

Lisätiedot: Opintojakso sisältyy sekä Itä-Suomen yliopiston Johtamisen aineopintoihin että Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoihin.


Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 36 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 60 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.3.2019 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot