aySTAT1030 Tilastotieteen perusteet 5 op (VY)

28.1.2019 - 5.4.2019

Aika: Kevät 2019, verkko-opetus ja työskentely Moodlessa, viikot 5-14. Luentojen tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet. Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää suullista ilmaisua (harjoitustuntityöskentely), kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä.

Sisältö: Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Suoritustavat: Verkkoluennot 38 h ja harjoitukset 18 h. Verkkotentti.

Opettaja: Mikko Ranta

Edeltävät opinnot: Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai
Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai
David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan

Oheislukemistoa:
Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen
Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II
 
Osallistumismaksu: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 130 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 11.1.2019 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot