Markkinoinnin opintokokonaisuus 25 op (VY)

7.10.2018 - 31.7.2019
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvolankatu 24, Kouvola

Markkinoinnin tehtävissä korostuu usein luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Näiden kyvykkyyksien rakentaminen muodostaa markkinoinnin opetusohjelman ytimen. Niinpä tärkeää on paitsi markkinoinnin eri osa-alueisiin perehtyminen niin myös erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien kautta saavutettujen kyvykkyyksien kehittäminen. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä.


MARK1006 Markkinointi liiketoiminnan kentässä 7 op

Aika: Viikot 39-45; kurssi aukeaa ke 26.9.2018

Etäluennot: Johdantoluento 1.10. klo 18-19 ja yhteenvetoluento 1.11.

Suoritustapa: Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti

Verkkotentit: la 10.11. klo 9-15, pe 14.12 klo 15-21 tai la 26.1. klo 9-15

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 2.12. tai 20.1.

Opettaja: Päivi Borisov

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä
2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä
3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit
4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Sisältö: Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.


MARK1002 Markkinointisuhteiden johtaminen 7 op

Aika: Viikot 46-3, kurssi aukeaa ke 14.11.

Etäluennot: Johdantoluento 19.11. klo 18-19 ja yhteenvetoluento 11.1. klo 18-19.

Suoritustapa: Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti

Verkkotentit: la 19.1. klo 9-15, pe 22.2 klo 15-21 tai la 23.3. klo 9-15

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 24.2. tai 17.3.

Opettaja: Päivi Borisov

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1) jäsentää yrityksen toimintaa suhdenäkökulmasta
2) tunnistaa yrityksen keskeiset markkinointisuhteet ja niiden johtamisen haasteet ja käytettävissä olevat keinot.

Sisältö: Luodaan peruskuva yrityksen toiminnasta suhdeverkostossa. Selvitetään erilaisten markkinointisuhteiden ominaispiirteet. Suhteiden johtamisen haasteita tarkastellaan erityisesti asiakkuuksien hallinnan, asiakassuhteiden arvonmäärityksen (esimerkiksi kannattavuus ja tyytyväisyys) ja palvelujen johtamisen kautta. 


MARK2033 Markkinoinnin avainprosessit 6 op

Aika: Viikot 5-12; kurssi aukeaa ti 29.1.2019.

Etäluento: Johdantoluento ma 4.2. klo 18-18.45.

Suoritustapa: Verkkokeskustelut ja tehtävät. Ei tenttiä. Tehtävien palautus laaditun aikataulun mukaisesti tai 14.4. tai 20.5. mennessä

Opettaja: Päivi Borisov

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja arvioimaan markkinointitoimintaa käyttäen hyväkseen markkinoinnin keskeisiä analyysityökaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Sisältö: Markkinoinnin strategisten perusprosessien haltuunotto. Tämä käsittää ensinnäkin markkinoinnin strategisiin analyysivälineisiin perehtymisen. Näitä ovat esimerkiksi tuoteportfolio, asemointi, brändin differointi, konseptointi ja segmentointi. Toiseksi tämä sisältää ymmärryksen rakentamista markkinoinnin dynaamisista päätöstilanteista. Näitä ovat esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteen elinkaari.


MARK2012 Vientimarkkinointi 5 op

Aika: Viikot 13-19

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee
1) ymmärtämään kokonaisvaltaisesti suomalaisen yrityksen vientimarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta
2) analysoimaan yrityksen vientiympäristöä, ja ymmärtämään kohdemaan valintaa sekä vaihtoehtoisia viennin toimintamuotoja
3) ymmärtämään viennin markkinointimixin tekijät ja miten niitä voidaan sopeuttaa kohdemaihin.
Kurssille osallistuneiden odotetaan tuntevan keskeiset vienninedistämisorganisaatiot, viennin eri rahoituslähteet ja tavallisimmat vientikaupan asiakirjat. Kurssin odotetaan myös kehittävän oppilaiden kriittisen ajattelun-, ongelmaratkaisun ja tiimityöskentelyn kykyjä.

Sisältö
1) Suomen viennin merkitys ja sen kehitys
2) vientimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus
3) yrityksen ja sen ympäristön luomien vientimahdollisuuksien analysointi
4) vientimaan ja vientitoimintamuodon valinta
5) viennin markkinointimix ja sen sopeutus kohdemaihin
6) ulkomaankaupan prosessit ja dokumentit

Suoritustapa: ilmoitetaan myöhemmin


Maksut:
Koko opintokokonaisuus: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 240 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston maksu 80 €.
Yksittäiset opintojaksot: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 65 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €.

 

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 7.10.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot