Kriisityön koulutusohjelma (20 op)

2.10.2018 - 8.5.2019
Kouvola

"Stepped Model of Care"

Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkistä traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Koulutus antaa TENTS EU- koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden.

Aika: Lähijaksot 2.-5.10.2018 (moduulit I ja II), 18.-21.2.2019 (moduulit III ja IV) ja 7.-8.5.2019 (moduuli V) klo 9-16

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille.

Kouluttajat: Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula (moduulit I – V) ja anestesiaerikoislääkäri, psykoterapeutti (KIT), kivunhoidon erikoispätevyys Ari-Matti Huotari (moduulit I-II ja V)

Kouluttajilla on kokemusta psykologin ja lääkärin työssä yksittäisissä traumaattisissa tilanteissa ja suuronnettomuuksissa työskentelystä noin 30 vuoden ajalta ensilinjan tehtävistä kriisi-interventioihin ja traumatisoituneiden ja surevien yksilöiden, perheiden, organisaatioiden ja yhteisöjen traumapsykoterapeuttiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä.

LUE KOULUTTAJIEN BLOGIKIRJOITUS

Sisältö          

Moduuli I, Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot
(Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari)
- Traumaattisen stressin reaktiot, resilienssi, luonnollinen toipuminen, henkinen kasvu sekä ongelmalliset reaktiot ja häiriöt (neurofysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen näkökulma)
- Dissosiaatio: mikä on normaalia ja mikä patologista?
- ASD ja PTSD diagnostiset kriteerit
- Epidemiologia
- Tutkimusnäyttöön perustuva traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisy ja hoidon periaatteet
- Kriisi-interventioitten ohjaavat periaatteet Hobfollin ym. (2007) mukaan, interventiot ja niiden toteuttaminen
- Suuronnettomuustilanteiden vs. arkipäivän traumaattisten tilanteiden kriisityö
- Psykologinen ensiapu
- Suggestiiviset menetelmät

Moduuli II, Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön
(Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari)
- Psykoedukaatio
- Itsehoitomenetelmien  opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
- Taitoja mielen toipumiseen opas
- Strukturoidut keskustelut (purkukeskustelu, psykologinen jälkipuinti, voimaistava jälkipuinti)
- Tietoisuustaidot
- Kognitiivisten vääristymien purkaminen
- Traumaperäisen unihäiriön interventiot

Moduuli III, Suru
(Soili Poijula)
- Normaalit surureaktiot ja suruprosessin  eteneminen akuutista integroituneeseen suruun
- Patologiset surureaktiot: traumaattinen, estynyt ja pitkittynyt suru
- Surussa tukeminen: yksilö, perhe, yhteisö
- Surevan itsehoito
- Vertaistuki
- Normaaleiden surureaktioitten ja pitkittyneen surun häiriön (DSM V ja ICD 11) itsearviointimenetelmät
- Omaisten tukeminen ”kahtalaisessa surussa”, kun vainajan ruumista ei löydetä
- Traumaattisen surun hoito
- Kompisoituneen surun hoito
- Kollektiivinen suru ja suruinterventiot

Moduuli IV, Lapset ja perheet
(Soili Poijula)
- Lasten, nuorten ja perheiden resilienssi, normaalit ja patologiset reaktiot traumaattisten tapahtumien jälkeen, iän ja kehitysvaiheiden erityispiirteet
- Lasten ja nuorten kriisi-interventiot
- Vanhempien reaktiot, tukeminen ja neuvonta
- Selviytymiskeinojen opettamisen manuaali (www.children and war.org)
- Traumatisoituneen perheen kriisihoito
- Traumainformoitu organisaatio
- Päivähoidon ja koulun kriisitoiminta ja kriisipedagogiikka
- Psykologinen ensiapu kouluissa NCTSN:n mukaan Pakolaislasten ja –nuorten psykososiaalinen tuki
- Lasten ja nuorten  traumatisoitumisen arviointi
- Lasten ja nuoren trauman ja traumaattisen surun hoito: traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cohen, Mannarino & Deblinger)

Moduuli V, Auttajien auttaminen
(Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari)
- Auttajan resilienssin vahvistaminen ja tukeminen
- Ensilinjan työntekijät ja traumatisoivissa tilanteissa työskentelyn vaatimukset ja vaikutukset
- Hälytystyöntekijöiden tukemisen periaatteet ja interventiot (kriittisten tilanteiden stressin hallinta, itseapuneuvonta, purku- ja jälkipuintikeskustelut, posttraumainternaatti)
- Auttajan stressinhallinta – Figleyn & Figleyn työkirjatyöskentely
- Sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoito ja myötätuntouupumuksen hoito
- Posttraumainternaatti
- Kriisityön työnohjaus

Suoritustapa: Koulutuksessa painotetaan kriisityön menetelmien oppimista. Ohjelma koostuu ennakkotehtävänä luettavasta kirjallisuudesta, viidestä moduulista, jotka sisältävät luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset, luentomateriaalin ja oppimispäiväkirjan pitämisestä sekä suositukset oheiskirjallisuudesta. Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduuleihin osallistumista.

Osallistumismaksu: 2.550 € (laskutetaan useassa erässä)

Koulutukseen haku: Koulutukseen ilmoittaudutaan ensin kesäyliopiston nettisivujen kautta ja tämän jälkeen lähetetään vapaamuotoinen hakemus osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi. Hakemuksessa tulee olla hakijan yhteystiedot, koulutus, ammatti, työpaikka sekä mahdollisesti muut tiedot, joilla on merkitystä tähän koulutukseen.

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen, kun hakija on hyväksytty koulutukseen.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 7.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot