AY 5513106 Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op (UEF)

6.4.2018 - 31.5.2018
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvolankatu 24, Kouvola

Opintojakso on osa sosiaalityön perusopintoja.

Aika: Kurssialusta auki 29.3. – 18.5.2018. Sähköinen tentti suoritettava ajalla 9.4. – 31.7.2018. Professori Juha Hämäläisen ac-luennot pe 6.4. ja pe 25.5. klo 17-20.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sisältö: Sosiaalityön itseymmärrystä muovanneet käsitykset sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Sosiaalityö tutkimusperustaisena oppi- ja työalana.

Suoritustapa: Orientoiva luento, yhteinen luento- ja kirjallisuustentti sähköisenä tenttinä. Luennot ja kirjallisuus tentittävä yhdessä ja kaikki kirjat samalla kertaa. Yksi varsinainen tenttimahdollisuus ja kaksi uusintamahdollisuutta. 

Oppimateriaalit
Tenttikirjallisuus:
Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos)
Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005 Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Arvosteluperusteet: 0–5, Luennot ja luentotentti 30 %, kirjatentti 70 %.

Vastuuopettaja: Professori Juha Hämäläinen

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 15.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot