AY5513313 Tapaustutkimus sosiaalityössä 5 op (UEF)

3.4.2018 - 25.5.2018

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja.

Aika: Verkko-opiskelu ajalla 3.4. – 25.5.2018

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on lisätä tietoa tapaustutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja käytännön toteutuksen ehdoista. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tapaustutkimuksen merkityksen sosiaalityössä sekä osaa soveltaa tapaustutkimusta osana sosiaalityön ammatillisuutta ja tiedontuotantoa. 

Sisältö: Tapaustutkimuksen teoreettiset perusteet ja käytännön toteutuksen ehdot ja muodot.

Oppimateriaali:
1. Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus,  2007.
2. Yin, R.K.: Case study research: design and methods. Sage Publications, 2003.
3. Yin, R.K.: Applications of Case Study Research. Sage 1993 (tai myöhempi painos).
4) Kinni, R-L.: Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen: kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos. 2014.
5. Pekkarinen, Elina: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 102, 2010.
6. Richmond, M.E.: Social Diagnosis. Russel Saga Foundation 1917 (tai myöhempi painos)

Toteutustapa: Verkkokurssi

Suoritustapa: Tapaustutkimuksellisen tutkimussuunnitelman laatiminen ja vertaispalautteen antaminen. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukukauden aikana.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: YTT Riitta-Liisa Kinni

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot ja Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 40 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 € 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 20.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot