AY5513314 Sosiaalityön etiikka 5 op (UEF)

12.3.2018 - 14.5.2018

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja.

Aika: Verkkoalusta auki 12.3.-14.5.2018

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin että osaa pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaa eri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja eettiseltä kannalta.

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita ja niihin liittyviä ratkaisuja.

Suoritustapa: Työskentely koostuu pienryhmätapaamisesta, luento-osuuksista, työskentelystä verkossa ja seminaarityöstä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista seminaariin.

Oppimateriaali:
Tenttikirjallisuus: Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012. Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: YTT Raija Väisänen

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 30 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 26.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot