AY4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 4 op (UEF)

15.1.2018 - 18.3.2018

Opintojakso on osa Hoitoteteen aineopintoja.

Osaamistavoitteet: Opiskelija: 
•    osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. 
•    osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet 
•    osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen. 
•    osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat. 
•    on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta. 
•    osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset ja osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheensa valinnassa.

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys.
Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Toteutustapa: Verkko-opinnot/monimuoto-opinnot: Luentotallenteet ja kirjallinen harjoitustyö(t) verkossa. Osallistuminen väitöstilaisuuteen.  

Oppimateriaalit: 
- Polit D & Beck CT. 2006. Essentials of nursing research, methods, appraisal and utilization. (6th edition). Lippincott Williams & Wilkins.  TAI 
- Burns N & Grove SK. 2009. The practice of nursing research.
Saunders Elsevier. (6th edition). 
- Ajankohtaiset luennolla erikseen sovittavat artikkelit.

Opettaja: TtT Annamari Lastunen

Arviointiperusteet: 0-5

Maksut: Kymelaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 40 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 40 €.


Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 8.1.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot