TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601) TY

10.1.2018 klo. 16:30 - 20:00
Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustila, Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, Kotka

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601)

Opintojakso on osa Tulevaisuudentutkimuksen 25 op:een opintokokonaisuutta ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Aika: Opintojen aloitus ke 10.1.2018 alk. klo 16.30.

Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Opetus: 21 t lähiopetus (Opintoryhmäkokoontumiset Kymenlaakson kesäyliopistossa).

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

The Thing from the Future -peli

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 80 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 8.1.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot