AY5513304 Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op (UEF)

8.1.2018 - 2.4.2018

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja.

Aika: Verkko-opetus ajalla 8.1. – 2.4. 2018.

Osaamistavoitteet:  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollon sääntelyjärjestelmästä ja sen periaatteista ja hän tuntee sosiaalihuollon asiakkaan oikeudellisen aseman ja sosiaalityöntekijän  velvollisuudet.  Opiskelija osaa hankkia juridista tietoa ja on harjoitellut soveltamistaitoja. 

Sisältö:
Ihmis- ja perusoikeudet, sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu ja tuottamistavat, tietosuoja ja salassapito, asiakkaan asema ja oikeudet. Lisäksi erityisesti ikääntymistä, lastensuojelua, vammaisuutta ja sosiaalista kuntoutusta koskevat oikeudelliset kysymykset sekä ammattihenkilöiden velvollisuudet ja vastuukysymykset.

Oppimateriaali:
1.Tuori, K. & Kotkas, T.: Sosiaalioikeus. Helsinki: WSOY, 2016.
(Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevin osin)
2. Räty, T.: Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. Helsinki: Edita, 2015. 
3. Räty, Tapio: Vammaispalvelut, vammaispalvelulain soveltamiskäytäntö. Helsinki: Kynnys ry, 2010.
4. Opettajan osoittamat säädökset ja muu materiaali. Opintojaksoa tukee verkkomateriaali.

Suoritustapa: Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä.

Arvosteluperusteet: 0-5 (oppimistehtävät)

Opettaja: Yliopisto-opettaja Marja Väänänen-Fomin.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö I

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 30 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 22.12.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot