AY5513003 Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op (UEF)

23.3.2018 - 23.5.2018

Aika: Verkko-opiskelu ajalla 23.3.– 23.5.2018.  Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista ko. ajan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä,  apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Suoritustapa: Verkkokurssi                      

Toteutustavat: Verkko-opetusta max 16 t, itsenäistä työskentelyä 38 t

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: YTT Sanna Laulainen

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin (suositellaan), Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 20 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 9.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot