AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

8.3.2018 - 5.6.2018

(Jakso vastaa sisällöltään Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan jaksoa 5010102K.)

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 17.4.2018 ja 5.6.2018

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

Sisältö: Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista

Suoritustapa: Verkkotentti

Kirjallisuus:
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 50 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 8.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot