AY5513002 Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa 2 op (UEF)

10.3.2018 - 17.3.2018
Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustila, Kouvolankatu 24, Kouvola

Aika: Lähiopetus Kouvolassa la 10.3. ja la 17.3.2018 klo 9-16

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö: Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja suunnittelevat
sähköisen kyselylomakkeen. Kurssilaiset voivat täyttää kokeiksi jonkin lomakkeen, jotta saadaan pieni aineisto tallennettavaksi SPSS:lle. Tämän jälkeen opintojakson vetäjä voi käyttää jotain omaa tai laitoksen tuttua aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Opiskelijat toteuttavat kurssin lopputyönä pienryhmissä pienimuotoisen tutkimuksen

Suoritustavat: Kaksi yksinkertaista harjoitustyötä, joista laajempi (ryhmissä toteutettava pienimuotoinen tutkimus) on kurssin lopputyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta.

Toteutustapa: Monimuoto-opetus. Luennot ja seminaari lähiopetuksena, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä

Opetusmateriaali: Opettajan jaksolla jakama materiaali.

Arviointi: Hylätty/Täydennettävä/Hyväksytty

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen 

Edeltävät opinnot: Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Suostellaan Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin -opintojaksoa.

Lisätietoja: Jakson voi korvata suorittamalla Tilastotieteen johdantokurssin 5 op.
Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 100 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 20 €

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, tai mikäli keskeyttää opintojakson, joutuu maksamaan koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 24.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot