• Opi uutta

Turvallinen tiedonhallinta

  • Ajankohta: 01.09.2021 - 01.09.2021
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Teknologia- ja tietoasiantuntija Jarkko Koivuniemi, Suomen ammattipuhujat Oy
  • Ilmoittautuminen päättyy: 26.08.2021
  • Hinta: 215 eur

Tapahtuman kuvaus

Mitkä ovat tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset? Miten toimintaympäristön tietoturvallisuustilaa seurataan?

Aika: 1.9.2021 klo 9-16

Toteutus: Verkkokoulutus yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu julkisen sektorin (kunnat/kuntayhtymät, valtion virastot, julkiset liikelaitokset, julkisoikeudelliset yhteisöt) johdolle, esimiehille ja päättäjille, asiantuntijoille ja kehittämisen parissa toimiville, it-hallinnolle ja it-asiantuntijoille.

Tavoite

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta tiedonhallinnassa mm. turvallisuuden tärkeyden korostuessa. Tiedonhallinta organisaatioissa käsittää myös tietoturvallisuudesta huolehtimisen. Tiedonhallintalaki lisäsi vaatimuksia julkisoikeudellisille toimijoille. Lainsäädännössä puhutaan mm. tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksista.  

Tietoturvallisuus on isossa roolissa, kun puhutaan tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, yhteentoimivuudesta tai teknisten rajapintojen sekä katseluyhteyksien toteuttamisesta.

Osaamistavoitteet     

Koulutuksen käytyäsi osaat:
- tiivistää keskeisen tiedonhallintalain sisällön turvallisen tiedonhallinnan näkökulmasta
- määritellä tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset
- selittää mitä tarkoittaa tietoturvallisuus tiedon elinkaaren eri vaiheissa ja
kertoa oman organisaatiosi henkilöstölle turvallisen tiedonhallinnan periaatteet
- huomioida tietojärjestelmien hankinnassa tietojärjestelmän elinkaaren
- selittää lokitietojen keräämiseen liittyvät vaiheet
- analysoida johdon vastuukysymyksiä turvallisen tiedonhallinnan näkökulmasta ja
keskustella vahinkojen ja riskien minimoimisesta tiedonhallinnassa organisaation tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa

Sisältö

Johdanto tiedonhallintalakiin
Tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset
Riskienhallinta ja yleiset vaatimukset
•    Tietoriskien analyysi ja hallinta
•    Säädökset
Elinkaari ja tietojen käsittely
•    Tietoturvallisuus läpi tiedon elinkaaren
•    Tiedon tuottaminen ja vastaanotto
•    Tiedon säilytys ja käyttö
•    Tiedon arkistointi, jakaminen, siirtäminen ja luovuttaminen
•    Tiedon tuhoaminen
Elinkaaren huomioiminen tietojärjestelmissä
•    Määrittely- ja suunnitteluvaihe, kilpailutus- ja hankintavaihe
•    Toteutusvaihe ja käyttöönottovaihe sekä ylläpito
•    Käytöstä poisto
Vahingoilta suojaaminen
Lokitietojen kerääminen
•    Lokienhallinnan suunnittelu ja ohjaus
•    Kerääminen ja säilyttäminen
•    Seuranta ja analysointi, luovuttaminen
•    Lokitietojen suojaaminen
Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä
Johdon vastuut turvallisesta tiedonhallinnasta
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa