• Opi uutta

Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen 2 op (UEF)

  • Ajankohta: 17.08.2021 - 14.09.2021
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 85 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 18 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: luennot ti 17.8.2021 klo 16.00-18.30, ti 31.8.2021 klo 16.00-19.15 ja ti 14.9.2021 klo 16.00-19.15

Toteutus: verkkokurssi

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida omalla tieteenalalla eri menetelmin ja erilaisin aineistoin tehtyjä tutkimuksia sekä arvioida niiden pätevyyttä.

Sisältö: Opintojaksolla luetaan ja analysoidaan joitakin empiiriseen tutkimukseen perustuvia oman alan lehdissä julkaistuja artikkeleita. Artikkeleista arvioidaan tutkimuskysymykset, niiden suhde aikaisempaan tutkimukseen, tutkimuskysymyksiin vastaamisen menetelmälliset ratkaisut sekä aineiston analyysin ja teoreettisen ajattelun perusteella tehdyt johtopäätökset.

Suoritustavat: Luennot, verkko-opiskelu, ryhmätyöskentely sekä tieteellinen essee tai lukupiiriraportti.

Arvostelu: hylätty/hyväksytty
 
Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa