• Opi uutta

Kuinka parantaa muistisairaan kohtaamista, ymmärtämistä ja hoitamista?

  • Ajankohta: 15.09.2021 - 15.09.2021
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Sirpa Remahl
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2021
  • Hinta: 125 eur

Tapahtuman kuvaus

Muistisairaan muuttunut käyttäytyminen, kuten joskus hyvinkin vaikeaselkoinen normiton käyttäytyminen, edellyttää hoitajalta osaamista ja ymmärrystä. Haastavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä, kun tunnetaan mm. sairastuneen elämänhistoria ja ymmärretään kohtaamattomat tarpeet ja tunteet. Validaatiomenetelmä on vuorovaikutusmenetelmä, joka lisää hoitajan ymmärrystä ja ammattitaitoa kohdata ja hoitaa muistisairasta lääkkeettömin keinoin. Kun sairaan tunteet ja hänen tarpeensa tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi, hoitaminen helpottuu.

Aika ja toteutustapa: ke 15.9.2021 klo 9-16. Koulutus järjestetään etäyhteydellä. Osallistuaksesi tarvitset nettiyhteyden ja tietokoneen tai älylaitteen. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse osallistumislinkki koulutukseen. 

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille muistisairaan hoitoon osallistuville työntekijöille, erityisesti sairaanhoitajille, lähi- ja perushoitajille, geronomeille ja sosionomeille, toiminta- ja fysioterapeuteille, seurakuntien työntekijöille ja sotealan opiskelijoille.

Kouluttaja: muistiasiantuntija, sairaanhoitaja, muisti- ja validaatiokouluttaja Sirpa Remahl

Tavoite: Kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja muistisairaiden henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Koulutuksen jälkeen ammattilaiset ymmärtävät, miten aivosairaus, muistisairaus vaikuttaa sairastuneen toimintaan, ajatteluun ja käyttäytymiseen. Työntekijät osaavat muotoilla yksilöllisesti omaa vuorovaikutustaan muistisairaalle sopivaksi. Näin hoivatilanteiden laatu paranee ja helpottuu. Hoitotyön laadun parantuessa sekä asiakkaan että henkilökunnan toimiminen ja yhdessäolo vähentää väärin ymmärrystä. Hyvinvointi lisääntyy ja työ koetaan mielekkäämpänä onnistumisten johdosta. 

Sisältö:
-    Arvostava ja tunteita kuunteleva vuorovaikutus hoitajan ja muistisairaan ihmisen välillä, epäsymmetrinen vuorovaikutus
-    Muistisairauden vaiheet: alkuvaihe, ajan ja paikan hämärtymisen vaihe, toistuvien liikkeiden vaihe, sisäänpäin kääntymisen vaihe
-    Muistisairaan ihmisen tunteet ja tarpeet – psykososiaaliset tarpeet
-    Mistä syntyy ymmärtävä kohtaaminen? – sanalliset ja sanattomat tekniikat vuoro-vaikutuksessa

Vahvista, älä vaimenna!
-    Toimintakyvyn ylläpitäminen, jotta muistisairas voisi kokea olevansa edelleen arvokas
-    Elämänhistorian merkitys muistisairaan nykyhetkessä
-    Musiikin, muistelun ja koskettamisen käyttö arjessa

Validaatiomenetelmä
-    Hoitajan vuorovaikutusosaaminen ja hoitajan tunnetaidot
-    Haastava asukas vai haastava tilanne?
-    Seksuaaliset tarpeet
-    Omaisten tukeminen ja yhteistyö

Osallistujamäärä: max 15 osallistujaa
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa