Ohjaajakoulutus selviytymiskeinojen opettamisesta traumatisoituneille lapsille ja nuorille

  • Ajankohta: 06.05.2021 - 07.05.2021
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Soili Poijula
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
  • Hinta: 450 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutus perustuu Children and War Foundationin Teaching Recovery Skills, TRT -manuaaliin.

TRT-menetelmä on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Interventio tukee traumalle altistuneita toipumisessa ja selviytymisessä opettamalla tietoa traumalle altistumisen (traumaattisen stressin) vaikutuksista ja keinoja niiden lievittämiseen ja hallintaan.

Interventio tukee toipumista ja selviytymistä traumalle altistumisen jälkeen, eikä ole suunnattu vain häiriön hoitoon. Menetelmän tavoitteena on opettaa lapsille keinoja, jotka vähentävät heille kehittyneitä stressireaktioita. Menetelmä on kehitetty erityisesti vähäisten resurssien ympäristöihin eikä sen käyttö näin ollen edellytä terapiakoulutusta. Menetelmää voivat käyttää lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään traumatisoiville tapahtumille altistuneita nuoria ja lapsia. 

Aika: verkkokoulutus 6.-7.5.2021 klo 9-16 

Kohderyhmä
Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt, kuten opettajat, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat, nuorisotyöntekijät ja sosiaalityöntekijät.

Kouluttaja
Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, Children and War Foundationin hyväksymä Teaching Recovery Techniques -kouluttaja Soili Poijula

Soili Poijula on Oy Synolon Ltd:n, Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja. Hän on laillistettu psykologi, laillistettu psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Soili Poijulalla on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Hän suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen, joka toteutettiin vuosina 1998–2001. Hän toi Suomeen myös EMDR-menetelmän koulutukset ja mm. posttraumainternaatin traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.

Soili on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, mm. Mary Beth Williamsin kanssa teoksen The PTSD WORKBOOK. Soili kuuluu Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitukseen.

Lisätietoja kouluttajasta

Tavoitteet
Kaksipäiväisen koulutustyöpajan tavoitteena on valmentaa osallistujat ohjaamaan tai opettamaan muita ohjaamaan traumoille altistuneiden kouluikäisten lasten ja nuorten (ja vanhempien rinnakkaisia) ryhmiä. Työpaja perustuu Children and War Säätiön manualisoituun ryhmäinterventiomalliin. Ryhmäinterventio on ennaltaehkäisevä ja toipumista tukeva. Interventio on saanut parhaan vaikuttavuuden (***/***) arvion ITLAn Kasvun tuki -arvioinnissa. Interventio sopii menetelmäksi lasten ja nuorten luonnollisissa ympäristöissä toteutettavaksi, kuten peruspalveluissa ja kouluissa osana kriisitoimintaa ja on sovellettavissa myös yksilöauttamiseen.

Sisältö

Torstai 6.5.2021 klo 9-16

Johdanto ja TRT-intervention esittely
Ryhmässä työskentely lasten ja nuorten kanssa: Johdanto ja katsaus TRT-malliin
Normalisointi ja toipumistekniikat tunkeutuviin muistoihin
Ryhmätyöharjoitus
Mielikuvatekniikat ja unityö
Rentouttaminen ja ylivireisyyden lievittäminen

Perjantai 7.5.2021 klo 9-16

Traumasta muistuttavat tekijät ja välttelyn hallinta (altistaminen)
Välttelyn hallinnan keinojen (altistaminen) harjoittelu
Välttelyn voittamisen - altistamisen harjoittelu
Kirjoittaminen, piirtäminen ja puhuminen / vanhempien/huoltajien ryhmien suunnittelu
Ryhmätyöskentelyn lopetus, harjoitukset ja selventävät kysymykset. Koulutuksen yhteenveto ja arviointi.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa