Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2 op)

  • Ajankohta: 13.04.2021 - 27.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: KM Harto Pönkä
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.03.2021
  • Hinta: 250 eur

Tapahtuman kuvaus

Mitä nimetyn tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu ja miten tehtävä hoidetaan? Tietosuojavastaavan peruskoulutuksessa organisaation tietosuojavastaavat saavat tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseksi ja luovat kehittämistehtävän muodossa oman tehtäväkuvauksensa.

Keväällä 2018 voimaan tulleen GDPR-lainsäädännön seurauksena kaikissa työyhteisöissä tuli kiinnittää aiempaa enemmän tietosuojakysymyksiin ja tietoturvaan. Säädöksissä asetettiin myös kriteerit organisaation tietosuojavastaavan nimeämiseksi.

Aikataulu: 13.4., 20.4. ja 27.4. klo 15:30-17

Toteutetaan verkkokoulutuksena yhteistyössä SnellmanEdun kanssa.

Kohderyhmä: Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

Sisältö

Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
– Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
– Henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
– Henkilötietojen käsittelyn tarpeet ja tarkoitukset – mitä on mahdollista tehdä, mitä ei?
– Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

Työelämän tietosuoja ja tietosuojavastaavan työkalupakki
– Työelämän tietosuoja työnantajan ja työntekijän näkökulmista
– Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
– Henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
– Riskiarvioinnin teko eri tilanteissa
– GDPR:n mukaiset työkalut: tasapainotesti ja vaikutustenarviointi

Tietoturva ja tietoturvaloukkaukset
– Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
– Sähköinen viestintä, viestintäsalaisuus ja GDPR:n vaatimukset
– Tietotyövälineiden turvallinen käyttö: laitteet, ohjelmistot ja sovellukset
– Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa, ilmoitusvelvollisuus

Verkkokoulutukseen osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen Purot.net -verkkokoulutusympäristössä. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Kouluttaja Harto Pönkä on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

– GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
– Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
– Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
– Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa