Etäyhteisöllisyys ja innostava ilmapiiri organisaation menestystekijänä

  • Ajankohta: 16.03.2021 - 13.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Iida Mäkikallio
  • Ilmoittautuminen päättyy: 26.02.2021
  • Hinta: 360 eur

Tapahtuman kuvaus

Kolmiosainen webinaarisarja antaa osallistujille näkemyksiä ja työkaluja yhteisöllisyyden vahvistamiseen etätyötä tekevissä organisaatioissa. Osallistujat kehittävät webinaarien myötä myös henkilökohtaisia tunnetaitoja sekä vuorovaikutustaitoja, joista on hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla. 

Aikataulu: 16.3., 30.3. ja 13.4.2021 klo 9.00 – 10.30

Kouluttaja: Webinaarisarjan valmentajana toimii tutkimus- ja valmennusyritys Filosofian Akatemia Oy:n Iida Mäkikallio.

Iida on tunnetaitoihin, ihmisten välisiin suhteisiin ja motivaatioon perehtynyt psykologi, valmentaja ja pyydetty puhuja. Iida puhuu ajatuksiaherättävästi siitä, miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä ja millaisin keinoin sitä voidaan kehittää. Hänellä on laaja ymmärrys siitä, mistä psykologisesti turvallinen, rohkea, luottamuksen kulttuuri syntyy ja miten sitä voidaan tukea. Iida haluaa auttaa ihmisiä matkalla kohti merkityksellistä elämää ja luoda maailmaa, jossa ihmiset rakastavat sitä mitä tekevät. Hän yhdistää ihmisosaamistaan laajempaan systeemiseen näkökulmaan organisaatioista ja soveltaa tieteellistä osaamistaan elävästi arkielämän tilanteisiin. 

Webinaarien sisällöt:

1. Yhteiseen tunneilmastoon vaikuttaminen etäympäristössä
- Psykologisen turvan ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen etänä
- Vuorovaikutuksessa korostuvat elementit etäympäristössä
- Yhteisöllisyyttä tukevat käytänteet etäkokouksissa ja työpajoissa

2. Henkilökohtaiset tunnetaidot muuttuvassa työympäristössä
- Itselle tyypillisten tunteidenkäsittelytapojen tunnistaminen
- Tiedostaminen miten nykyinen tapamme käsitellä tunteita ja haastavia ajatuksia vaikuttaa itseemme ja ympäristöömme
- Välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

3. Syventävät vuorovaikutustaidot ja haastavat keskustelut
- Toimimattomien vuorovaikutusasetelmien hahmottaminen ja käsittely
- Erilaisten reaktiotapojen ymmärtäminen
- Keskeiset taidot haastavien tilanteiden käsittelyyn tiimissä

Webinaarit sisältävät teoriaosuuksien lisäksi pienryhmäkeskusteluita. 


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa