Kuvataiteen perusopinnot: Kokeellinen taidegrafiikka 4 op (LY)

  • Ajankohta: 06.02.2021 - 11.03.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen pedagogit
  • Ilmoittautuminen päättyy: 26.01.2021
  • Hinta: 180 € + LY rekisteröintimaksu 17,50 €

Tapahtuman kuvaus

Kokeellinen grafiikka 4 op, LY
6.2.-11.3.2021

Opettaja: taidegraafikko Igor Baranov

Aika: Opintojakson aikataulu päivitetään keväällä

Paikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

La 6.2.2021 klo 9-12
Pe 19.2.21 klo17-20
La 20.2.21 klo 9-16
Su 21.2.21 klo 9-16
Pe 26.2.21 klo 17-20
La 27.2.21 klo 9-16
Su 28.2.21 klo 9-16
To 11.3.21 klo 17-20

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä
- käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä

Opintopisteet: 4 op

Sisältö:

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Hinta: 180 € + LY rekisteröintimaksu 17,50 €

Lisätietoja:
Opiskelija hankkii itse opintojaksolla tarvittavat materiaalit jakson opettajan erikseen toimittaman materiaalilistan mukaisesti ennen opintojakson alkua.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen päättyy: 26.01.2021


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa