Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op

  • Ajankohta: 08.02.2021 - 30.04.2025
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Professori Terhi Saaranen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.01.2021
  • Hinta: Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 eur + Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 40 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutus on osa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston Terveyden edistäminen ja terveystieto -ainopintoja, mutta se sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä opintojaksona.

Aika: 8.2.-30.4.2021

Tavoitteet  
- oppia tunnistamaan ja kuvaamaan kouluyhteisön työhyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä yksilö- ja kouluyhteisötasolla
- oppia kartoittamaan henkilöstön työhyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä sekä soveltamaan ja arvioimaan työhyvinvoinnin toimintatapoja, -menetelmiä, -malleja ja prosesseja koulun henkilöstön terveyttä edistävässä toiminnassa
- laatia koulun henkilöstön työhyvinvointia ja terveyttä edistävä suunnitelma

Sisältö    
Työhyvinvointi käsitteenä ja siihen liittyvät tekijät, yhteisöllisyys/sosiaalinen pääoma kouluyhteisössä, työhyvinvoinnin edistämisen toimintatapoja, -menetelmiä, -malleja ja prosesseja, koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelman laatiminen.

Suoritustapa
Verkko-opinnot sisältäen koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelman laatimisen perustuen itse toteutettuun kartoitukseen kouluyhteisössä tai vaihtoehtoisesti perustuen valmiiseen kartoitusaineistoon (yhteensä 135 h).

Kirjallisuus

1) Laine S. 2018. Occupational well-being in school communities: Action research in Finnish and Estonian schools 2009-2014. University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences.Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 457. 

2) Laine S, Tossavainen K, Pertel T, Lepp K, Isoaho H.& Saaranen T. 2018. Occupational well-being: A structural equation model of Finnish and Estonian school. Global Journal of Health Science 10 (8), 79-90.

3) Laine S, Saaranen T. & Tossavainen K. 2017. Hyvinvoivan koulun jäljillä. Pro terveys 4, 18- 19. 

4) Manka M-L.& Manka M. 2016. Työhyvinvointi (Occupational well-being). Helsinki: Talentum Pro.

5) Saaranen T, Turunen H, Sormunen M. & Tossavainen K. 2010. Teorian kehittäminen ja testaaminen – esimerkkinä henkilöstön työhyvinvoinnin mallintaminen. Hoitotiede 22 (3), 242-253.

6) Saaranen T, Pertel T, Streiman K, Laine S & Tossavainen K. 2014. Koulun henkilöstön hyvinvointi: kokemuksia ja tutkimustuloksia toimintatutkimushankkeesta Suomessa ja Virossa 2009-2014. 

7) Nykyri, P. 2011. Terveyttä edistävä koulu. Opas koulun terveys- ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja toimeenpanoon. Euroopan terveet koulut. Koulun terveys- ja hyvinvointihanke. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2011.Trio-Offset, Helsinki.

8) Verkkomateriaali

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa (yliopiston sähköinen järjestelmä) viimeistään 7.2.21, eli päivä ennen opintojakson alkamista.

Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa