Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 07.01.2021 - 04.03.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Ma. professori Sanna Laulainen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2020
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 24 € + Itä-Suomen yliopiston maksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: 7.1. – 4.3.2021 
Verkkotentit: 4.3.2021, 8.4.2021 ja 6.5.2021 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).  

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiseen ja eettiseen perustaan, laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja raportointiin.  

Sisältö: Laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessi. Aineistonkeruu ja analysointi. Arviointi ja raportointi.

Suoritustapa: Verkko-opintojakso. Itsenäistä työskentelyä 81 t verkko-oppimisympäristön (Moodle) ja videoluentojen tuella. Oppimistehtävät, kotitentti (oppimistehtävien sisältö ja kirja).

Oppimateriaali: Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori J. (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino 2017. Muu opintojaksolla erikseen ilmoitettava materiaali

Huom! Ilmoittautuminen opintojaksolle WebOodissa 5.1.2021 mennessä!


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa