Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 06.04.2021 - 24.05.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Professori Riitta Vornanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.03.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 40 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintoihin ja sen voi hyvin suorittaa yksittäisenä jaksona.

Aika: 6.4.-24.5.2021

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston ilpa-linkin kautta viimeistään 30.3., WebOodiin viimeistään 6.4. ja moodleen viimeistään 13.4.!

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö:    
Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee

Kirjallisuus:

1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma. 

2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. 

3. Heinonen H. ym. 2016. Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. 

5. Perälä, M.-L., Halme, N. & Nykänen, Sirpa 2012. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen. Helsinki: THL. 

6. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit. 

8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. 

9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. 

10. Alatalo, M. et al. 2019. Porrasteisuus lapseperheiden sosiaalipalveluissa.

11. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodlessa ilmoitettu materiaali

Lisätietoja:

Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa