Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 13.01.2021 - 15.03.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.12.2020
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 40 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintoja, mutta se sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä kurssina.

Aika: 13.1.-15.3.2021

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö:    
- Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit
- Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle

Suoritustapa: Verkko-opinnot, mahdollisuus osallistua myös luennoille (ajat ilmoitetaan myöhemmin): luennot 8 t, ja omatoimisena opiskeluna essee ja verkkotyöskentelyä (luentotallenteet, verkkotehtävät ja vertaistyöskentely) 127 t.

Kirjallisuus:
1. Anttila P. Lapseen kohdistuva väkivalta - paraneeko tunnistaminen ja viranomaistyö? Duodecim 2015;131(10)
2. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida
3. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
4. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) 
6. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. 
7. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10)
8. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa.
9. Muu verkossa ilmoitettava materiaali

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Huom! Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin kautta on ilmoittauduttava opintojaksolle viimeistään 10.1.2021. Weboodiin ilmoittauduttava 13.1.2021 mennessä.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa