Kuvataiteen perusopinnot: Havaintopiirustus 4 op (LY)

  • Ajankohta: 16.01.2021 - 11.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen pedagogit
  • Ilmoittautuminen päättyy: 08.01.2021
  • Hinta: 180 € + LY rekisteröintimaksu 17,50 €

Tapahtuman kuvaus

HAVAINTOPIIRUSTUS 4 op

Aika:

La 16.1.21 klo 9-16
La 30.1.21 klo 9-16
La 20.3.21 klo 9-16
La 27.3.21 klo 9-16
La 10.4.21 klo 9-16
La 11.4.21 klo 9-16 (sisältää kritiikin) 

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
  • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
  • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
  • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö:
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Amanuenssi Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
puh. 040 595 5893


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa