Lyriikan kirjoittaminen 5 op (TY)

  • Ajankohta: 19.01.2021 - 16.02.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Runoilija, kirjoittajakouluttaja Tommi Parkko
  • Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 140 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu 20 €

Tapahtuman kuvaus

Lyriikan kirjoittamisen opintojakso on osa Turun yliopiston Luovan kirjoittamisen perusopintoja, mutta sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä opintojaksona.

Aikataulu, verkkoluennot:
ti 19.1.21 klo 17-20:15
pe 22.1.21 klo 17-20:15
ti 26.1.21 klo 17-20:15 

Pienryhmätyöskentely, verkossa
ti 2.2.21 klo 17-20:15
ti 9.2.21 klo 17-20:15
ti 16.2.21 klo 17-20:15

Tavoite ja sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

- Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta.
- Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa