• Opi uutta

Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.06.2021 - 15.06.2021
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu (ks. tiedot tekstissä) + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: 1.6., 3.6., 8.6., 10.6. ja 15.6.2021 klo 16.30-19.45; verkkokurssi

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Sisältö: Analyysin toteuttamisen yleiset piirteet laadullisen tutkimuksen strategioissa, kuten sisällönanalyysissä, narratiivisessa analyysissä, grounded theory:ssa sekä diskurssi- ja retorisessa analyysissä.

Toteutus: Luennot ja harjoitukset 20 h ja itsenäinen työskentely sekä kotitentti

Kurssi on luonteeltaan seminaarikurssi, jossa läsnäolo on pakollinen.

Oppimateriaali: 
Nikander, Ruusuvuori & Hyvärinen: Haastattelun analyysi. Vastapaino 2010.
Wertz & al. Five ways of doing qualitative analysis.  Guilford Press 2011.

 Arvostelu: 0-5

Maksut: Kurssimaksu määräytyy opiskelijamäärän mukaan.
Hinnat/opiskelija
8-10 opiskelijaa:  290 € + yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
11-14 opiskelijaa: 200 € + yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
15 opiskelijaa tai enemmän: 170 € + yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa