Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.06.2021 - 15.06.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu (ks. tiedot tekstissä) + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: 1.6., 3.6., 8.6., 10.6. ja 15.6.2021 klo 16.30-19.45; verkkokurssi

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Sisältö: Analyysin toteuttamisen yleiset piirteet laadullisen tutkimuksen strategioissa, kuten sisällönanalyysissä, narratiivisessa analyysissä, grounded theory:ssa sekä diskurssi- ja retorisessa analyysissä.

Toteutus: Luennot ja harjoitukset 20 h ja itsenäinen työskentely sekä kotitentti

Kurssi on luonteeltaan seminaarikurssi, jossa läsnäolo on periaatteessa pakollinen. Tässä opintojaksossa luennot ajoittuvat ensimmäiseen viikonloppuun ja ja harjoitukset toiseen. Poissaoloja ei voi tulla toiseen viikonloppuun, koska harjoitusten suoritustapa on aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Oppimateriaali: 
Nikander, Ruusuvuori & Hyvärinen: Haastattelun analyysi. Vastapaino 2010.
Wertz & al. Five ways of doing qualitative analysis.  Guilford Press 2011.

 Arvostelu: 0-5

Maksut: Kurssimaksu määräytyy opiskelijamäärän mukaan.
Hinnat/opiskelija
8-10 opiskelijaa:  290 € + yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
11-14 opiskelijaa: 200 € + yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
15 opiskelijaa tai enemmän: 170 € + yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa