Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 16.04.2021 - 08.05.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 02.04.2021
  • Hinta: Riippuu osallistujamäärästä, ks. tekstiosasta

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: Opintojakson opetus järjestetään kolmena viikonloppuna ja toteutetaan verkkokurssina.

pe 16.4.2021  klo 15-20.15
la 17.4.2021 klo 9-16        
su 18.4.2021 klo 9-15.15  
su 25.4.2021 klo 9-16  
ti 4.5.2021 klo 16-20.30     
pe 7.5.2021 klo 15-20.15
la 8.5.2021 klo 9-16   

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen      

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja tulkita useamman muuttujan välisiä riippuvuuksia sekä testata kausaalihypoteesia tavallisimmilla monimuuttujamentelmillä.

Sisältö: Kurssilla perehdytään keskeisten monimuuttujamenetelmien perusteisiin käyttäjän näkökulmasta. Käsiteltävät menetelmät voivat vaihdella sen mukaan, millaisia tarpeita osanottajilla oman tutkimuksen tai muun kiinnostuksen vuoksi on. Harjoituksissa syvennetään aineiston analyysivalmiuksia ja SPSS-ohjelmiston tuntemusta.

Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö

Toteutustavat: Luennot 24 t, harjoitukset 24 t, itsenäistä työskentelyä 90 t. Pakollinen läsnäolo.

Spss-ohjelma: Harjoituksissa tarvitaan tietokonetta jossa on spss-ohjelma. Ohjelman saa ladata ilmaiseksi omaan käyttöön Itä-Suomen yliopiston sivuilta.

Oppimateriaali:

  • Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 13, 14 ja 18-23.

Arvostelu:  0-5

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Kurssi sopii myös jatko-opiskelijoille.

Maksut:
Mikäli kurssille osallistuu 10-13 opiskelijaa: 490 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €
Mikäli kurssille osallistuu vähintään 14 opiskelijaa: 430 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Lisätietoja:
Elina Ivakko
Puh. 040 555 9094
elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa