Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

  • Ajankohta: 07.01.2021 - 28.01.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Tero Kurki
  • Ilmoittautuminen päättyy: 28.12.2020
  • Hinta: 90 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu Vaasan avoimen yliopiston "Johtaminen ja organisaatiot" -opintokokonaisuuteen, mutta sen voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona.

Aikataulu: 
to 7.1. klo 17-21
to 14.1. klo 17-21
ti 19.1. klo 17-21
to 21.1. klo 17-21
ti 26.1. klo 17-21
to 28.1. klo 17-21

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät eri osa-alueet. Prosessin vaiheiden tiedostaminen ja eri vaiheisiin liittyvien työkalujen, viitekehysten ja käytäntöjen hallinta mahdollistavat asiaa tuntevan toiminnan oli sitten kyse uuden liiketoiminnan omakohtaisesta kehittämisestä, uuden liiketoiminnan kehittämisestä olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa tai toimittaessa asiantuntijana arvioimassa tai sparraamassa uusia liiketoimintahankkeita. Uuden liiketoiminnan luominen on erityisen kokonaisvaltainen ilmiö, jossa yhdistyvät johtamiseen, markkinointiin ja yrityksen talouteen liittyvät osaamiset ja taidot.

Sisältö    

Kurssi sisältää neljä osa-aluetta, jotka muodostavat käytännönläheisen kokonaisuuden uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäinen osa liittyy alustavan idean löytämiseen, toinen osa keskittyy idean konseptointiin, kolmas toiminnan käynnistämisstrategian määrittelyyn ja neljäs liiketoiminnan dokumentointiin ja esittelyyn tärkeille sidosryhmille.

Opintojakso sopii hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Suoritustapa: Liiketoimintasuunnitelma, sen esitys ja oheistehtävät arvioidaan, ei tenttiä.

Kirjallisuus:

McKinsey & Company (2000). Ideasta kasvuyritykseksi. Helsinki: WSOY. 
Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa