Strateginen johtaminen 7 op (VY)

  • Ajankohta: 02.11.2020 - 10.01.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Vaasan yliopisto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2020
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 90 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Vaasan yliopiston Johtaminen ja organisaatiot -opintokokonaisuutta. 

Aika: 2.11.2020-10.1.2021

Opettaja: Tero Vuorinen

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia, työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Suoritustapa: Verkkoluennot 26 h, harjoitustyöt n. 10 kpl, jotka palautetaan Moodleen.

Koulutuksen sisältö: Kurssilla tarkastellaan yrityksen sisäisten prosessien sovittamista ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin, resurssien ja osaamisen kehittämistä sekä yrityksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta. Kurssin luennoilla perehdytään laajasti strategisen tutkimuksen teoriaan soveltaen sitä käytännön esimerkkeihin.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa